Hearings: February | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
790/1/2019
Old case number:
-
Case data:
03/15/2019
Initial case date:
03/15/2019
Case object judicial matter:
Penal
Chamber:
Completul de 5 Judecători
Case object:
infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Secondary case objects:
traficul de influenţă (art.291 NCP), falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP), infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stage:
Apel
Combined stage:
Fond
Docket parties:
 • MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE - Apelant
 • Tomescu Constantin Cristian - Apelant (Intimat)
 • Vâlcov Darius Bogdan - Apelant (Intimat)
 • Prina Minel Florin - Apelant (Intimat)
 • Timofte Petre Bogdan - Apelant (Intimat)
 • Şuşală Lucian Petruţ - Intimat
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
04/16/2019 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 04/16/2019
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 11 iunie 2019.
04/16/2019 9:00
 • Panel: CC Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 04/16/2019
 • Solution type: Încheiere – abţinere
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Lucia Tatiana Rog în dosarul nr. 790/1/2019 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul de 5 Judecători, P3 2019, având ca obiect apelul formulat de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi de inculpaţii Timofte Petre Bogdan, Vălcov Darius Bogdan, Prina Minel Florin şi Tomescu Constantin Cristian împotriva sentinţei penale nr. 74 din data de 8 februarie 2018, pronunţată de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 2018/1/2015. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 aprilie 2019.
06/11/2019 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/11/2019
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi stabileşte termen la data de 17 septembrie 2019, ora 10:00. I.În ceea ce priveşte cererea de probatorii formulată de apelantul Timofte Petre Bogdan, admite proba cu înscrisuri în circumstanţiere solicitată. II.În ceea ce priveşte cererea de probatorii formulată de apelantul Prina Minel Florin: 1.1.Admite în parte proba testimonială solicitată, constând în reaudierea martorilor Berna Theodor, Ramba Andrei Ovidiu, Ramba Christian Virgil, Espeletta Vicente Blasco, Mocanu Marian Alexandru, Şerban Leonard şi Mitroi Gheorghe; 1.2.Respinge proba testimonială constând în audierea martorilor Fodor (fostă Catană) Mirela, Datcu Manea Alexandru, Ceparu Adrian şi Mierleşteanu Floarea. 2. Admite în parte proba cu proba cu înscrisuri solicitată, astfel cum a fost formulată. Dispune emiterea următoarelor adrese: 2.1. -către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a preciza dacă autorizaţiile de interceptare a convorbirilor telefonice sau a comunicărilor au fost puse în executare de către Serviciul Român de Informaţii; 2.2. -către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica stradiul procesual al soluţiilor de disjungere/clasare dispuse prin rechizitoriul nr. 378/P/2014 din data de 19.05.2015 cu privire la martorii Berna Theodor, Ramba Andrei Ovidiu şi Mocanu Marian Alexandru. 2.3. Încuviinţează solicitarea de depunere a unei copiei a încheierii de şedinţă din data de 23.05.2017 pronunţată de Judecătorul de Cameră Preliminară în dosarul nr. 27247/3/2015/a5 (rămasă definitivă la data de 26.02.2018) şi pune în vedere apelantului prin apărător să întreprindă demersurile necesare în acest sens; 2.4. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a depune la dosarul de apel întreaga corespondenţă purtată cu SRI (pe suport hârtie sau în format electronic), inclusiv toate adresele de înaintare legate de interceptările efectuate în cauza; 2.5. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica dacă pe parcursul urmăririi penale din dosarul nr. 378/P/2014 Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia Naţională Anticorupţie au constituit echipe operative comune care au acţionat în baza unui plan comun de acţiune în vederea documentării faptelor, conform art. 3 lit. g) din Protocolul de cooperare încheiat la data de 04.02.2009 între PICCJ şi SRI (declasificat de SRI sub nr. 7505/29.03.2018), iar în caz afirmativ, să se comunice cum s-a materializat această cooperare, componenta echipei şi contribuţia fiecărui membru, respectiv deţinerea de către membrii echipei a avizului de poliţie judiciară necesar, potrivit reglementărilor în vigoare, efectuării de acte de urmărire penală în cauza; 2.6.Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica dacă pe parcursul urmăririi penale a avut un plan comun de acţiune cu Serviciul Român de Informaţii, conform art. 22 şi 25 din Protocol, iar în caz afirmativ să se comunice măsurile şi responsabilităţile concrete pentru desfăşurarea activităţilor, sarcinile fiecărei părţi, precum şi activităţile întreprinse efectiv; 2.7.Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a preciza dacă SRI a comunicat către DNA informaţii obţinute din derularea activităţilor operative cu privire la care s-a considerat că prezintă relevanţă şi că puteau fi valorificate în cadrul procesului penal, conform art. 15 din Procol, iar în caz afirmativ să se indice respectivele informaţii; 2.8. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a preciza dacă Serviciul Român de Informaţii a acordat sprijin privind efectuarea de constatări tehnico - ştiinţifice în cursul urmăririi penale; 2.9.Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica dacă SRI a acordat sprijin DNA pentru completarea informaţiilor prin desfăşurarea de activităţi de investigare şi supraveghere operativă şi dacă a acordat sprijin tehnic, prin compartimentele specializate, pentru activităţile necesare punerii în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnica, conform art. 14 alin. 1 şi 2 din Procol, iar în caz afirmativ să comunice la dosarul cauzei aceste informaţii şi, respectiv, în ce a constat acest sprijin. 2.10. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica dacă SRI a pus la dispoziţia DNA informaţii obţinute în virtutea protocoalelor încheiate cu alte instituţii, conform art. 17 alin. 3 din Protocol, raportat la prezenţa cauza, iar în caz afirmativ, să comunice la dosar aceste informaţii; 2.11. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica dacă faptele deduse judecăţii au fost identificate de Serviciul Român de Informaţii în baza art. 3 lit. a din Procol, iar în caz afirmativ, care este documentul şi modalitatea în care a fost încunoştiinţată Direcţia Naţională Anticorupţie despre aceste fapte; 2.12. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica dacă SRI a pus la dispoziţia DNA date, informaţii şi documente despre care s-a considerat că puteau sprijini documentarea cauzei aflate în lucru conform art. 13 din Procol, raportat la prezentul dosar de urmărire penală, iar în caz afirmativ să comunice aceste informaţii; 2.13.a) Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie - Structura Centrală, conform art. 33 şi 34 alin. 1, 2 şi 3 din Protocol, în legătură cu urmărirea penală derulată în dosarul nr. 378/P/2014; b) Respinge solicitarea privind depunerea la dosarul cauzei a întregii documentaţii aferente demersurilor făcute de DNA către SRI, conform art. 33 şi 34 alin. 1, 2 şi 3 din Protocol în legătură cu urmărirea penală derulată în dosarul nr. 378/P/2014; 2.14. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica dacă pe parcursul urmăririi penale în dosarul nr.378/P/2014 Direcţia Naţională Anticorupţie a primit, raportat la art. 8 din Protocol, de la SRI, în baza cooperării, informaţii clasificate, care sunt persoanele care au avut acces la aceste informaţii clasificate (procuror, organe de cercetare penală) şi dacă aceste informaţii au fost introduse în dosarul cauzei în urma declasificării. 2.15. Respinge solicitarea de emitere a unor adrese către Primăriile oraşelor Slatina, Scorniceşti, Potcoava, Drăgăneşti Olt şi Piatra Olt pentru a se comunica care a fost perioada de timp în care au fost eliberate autorizaţiile către SC Tehnologică Radion SRL solicitate de aceasta în vederea executării contractelor semnate cu SC Compania de Apă Olt S.A. 3. Respinge cererea privind efectuarea unei expertize financiar-contabile; III. În ceea ce priveşte cererea de probatorii solicitată de apelantul Vâlcov Darius Bogdan: 1.1.Admite în parte proba testimonială solicitată, constând în reaudierea martorilor Calotă Săclianu Marinela, Berna Theodor, Ramba Andrei Ovidiu şi Mocanu Marian Alexandru; 1.2. Admite solicitarea de audiere a intimatului Şuşală Lucian Petruţ; 1.3. Respinge proba testimonială constând în reaudierea martorilor Guşanu Ancuţa, Strinu Iuliana, Rata Floarea, Silian Nicolae şi Buica Gheorghe; 2.1. Admite în parte proba testimonială solicitată, constând în audierea martorului Blaga Vasile; 2.2.Respinge proba testimonială constând în audierea martorilor Nicola Lorena, Moisiu Leonid, Enache Mihaela, Băzăr Liliana Maria, Constache Cristian Ioan, Drăgan Florentina, Prisacariu Mihai, Uifăleanu Daniela, Condurat Robert, Moţârliche Costinel, Răescu Alina, Chimoiu Laura, Vijloi Daniela, Carneluti Gabriela, Dobre Rusu Marinel, Nedelea Mihai Dan, Ivana Valentin Emil, Dragomir Nina Rita şi Onica Dumitru. 3.1.Admite în parte proba cu proba cu înscrisuri solicitată, astfel cum a fost formulată, în sensul emiterii adresei încuviinţate şi apelantului Prina Minel Florin la pct. 2.1, în sensul de a preciza dacă autorizaţiile de interceptare a convorbirilor telefonice sau a comunicărilor au fost puse în executare de către Serviciul Român de Informaţii; 3.2. Încuviinţează proba cu înscrisuri constând în emiterea unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie pentru înaintarea suportului optic ce conţine declaraţiea inculpatului Vâlcov Darius Bogdan din 31.03.2015, în vederea audierii în şedinţă publică; 3.3. Încuviinţează proba cu înscrisuri constând în emiterea unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica stadiul procesual al soluţiilor de disjungere/clasare dispuse prin rechizitoriul nr. 378/P/2014 din data de 19.05.2015 cu privire la martorii Berna Theodor, Ramba Andrei Ovidiu şi Mocanu Marian Alexandru, probă încuviinţată şi inculpatului Prina Minel Florin; 3.4. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica dacă a existat vreo cooperare/colaborare/conlucrare între Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală şi SRI implicând echipe mixte de ofiţeri SRI - procurori în momentul efectuării actelor de urmărire penală sau al actelor premergătoare. în cazul în care răspunsul este afirmativ să se comunice în mod concret şi complet în ce a constat această cooperare şi în ce a constat sprijinul pe care SRI 1-a acordat în obţinerea probelor precum şi în instrumentarea dosarului de urmărire penală; 3.5. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica dacă în urma efectuării actelor premergătoare sau actelor de urmărire penală s-au efectuat raportări către SRI de către procurorul de caz sau de către procurorul sef de secţie, iar în caz afirmativ să depună la dosarul prezentei cauze toate aceste raportări/informări/comunicări/alte forme de corespondenţă; 3.6. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica dacă a existat un plan comun de acţiune Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală şi SRI raportat la această cauză, iar în caz afirmativ să se comunice integral conţinutul acestui plan de acţiune; 3.7. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica dacă a existat un plan al SRI de supraveghere operativă a subiecţilor procesuali din prezenta cauză în afara celor autorizate potrivit prevederilor legale incidente; 3.8. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica dacă au existat investigaţii informative desfăşurate de către SRI cu privire la această cauză, ce nu se regăsesc în dosarul de urmărire penală, iar în caz afirmativ să se comunice toate datele, informaţiile şi/sau înscrisurile cu privire la aceste investigaţii efectuate; 3.9. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală, în cazul în care se va răspunde că suportul acordat de către SRI în prezenta cauză a fost un suport de specialitate, să comunice în ce a constat acest suport de specialitate acordat de aceste entităţi cu privire la această cauză; 3.10. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica dacă SRI a efectuat orice alte acte şi activităţi de urmărire penală în această cauză, iar în cazul în care răspunsul este afirmativ să se indice în concret şi complet în ce au constat aceste acte şi/sau activităţi; 3.11. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a comunica dacă SRI a efectuat orice act şi/sau activitate cu referire la prezenta cauză în intervalul ce cuprinde durata urmăririi penale. 3.12. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie- Structura Centrală pentru a preciza dacă informaţiile comunicate de SRI au avut caracter clasificat şi au fost destinate exclusiv procurorului de caz ori judecătorului de la fond. 4. Respinge cererea privind efectuarea unei expertize financiar-contabile solicitate; IV. În ceea ce priveşte cererea de probatorii formulată de apelantul Tomescu Constatin Cristian: 1.Admite proba testimonială solicitată, constând în reaudierea martorului Ramba Andrei Ovidiu; 2. Respinge proba cu înscrisuri constând în depunerea, în copie, a ordonanţei din data de 28.01.2019 a Direcţiei Naţională Anticorupţie- Structura Centrală dispusă în dosarul nr. 96/P/2018. V. Respinge celelalte probe solicitate de apelanţii inculpaţi Timofte Petre Bogdan, Prina Minel Florin, Tomescu Constatin Cristian şi Vâlcov Darius Bogdan. VI. Ia act de pozi?ia exprimată de apelan?ii inculpa?i Timofte Petru Bogdan şi Prina Minel Florin de a uza de dreptul la tăcere. VII. Ia act de poziţia exprimată de apelantul inculpat Tomescu Constatin Cristian în sensul că doreşte să dea declaraţii în faţa instanţei de apel după administrarea celorlalte probatorii.VIII. Pune în vedere apelantului inculpat Vâlcov Darius Bogdan să se prezinte la instanţa pentru a-şi exprima punctul de vedere, în sensul de a preciza dacă doreşte să dea declaraţie în această fază procesuală, iar în cazul în care nu se poate prezenta la instanţă să depună o declaraţie autentificată din care să rezulte, fără echivoc, poziţia acestuia cu privire la acest aspect. IX. Menţine delegaţiile apărătorilor desemnaţi din oficiu în cauză ?i, totodată, pune în vedere apărătorilor aleşi ?i celor desemna?i din oficiu să se prezinte la următorul termen acordat în cauză, iar în caz de imposibilitate de prezentare, să îşi asigure substituirea. X. Stabileşte termen la data de 17 septembrie 2019, ora 10.00, Sala M3, pentru când toate părţile au termen în cunoştinţă, urmând a nu mai fi citate. XI. Se citează martorii Berna Theodor, Ramba Andrei Ovidiu, Ramba Christian Virgil, Espeletta Vicente Blasco şi Blaga Vasile la adresele indicate în dosar, potrivit art. 259 alin. (1) din Codul de procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 iunie 2019.
09/17/2019 10:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/17/2019
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi stabileşte termen la data de 15 octombrie 2019.
10/15/2019 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/15/2019
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Termen intermediar
 • Details: Amână cauza şi stabileşte termen la data de 17 octombrie 2019, ora 9:30, sala Sec?iilor Unite.
10/17/2019 9:30
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/17/2019
 • Solution type: Încheiere - Suspendare
 • Solution: Sesizare CJUE
 • Details: În majoritate Dispune sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare. În baza art. 267 alin ( 3) TFUE Sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarele întrebări preliminare: 1. Articolul 19 alin. (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 325 alin. (1) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, articolul 58 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finan?ării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, articolul 4 din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 26 iulie 1995 trebuie interpretate în sensul că se opun adoptării unei decizii de către un organ exterior puterii judecătoreşti, Curtea Constituţională a României, care să soluţioneze o excepţie procesuală care ar viza o eventuală nelegală compunere a completurilor de judecată, în raport de principiul specializării judecătorilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (neprevăzut de Constituţia României) şi să oblige o instanţă de judecată să trimită cauzele, aflate în calea de atac a apelului (devolutivă), spre rejudecare, în primul ciclu procesual la aceeaşi instanţă? 2. Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi articolul 47 alin. 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că se opun constatării de către un organ exterior puterii judecătoreşti a nelegalei compuneri a completurilor de judecată din cadrul unei secţii a instanţei supreme (completuri compuse din judecători în funcţie, care la momentul promovării îndeplineau inclusiv condiţia specializării solicitată pentru a promova la secţia penală a instanţei supreme)? 3.Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii trebuie interpretată în sensul că permite instanţei naţionale să înlăture aplicarea unei decizii a instan?ei de contencios constituţional, care interpretează o normă inferioară Constituţiei, de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, inclusă în legea internă privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, normă interpretată în mod constant, în acelaşi sens, de o instanţă de judecată timp de 16 ani? 4. Conform articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene Principiul liberului acces la justiţie, include specializarea judecătorilor şi înfiinţarea unor completuri specializate la o instanţă supremă? Dispune suspendarea judecării prezentei cauze până la soluţionarea cererii de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Cu recurs în 72 de ore de la pronunţare pe dispoziţia de suspendare a judecăţii. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17 octombrie 2019. Cu opinie separată în sensul respingerii sesizării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
01/07/2022 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: -
 • Solution type: -
 • Solution: Amână cauza
 • Details: REZOLUŢIE Având în vedere că la data de 21 decembrie 2021, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a pronunţat asupra cauzelor preliminare conexate C-357/19, C-547/19, C-811/19 şi C-840/19, precum şi dispoziţiile art. 2 alin. (7) din Legea nr. 340/2009 Înalta Curte, Completul de 5 Judecători constată că se impune citarea părţilor în vederea discutării repuneri pe rol a cauzei cu nr. 790/1/2019 şi reluării judecării apelurilor declarate de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi inculpaţii Timofte Petre Bogdan, Vâlcov Darius Bogdan, Prina Minel Florin, Tomescu Constantin Cristian, împotriva sentinţei penale nr.74 din data de 8 februarie 2018, pronunţată de Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în dosarul nr. 2018/1/2015, privind şi pe intimatul inculpat Şuşală Lucian Petruţ. Va fixa termen, în vederea discutării repunerii pe rol a cauzei, la data de 14 februarie 2022, ora 11.00, Sala Secţiilor Unite. Potrivit art. 257 şi următoarele din Codul de procedură penală se vor cita inculpaţii Timofte Petre Bogdan, Vâlcov Darius Bogdan, Prina Minel Florin, Tomescu Constantin Cristian şi Şuşală Lucian Petruţ şi se vor încunoştinţa apărătorii aleşi ai inculpaţilor precum şi apărătorii desemnaţi din oficiu.
02/14/2022 11:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 02/14/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen în vederea discutării repunerii cauzei pe rol la data de 14 martie 2022, ora 11:00, Sala Sec?iilor Unite - 103.
03/14/2022 11:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/14/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 18 aprilie 2022, ora 9:00, Sala Secţiei Penale - P8.
04/18/2022 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 04/18/2022
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 9 mai 2022, ora 10:00.
05/09/2022 10:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/09/2022
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la data de 23 mai 2022.
05/23/2022 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/23/2022
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la data de 27 iunie 2022.
06/27/2022 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/27/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Repus pe rol
 • Details: Repune pe rol cauza ce formează obiectul dosarului nr.790/1/2019 având ca obiect apelurile declarate de Ministerul Public, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Natională Anticoruptie si de inculpatii Tomescu Constantin Cristian, Vâlcov Darius Bogdan, Prina Minel Florin si Timofte Petre Bogdan împotriva sentintei penale nr.74 din data de 8 februarie 2018, pronuntate de Sectia penală a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în dosarul nr.2018/1/2018, privind si pe intimatul inculpat Susală Lucian Petrut. Fixeaza termen de judecată la data de 26 septembrie 2022, Sala Sectiilor Unite, cu citarea inculpatilor si incunostiintarea apărătorilor acestora. Definitivă. Pronuntată, în sedinta publică, astăzi 27 iunie 2022.
09/26/2022 11:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/26/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Alte cauze
 • Details: I. În baza art. 250 ind. 2 din Codul de procedură penală, menţine măsurile asigurătorii dispuse asupra bunurilor aparţinând inculpatului Vâlcov Darius – Bogdan, astfel cum au fost menţinute prin sentinţa penală nr. 74 din data de 8 februarie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, în dosarul nr. 2018/1/2015 Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. II. În temeiul art. 476 alin.(4) din Codul de procedură penală, dispune suspendarea judecării prezentei cauze până la soluţionarea sesizării ce face obiectul dosarului nr. 1341/1/2022 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 26 septembrie 2022.
10/31/2022 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: -
 • Solution type: -
 • Solution: Amână cauza
 • Details: REZOLUŢIE Având în vedere că prin încheierea din şedinţa publică din data de 26 septembrie 2022 pronunţată în dosarul nr. 790/1/2019 cauza de faţă a fost suspendată până la soluţionarea sesizării ce formează obiectul dosarului nr. 1341/1/2022 pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, iar la data de 25 octombrie 2022 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a pronunţat decizia nr. 67, fiind admise sesizările formulate, Înalta Curte, Completul de 5 Judecători constată că se impune citarea părţilor în vederea discutării repuneri pe rol a cauzei cu nr. 790/1/2019 şi reluării judecării apelurilor declarate de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi inculpaţii Timofte Petre Bogdan, Vâlcov Darius Bogdan, Prina Minel Florin, Tomescu Constantin Cristian, împotriva sentinţei penale nr. 74 din data de 8 februarie 2018, pronunţată de Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casa?ie ?i Justi?ie, în dosarul nr. 2018/1/2015, privind şi pe intimatul inculpat Şuşală Lucian Petruţ, motiv pentru care: Va fixa termen, în vederea discutării repunerii pe rol a cauzei, la data de 12 decembrie 2022, ora 11.00, Sala Secţiilor Unite. Potrivit art. 257 şi următoarele din Codul de procedură penală se vor cita inculpaţii Timofte Petre Bogdan, Vâlcov Darius Bogdan, Prina Minel Florin, Tomescu Constantin Cristian şi Şuşală Lucian Petruţ şi se vor încunoştinţa apărătorii aleşi ai inculpaţilor.
12/12/2022 11:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 12/12/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Repune cauza pe rol şi în vederea începerii cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 16 ianuarie 2023, ora 10:00, Sala Secţiei penale - P8.
01/16/2023 10:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 01/16/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 13 februarie 2023, Sala Secţiilor Unite - 103.
02/13/2023 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: -
 • Solution type: -
 • Solution: -
 • Details: -
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
09/26/2022 Contestaţie(ICCJ) Vâlcov Darius Bogdan prin avocat Georgescu Andrei-Adrian