Hearings: July | | 2024
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
1259/1/2019
Old case number:
-
Case data:
05/03/2019
Initial case date:
05/03/2019
Case object judicial matter:
Penal
Chamber:
Secţia Penală
Case object:
infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Secondary case objects:
luarea de mită (art.289 NCP), traficul de influenţă (art.291 NCP), infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23), abuzul în serviciu (art.297 NCP)
Stage:
Fond
Combined stage:
-
Docket parties:
 • SANDU GABRIEL - Inculpat
 • FECIORU MARIUS-CONSTANTIN - Inculpat
 • NEAGOE DUMITRU-DANIEL - Inculpat
 • ŞIMON VICTOR - Inculpat
 • IVANOV PAUL - Inculpat
 • STĂNESCU (FOSTĂ JANHO) DIANA-LUCIANA - Inculpat
 • ŞTEFAN CĂTĂLIN-MARIAN - Inculpat
 • DINU BOGDAN-FLORIN - Inculpat
 • JANHO KHALIL ABDEL NOUR - Inculpat
 • ORZAC ION - Inculpat
 • Anonimizat 1 - Inculpat
 • SC NORIMA TECH SRL - Inculpat
 • CN POŞTA ROMÂNĂ SA - Parte civilă
 • SC SMANET SYSTEMS SRL - Inculpat
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
02/03/2022 11:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 02/03/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 17.03.2022.
03/17/2022 9:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/17/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Acordă termen la 28.04.2022 ora 11,00
04/28/2022 11:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 04/28/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 09.06.2022, ora 11,00.
06/09/2022 11:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/09/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 22.09.2022.
09/22/2022 9:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/22/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 03.11.2022, ora 12,00.
11/03/2022 12:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/03/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Details: În temeiul art. 250/2 şi art. 249 din Codul de procedură penală, constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurilor asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 476/P/2014 a P.I.C.C.J. – DNA – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, din data de 13.12.2018 (modificată prin ordonanţa nr. 476/P/2014 din data de 28.01.2019, în cazul inculpatului Fecioru Marius Constantin, şi prin încheierea nr. 5 din data de 03.01.2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosarul nr. 3435/1/2018, în cazul inculpatului Ivanov Paul), măsuri asigurătorii pe care le menţine, respectiv: a) asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Dumitru Daniel Neagoe, măsuri puse în aplicare, până în prezent, asupra următoarelor bunuri: •echestru asiguratoriu asupra terenului intravilan în suprafaţă de 181 mp, nr. cadastral 29099, situat în localitatea ..., jud. Prahova, înscris în cartea funciară nr.29099 a loc. Breaza, evaluat la 28.900 euro, conform cotelor înscrise în favoarea inculpatului. •poprire asigurătorie asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de ter?i, cu orice titlu, în conturile bancare deţinute de inculpatul Dumitru Daniel Neagoe, la BANCPOST S.A., având codul IBAN - ... şi la BANCA TRANSILVANIA S.A., având codurile IBAN: ..., ... şi ..., cu respectarea cotei de 1/3 din veniturile cu titlu de pensie sau salariu conform art. 729 Cod procedură civilă. b) asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Marius Constantin Fecioru, măsuri puse în aplicare, până în prezent, asupra următoarelor bunuri: •sechestru asiguratoriu asupra terenului intravilan în suprafaţă de 990 mp, nr. cadastral 102088 şi construcţia casă de locuit în suprafaţă construită de 198 mp în regim S+P+M, nr cadastral 102088-C1, situate în localitatea ..., jud. Braşov, înscrise în cartea funciară nr.102088 a localităţii Hărman, imobile deţinute de Fecioru Marius Constantin în devălmăşie cu Fecioru Mihaela, evaluate la 132.000 euro, conform cotelor înscrise în favoarea inculpatului. •poprire asigurătorie asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de terţi, cu orice titlu, în conturile bancare de?inute de inculpatul Marius Constantin Fecioru, la RAIFFEISEN BANK S.A., având codurile IBAN: ..., ... şi ..., şi BANCA TRANSILVANIA S.A., având codurile IBAN: ..., ..., ..., ... şi ..., cu respectarea cotei de 1/3 din veniturile cu titlu de pensie sau salariu, conform art. 729 Cod procedură civilă. c) asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Paul Ivanov, măsuri puse în aplicare, până în prezent, asupra următoarelor bunuri: •sechestru asiguratoriu asupra terenului intravilan în suprafaţă de 1396 mp, nr. cadastral 6347, împreună cu construcţia în suprafaţă de 223 mp, nr. cadastral 6347-C1, reprezentând casă de locuit şi anexă în suprafa?ă de 48 mp, nr. cadastral 6347-C2, situate în ..., jud. Galaţi, înscrise în cartea funciară nr.108017 a loc. Galaţi, deţinute de Ivanov Paul în cotă de 1 ?i Cotae Elena Izabela în cotă de 1, evaluate la suma de 288.600 euro, conform cotelor înscrise în favoarea inculpatului, şi apartamentului în suprafaţă de 63,39 mp, nr. cadastral 3719/1;9, situat în Galaţi,..., jud. Galaţi, înscris în cartea funciară nr.106226-C1-U12 a loc. Galaţi, deţinut în cotă de 1 de Ivanov Paul şi de 1 de Cotae Elena Izabela, evaluat la 48.800 euro, conform cotelor înscrise în favoarea inculpatului. d) asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Cătălin Marian Ştefan, măsuri puse în aplicare, până în prezent, asupra următoarelor bunuri: •sechestru asiguratoriu asupra apartamentului în suprafaţă utilă de 134,27 mp. nr. cadastral 216803-C1-U2, situat în Constanţa, ..., jud. Constanţa, înscris în cartea funciară nr.216803-C1-U2 a loc. Constanţa, deţinut de Ştefan Cătălin Marian în devălmăşie cu Ştefan Cătălina Cristina, evaluat la 91.900 euro, conform cotelor înscrise în favoarea inculpatului. •poprire asigurătorie asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de terţi, cu orice titlu, în conturile bancare deţinute de inculpatul Ştefan Cătălin Marian la BANCA TRANSILVANIA S.A., având codurile IBAN: ...şi ..., şi ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI, având codul IBAN: ..., cu respectarea cotei de 1/3 din veniturile cu titlu de pensie sau salariu conform art. 729 Cod procedură civilă. e) asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Gabriel Sandu, măsuri puse în aplicare, până în prezent, asupra următoarelor bunuri: •sechestru asiguratoriu asupra terenului extravilan în suprafaţă de 32.442 mp, situat în oraşul ..., jud. Prahova, tarlaua 25, parcela 307/3, înscris în cartea funciară nr.22816 a jud. Prahova, nr. cadastral 128, deţinut în cotă de 1 de Sandu Gabriel, evaluat la 23.000 euro. •poprire asigurătorie asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de terţi, cu orice titlu, în conturile bancare deţinute de inculpatul Sandu Gabriel, la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA, având codurile IBAN: ..., ... , ...., ...., ..., şi la BANCA TRANSILVANIA S.A., având codul IBAN: ..., cu respectarea cotei de 1/3 din veniturile cu titlu de pensie sau salariu conform art. 729 Cod procedură civilă. f) asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Diana Luciana Stănescu, măsuri puse în aplicare, până în prezent, asupra următoarelor bunuri: •sechestru asigurătoriu asupra terenului în suprafaţă de 1383 mp, nr. cadastral 229996, situat în Bucureşti, ...., evaluat la 355.000 euro. •poprire asigurătorie asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de terţi, cu orice titlu, în conturile bancare de?inute de inculpata Stănescu Diana-Luciana, deschise la BANCA TRANSILVANIA S.A., având codurile IBAN ..., ...şi ..., şi ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI, având codul IBAN - ..., cu respectarea cotei de 1/3 din veniturile cu titlu de pensie sau salariu conform art. 729 Cod procedură civilă. g) asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Şimon Victor, măsuri puse în aplicare, până în prezent, asupra următoarelor bunuri: - sechestru asigurătoriu asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Şimon Victor, - poprire asigurătorie asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de terţi, cu orice titlu, în conturile bancare de?inute de inculpat şi poprire asiguratorie asupra sumelor de bani datorate inculpatului, cu orice titlu, de către terţe persoane până la concurenţa sumei de 887.267,49 lei, cu respectarea cotei de 1/3 din veniturile cu titlu de pensie sau salariu, conform art. 729 Cod procedură civilă. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03 noiembrie 2022.
01/19/2023 9:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 01/19/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 02.03.2023.
03/02/2023 9:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/02/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea cu privire la cererile de probe la data de 16.03.2023. Acordă termen pe fond la data de 13.04.2023.
03/16/2023 9:00
 • Panel: Complet Fond 6 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/16/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: I. În temeiul art. 374 alin. 6 raportat la art.100 alin.2 ?i 3 C.pr.pen., admite cererile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, inculpa?i şi partea civilă C.N. PO?TA ROMÂNĂ S.A. privind readministrarea unor probe administrate în cursul urmăririi penale ?i administrarea unor probe noi, după cum urmează: 1. Proba testimonială constând în audierea martorilor Panait Aurel Cezar, ?erban Mihai Zaverdeanu, Tudor Gabriel Bohâl?eanu, Negrescu Ionu? Cristian, Dom?a Cristian Ioan, Dumitru Iulia, Vlădoianu Dan, Vlăsceanu Daniela, Băcănu? Marian, Victor Vasile Florea, Petru Iura, Comănescu Adrian Alexandru ?i Marius Ivanov, solicitată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi partea civilă C.N. PO?TA ROMÂNĂ S.A. 2. Proba testimonială constând în audierea martorului Mărgăritescu Ion, solicitată de inculpatul Neagoe Dumitru-Daniel. 3. Proba testimonială constând în audierea martorului Andrei Szakal, solicitată de inculpatul Fecioru Marius-Constantin. 4. Proba testimonială constând în audierea martorului Toma Câmpeanu, solicitată de inculpatul Sandu Gabriel. 5. Proba cu înscrisuri, aflate la dosarul cauzei, solicitată de inculpa?ii Şimon Victor, Orzac Ion, Stănescu (fostă Janho) Diana-Luciana ?i partea civilă C.N. PO?TA ROMÂNĂ S.A. 6. Proba constând în efectuarea unei expertize financiar-contabile, solicitată de inculpaţii Fecioru Marius-Constantin şi Neagoe Dumitru-Daniel, având ca obiective: - să se stabilească valoarea reală de plată a serviciilor prestate de către ... către ALFACTOR SRL, TERRADOX SOLUTIONS SRL ?i PROMOTIONAL INTERSERVICE SA, în baza contractelor evidenţiate în cadrul Ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale din data de 05.12.2018 ?i a rechizitoriului, respectiv: 1. Contractul nr. 1579/04.01.2010 (7/04.01.Z010), încheiat între ... ?i PROMOTIONAL INTERSERVICE SA; 2. Contractul nr. 1712/01.07.2010 (1480/28.06.2010), încheiat între ... ?i PROMOTIONAL INTERSERVICE SA; 3. Contractul nr. 1714/01.07.2010 (1531/30.06.2010), încheiat între ... ?i PROMOTIONAL INTERSERVICE SA; 4. Contractul nr. 3264/28.10.2010, încheiat între ... ?i TERRADOX SOLUTIONS SRL; 5. Contractul încheiat la data de 24.03.2011 între ... ?i ALFACTOR SRL. - daca softul de bibliotecă digitală, care face obiectul contractului încheiat între ALFACTOR SRL ?i ..., a fost achiziţionat de către ... în vederea vânzării către ALFACTOR SRL sau a fost realizat chiar de către ...; - dacă softul de bibliotecă digitală a mai fost vândut de către ... ?i către alte persoane ?i care a fost preţul vânzării; - să se stabilească, pe baza extraselor de cont aferente conturilor deţinute de către Domsa Cristian si ..., pe perioada anului 2012, daca au existat disponibilităţi băneşti necesare acoperirii presupusei mite acordate în numerar de 75.000 EURO ?i când exact au existat aceste disponibilităţi. - să se stabilească contravaloarea eventualei pagube suferite de CN Poşta Română SA ca urmare a desfăşurării contractului nr. 140/894/31.08.2010, încheiat cu Promotional Interservice SA. II. În temeiul art.100 alin.2 şi 4 lit. a şi b C.pr.pen., respinge cererile de probe formulate de inculpa?i ?i de partea civilă, după cum urmează: 1. Proba testimonială constând în audierea martorilor indica?i în dispozitivul rechizitoriului (cu excep?ia martorilor men?iona?i la pct. I.1.), formulată de inculpa?ii Sandu Gabriel, Şimon Victor, Neagoe Dumitru-Daniel, Fecioru Marius-Constantin ?i partea civilă C.N. PO?TA ROMÂNĂ S.A. 2. Proba cu înscrisuri, solicitată de inculpatul Sandu Gabriel, constând în emiterea unor adrese către Ministerul Comunicaţiilor ?i Societăţii Informaţionale ?i emiterea unei adrese către DNA - Structura Centrală. 3. Proba cu înscrisuri, solicitată de inculpatul Fecioru Marius-Constantin, constând în emiterea unei adrese către Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale - Organsimul Intermediar pentru promovarea Societăţii Informaţionale ?i emiterea unei adrese către Compania Naţională Po?ta Română. 4. Proba cu înscrisuri, solicitată de inculpatul Şimon Victor, constând în înscrisuri suplimentare privind achiziţia de maşini de francat ?i înscrisuri suplimentare referitoare la licitaţia pentru proiectul Meternet, care să fie solicitate CNPR. 5. Proba constând în (eliberarea unei) copii de pe supor?ii optici care au înso?it volumele de urmărire penală ?i care se regăsesc ataşaţi dosarului nr. 1259/1/2019, aflat pe rolul înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie - Secţia Penală, solicitată de inculpatul Sandu Gabriel. 6. Proba constând în efectuarea unei expertize tehnice de specialitate la INEC - Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti, solicitată de inculpatul Fecioru Marius-Constantin, având ca obiectiv stabilirea validităţii înscrisurilor electronice - fişiere document, fişiere e-mail, fişiere agenda (care au fost ridicate de la Terradox Solutions ?i Promotional Interservice în anul 2012, în urma percheziţiei domiciliare ?i copiate conform proceselor-verbale aflate la dosarul cauzei, pe doi suporţi electronici) ?i a înscrisurilor electronice ?i comunicărilor de tip e-mail, a?a-zis adresate către ..., ..., a valabilităţii datei, orei şi minutului acestora. III. Prorogă pronun?area cu privire la procedura confruntării, solicitată de inculpatul Sadu Gabriel, după audierea martorilor Panait Aurel Cezar ?i ?erban Mihai Zaverdeanu. IV. Prorogă pronun?area cu privire la expertiza financiar contabilă privind existen?a sau inexisten?a prejudiciului, solicitată de inculpa?ii Stănescu (fostă Janho) Diana-Luciana, Şimon Victor ?i Orzac Ion, după depunerea obiectivelor. V. Prorogă pronunţarea asupra probei constând în efectuarea unei expertize informatice, solicitată de inculpatul Şimon Victor, având ca obiective identificarea parcursului e-mailului pretins a fi fost găsit în calculatorul lui Şimon Victor, respectiv identificarea celui ce 1-a redactat iniţial, cine 1-a transmis, dacă a fost redistribuit şi cui, dacă a fost utilizat, de câte persoane a fost deschis etc., după audierea martorilor. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16 martie 2023.
04/13/2023 9:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 04/13/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 11.05.2023.
05/11/2023 9:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/11/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 25.05.2023 şi amână pronunţarea privind cererea de ridicare a sechestrului la data de 15.05.2023.
05/15/2023 9:00
 • Panel: Complet Fond 6 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/15/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Admite cererea formulată de petenta Sandu Ana împotriva ordonanţei de luare a măsurilor asiguratorii nr. 476/P/2014 din data de 13 decembrie 2018 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie. Ridică măsura sechestrului asigurător asupra cotei de 1 din imobilul înscris în CF nr....a OCPI Prahova BCPI Ploieşti (nr.CF vechi ...) nr. cadastral ..., situat în extravilanul oraşului Mizil, jud. Prahova, constând în teren arabil în suprafaţă de 32.442 mp, tarla ..., parcela ..., instituită prin ordonanţa nr. 476/P/2014 din data de 13 decembrie 2018 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 mai 2023.
05/25/2023 11:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/25/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 07.09.2023, ora 11,00.
09/07/2023 11:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/07/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 19.10.2023.
10/19/2023 11:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/19/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână pronunţarea cu privire la măsurile asiguratorii la data de 30.10.2023 şi, pe fondul cauzei amână cauza şi acordă termen la data de 14.12.2023.
10/30/2023 9:00
 • Panel: Complet Fond 6 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/30/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Details: I. În temeiul art. 2502 ?i art. 249 din Codul de procedură penală, constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurilor asigurătorii dispuse prin ordonan?a nr. 476/P/2014 a P.I.C.C.J. – DNA – Sec?ia de combatere a infrac?iunilor asimilate infrac?iunilor de corup?ie, din data de 13.12.2018 (modificată prin ordonanţa nr. 476/P/2014 din data de 28.01.2019, în cazul inculpatului Fecioru Marius Constantin, prin încheierea nr. 5 din data de 03.01.2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosarul nr. 3435/1/2018, în cazul inculpatului Ivanov Paul şi prin încheierea din data de 15 mai 2023 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosarul nr. 1259/1/2019, în cazul inculpatului Gabriel Sandu), măsuri asigurătorii pe care le menţine, respectiv: a) asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Dumitru Daniel Neagoe, măsuri puse în aplicare, până în prezent, asupra următoarelor bunuri: • sechestru asiguratoriu asupra terenului intravilan în suprafa?ă de 181 mp, nr. cadastral ..., situat în ..., înscris în cartea funciară nr.... a loc. ..., evaluat la 28.900 euro, conform cotelor înscrise în favoarea inculpatului. • poprire asigurătorie asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de ter?i, cu orice titlu, în conturile bancare de?inute de inculpatul Dumitru Daniel Neagoe, la BANCPOST S.A., având codul IBAN - .... ?i la BANCA TRANSILVANIA S.A., având codurile IBAN: ...., cu respectarea cotei de 1/3 din veniturile cu titlu de pensie sau salariu conform art. 729 Cod procedură civilă. b) asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Marius Constantin Fecioru, măsuri puse în aplicare, până în prezent, asupra următoarelor bunuri: • sechestru asiguratoriu asupra terenului intravilan în suprafa?ă de 990 mp, nr. cadastral .... ?i construc?ia casă de locuit în suprafa?ă construită de 198 mp în regim S+P+M, nr cadastral ...., situate în ...., înscrise în cartea funciară nr..... a localită?ii ..., imobile de?inute de Fecioru Marius Constantin în devălmă?ie cu Fecioru Mihaela, evaluate la 132.000 euro, conform cotelor înscrise în favoarea inculpatului. • poprire asigurătorie asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de ter?i, cu orice titlu, în conturile bancare de?inute de inculpatul Marius Constantin Fecioru, la RAIFFEISEN BANK S.A., având codurile IBAN: ...., ?i BANCA TRANSILVANIA S.A., având codurile IBAN: ...., cu respectarea cotei de 1/3 din veniturile cu titlu de pensie sau salariu, conform art. 729 Cod procedură civilă. c) asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Paul Ivanov, măsuri puse în aplicare, până în prezent, asupra următoarelor bunuri: • sechestru asiguratoriu asupra terenului intravilan în suprafa?ă de 1396 mp, nr. cadastral ..., împreună cu construc?ia în suprafa?ă de 223 mp, nr. cadastral ..., reprezentând casă de locuit ?i anexă în suprafa?ă de 48 mp, nr. cadastral ..., situate în ...., înscrise în cartea funciară nr..... a loc. ..., de?inute de Ivanov Paul în cotă de 1 ?i Cotae Elena Izabela în cotă de 1, evaluate la suma de 288.600 euro, conform cotelor înscrise în favoarea inculpatului, ?i apartamentului în suprafa?ă de 63,39 mp, nr. cadastral ..., situat în ..., înscris în cartea funciară nr.... a loc. Gala?i, de?inut în cotă de 1 de Ivanov Paul ?i de 1 de Cotae Elena Izabela, evaluat la 48.800 euro, conform cotelor înscrise în favoarea inculpatului. d) asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Cătălin Marian ?tefan, măsuri puse în aplicare, până în prezent, asupra următoarelor bunuri: • sechestru asiguratoriu asupra apartamentului în suprafa?ă utilă de 134,27 mp. nr. cadastral ...., situat în ..., înscris în cartea funciară nr.... a loc. ..., de?inut de ?tefan Cătălin Marian în devălmă?ie cu ?tefan Cătălina Cristina, evaluat la 91.900 euro, conform cotelor înscrise în favoarea inculpatului. • poprire asigurătorie asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de ter?i, cu orice titlu, în conturile bancare de?inute de inculpatul ?tefan Cătălin Marian la BANCA TRANSILVANIA S.A., având codurile IBAN: ...., ?i ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI, având codul IBAN: ..., cu respectarea cotei de 1/3 din veniturile cu titlu de pensie sau salariu conform art. 729 Cod procedură civilă. e) asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Gabriel Sandu, măsuri puse în aplicare, până în prezent, asupra următoarelor bunuri: • poprire asigurătorie asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de ter?i, cu orice titlu, în conturile bancare de?inute de inculpatul Sandu Gabriel, la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA, având codurile IBAN: ...., ?i la BANCA TRANSILVANIA S.A., având codul IBAN: ..., cu respectarea cotei de 1/3 din veniturile cu titlu de pensie sau salariu conform art. 729 Cod procedură civilă. f) asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Diana Luciana Stănescu, măsuri puse în aplicare, până în prezent, asupra următoarelor bunuri: • sechestru asigurătoriu asupra terenului în suprafa?ă de 1383 mp, nr. cadastral ..., situat în ..., evaluat la 355.000 euro. • poprire asigurătorie asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de ter?i, cu orice titlu, în conturile bancare de?inute de inculpata Stănescu Diana-Luciana, deschise la BANCA TRANSILVANIA S.A., având codurile IBAN ..., ?i ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI, având codul IBAN ..., cu respectarea cotei de 1/3 din veniturile cu titlu de pensie sau salariu conform art. 729 Cod procedură civilă. g) asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Şimon Victor, măsuri puse în aplicare, până în prezent, asupra următoarelor bunuri: - sechestru asigurătoriu asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului Şimon Victor, - poprire asigurătorie asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de ter?i, cu orice titlu, în conturile bancare de?inute de inculpat ?i poprire asiguratorie asupra sumelor de bani datorate inculpatului, cu orice titlu, de către ter?e persoane până la concuren?a sumei de 887.267,49 lei, cu respectarea cotei de 1/3 din veniturile cu titlu de pensie sau salariu, conform art. 729 Cod procedură civilă. Respinge, ca inadmisibilă, cererea inculpatului Ivanov Paul de ridicare a sechestrului asigurător asupra bunurilor: 1. apartament cu două camere ?i dependin?e, situat în ..., cu o suprafa?ă utilă 92,26 mp ?i terasă în suprafa?ă de 28.13 mp, în total 120,39 mp, înscrisă în cartea funciară nr.... a mun. ..., nr. cadastral .... ?i terenul indiviz aferent, cu o valoare de impunere de 297.077,2 lei, în cotă parte de 1/1; 2. garaj situat în ... în suprafa?ă de 12,77 mp ?i teren în suprafa?ă de 1,68 mp, valoare de impunere 21.453,6 lei, în cotă parte de 1/1, înscrisă în cartea funciară nr.... a mun. ..., nr. cadastral ...; 3. garaj situat în ..., în suprafa?ă de 11,43 mp ?i teren în suprafa?ă de 1,50 mp, valoare de impunere 19.202,4 lei, în cotă parte de 1/1, înscrisă în cartea funciară nr.... a mun. ..., nr. cadastral .... Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30 octombrie 2023.
12/14/2023 11:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 12/14/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 15.02.2024, ora 11,00.
02/15/2024 11:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 02/15/2024
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 28.03.2024, ora 11.30.
03/28/2024 11:30
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/28/2024
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza la data de 9 mai 2024, ora 12.00.
05/09/2024 12:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/09/2024
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza la data de 20 iunie 2024.
06/20/2024 12:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/20/2024
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza la 10 octombrie 2024.
10/10/2024 9:00
 • Panel: Complet Fond 6
 • Solution number: -
 • Solution date: -
 • Solution type: -
 • Solution: -
 • Details: -
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
11/01/2023 Contestaţie(ICCJ) IVANOV PAUL