Hearings: February | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
1662/1/2021
Old case number:
-
Case data:
06/04/2021
Initial case date:
06/04/2021
Case object judicial matter:
Penal
Chamber:
Completul de 5 Judecători
Case object:
infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Secondary case objects:
conflict de interese (art.301 NCP), uzul de fals (art.323 NCP), falsul în declaraţii (art.326 NCP), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005), abuzul în serviciu (art.297 NCP)
Stage:
Apel
Combined stage:
Fond
Docket parties:
 • MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE - Apelant
 • Niţă Ilie - Apelant (Intimat - Inculpat)
 • Niţă Niculina - Apelant (Intimat - Inculpat)
 • SC TEONA BUILD SRL SUCEAVA - Apelant (Intimat - Inculpat)
 • MUNICIPIUL SUCEAVA PRIN PRIMAR - Apelant (Parte civilă)
 • STATUL ROMÂN PRIN ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRIN REPREZENTANT DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA - Apelant (Parte civilă)
 • Ivanovici Florin - Intimat (Inculpat)
 • Chitic Ilie - Intimat (Inculpat)
 • CASA DE INSOLVENŢĂ BUCOVINA IPURL - Intimat (Inculpat)
 • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA - Intimat
 • ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ SF. STELIAN RĂDĂUŢI - Intimat
 • SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - Intimat
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA - Intimat (Parte civilă)
 • STATUL ROMÂN - ANAF - Apelant (Parte civilă)
 • SC NIL-CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALFA INSOLV IPURL - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
10/04/2021 11:00
 • Panel: Completul Penal 1 - 2021
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/04/2021
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: acordă termen la data de 08 noiembrie 2021 ora 11:00
11/08/2021 11:00
 • Panel: Completul Penal 1 - 2021
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/08/2021
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza la data de 06.12.2021, ora 11:00.
12/06/2021 11:00
 • Panel: Completul Penal 1 - 2021
 • Solution number: -
 • Solution date: 12/06/2021
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Acordă termen la data de 17 ianuarie 2022, ora 11.00.
01/17/2022 11:00
 • Panel: Completul Penal 1 - 2021
 • Solution number: -
 • Solution date: 01/17/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza la data de 14 februarie 2022, ora 11:00.
02/14/2022 11:00
 • Panel: Completul Penal 1 - 2021
 • Solution number: -
 • Solution date: 02/14/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Details: Minuta încheierii: Menţine măsura asiguratorie a sechestrului, instituită prin ordonanţa nr.117/P/2015 din 29.03.2018 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava (file 28-51, vol.VIII, dosar urmărire penală), asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului Niţă Ilie, până la concurenţa sumei de 585.573 lei. Menţine măsura dispusă prin ordonanţa nr.117/P/2015 din 29.03.2018 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava (file 3-26, vol. VIII, dosar urmărire penală) privind instituirea măsurii asiguratorii a popririi de către Senatul României asupra sumelor de bani datorate sau care urmează a fi datorate în viitor cu titlu de venituri din muncă inculpatului Niţă Ilie, până la concurenţa sumei de 585.573 lei, în limita cotei de 1/3 din aceste venituri şi cu respectarea dispoziţiilor art.728 din Codul procedură civilă. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 februarie 2022.
03/14/2022 11:00
 • Panel: Completul Penal 1 - 2021
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/14/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Stabileşte termen la data 18 aprilie 2022, ora 11:00, Sala Secţiei Penale.
04/18/2022 11:00
 • Panel: Completul Penal 1 - 2021
 • Solution number: -
 • Solution date: -
 • Solution type: -
 • Solution: Termen preschimbat
 • Details: 1) Preschimbă din oficiu termenul de judecată din 18 aprilie 2022, în data de 2 mai 2022, ora 10.00, Sala Secţiilor Unite (103). 2) Se citează păr?ile prin agent procedural, prin intermediul poştei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică şi se încuno?tin?ează apărătorii aleşi, precum şi apărătorii desemnaţi din oficiu.
05/02/2022 10:00
 • Panel: Completul Penal 1 - 2021
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/02/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data 06 iunie 2022, ora 10:00, Sala Secţiei Penale.
06/06/2022 10:00
 • Panel: Completul Penal 1 - 2021
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/06/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Stabileşte termen la data 12 septembrie 2022, ora 11:00, Sala Secţiei Penale.
09/12/2022 11:00
 • Panel: Completul Penal 1 - 2021
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/12/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Suspendat
 • Details: În temeiul art. 476 alin.(4) din Codul de procedură penală dispune suspendarea judecării prezentei cauze până la soluţionarea sesizării ce face obiectul dosarului nr. 1341/1/2022 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justitţie privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 12 septembrie 2022.
12/06/2022 9:00
 • Panel: CC Penal 1 - 2021
 • Solution number: -
 • Solution date: -
 • Solution type: -
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Având în vedere că prin încheierea din şedinţa publică din data de 12 septembrie 2022, pronunţată în dosarul nr. 1662/1/2021, cauza de faţă a fost suspendată până la soluţionarea sesizării ce formează obiectul dosarului nr. 1341/1/2022 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, iar la data de 28 noiembrie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia nr.67 din 25 octombrie 2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, Înalta Curte - Completul de 5 Judecători Penal 1 – 2021 constată că se impune repunerea pe rol a cauzei şi reluarea judecării apelurilor declarate de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, de inculpaţii Niţă Ilie, Niţă Niculina şi SC Teona Build SRL Suceava şi părţile civile Municipiul Suceava prin Primar şi Statul român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Jude?eană a Finanţelor Publice Suceava împotriva sentinţei penale nr. 23 din data de 25 ianuarie 2021, pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 1338/1/2018, privind şi pe intimaţii inculpaţi Ivanovici Florin, Chitic Ilie, Casa de Insolvenţă Bucovina IPURL, intimatele părţi civile Şcoala Gimnazială Specială Sf. Stelian Rădăuţi, Inspectoratul ?colar Judeţean Suceava, SC Rompetrol Downstream SRL, Primăria Municipiului Suceava şi intimata parte responsabilă civilmente SC Nil Construct SRL prin Lichidator Judiciar Alfa Insolv IPURL, motiv pentru care: Fixează termen la data de 9 ianuarie 2023, ora 9.00, Sala Secţiilor Unite. Potrivit art. 257 şi următoarele din Codul de procedură penală se vor cita părţile şi se vor încunoştinţa apărătorii aleşi şi desemnaţi din oficiu ai inculpaţilor.
01/09/2023 9:00
 • Panel: Completul Penal 1 - 2021
 • Solution number: -
 • Solution date: 01/09/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Stabileşte pronunţarea la data de 09 februarie 2023.
02/09/2023 9:00
 • Panel: Completul Penal 1 - 2021
 • Solution number: -
 • Solution date: -
 • Solution type: -
 • Solution: -
 • Details: -
Avenues of appeal:
-