Hearings: April | | 2024
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
886/1/2022
Old case number:
-
Case data:
04/21/2022
Initial case date:
05/21/2015
Case object judicial matter:
Contencios administrativ şi fiscal
Chamber:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Case object:
alte cereri
Secondary case objects:
-
Stage:
Revizuire - Recurs
Combined stage:
-
Docket parties:
 • MEGA IMAGE SRL - Intimat
 • CONSILIUL CONCURENŢEI - Revizuent
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
10/28/2022 9:00
 • Panel: Completul nr.4 NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/28/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Acordă termen la data de 17 martie 2023.
03/17/2023 9:00
 • Panel: Completul nr.4 NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/17/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Respinge cererile de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formulate de revizuentul Consiliul Concurenţei ?i de intimatul Mega Image SRL. Acordă termen pentru soluţionarea cererii de revizuire la data de 10 noiembrie 2023 cu citarea părţilor. Definitivă. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17 martie 2023.
11/10/2023 9:00
 • Panel: Completul nr.4 NCPC
 • Solution number: 5261/2023
 • Solution date: 11/10/2023
 • Solution type: Hotarâre
 • Solution: Revizuirea - Respinge revizuirea
 • Details: Respinge cererea de revizuire formulată de revizuentul Consiliul Concurenţei împotriva Deciziei nr. 1695 din 22 martie 2022 pronun?ată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 3081/2/2015. Obligă revizuentul la plata sumei de 80.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată către intimată, cu aplicarea dispozi?iilor art. 451 alin. 2 Cod de procedură civilă. Definitivă în ceea ce prive?te motivele de revizuire prevăzute de art. 509 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă şi art. 21 din Legea nr. 554/2004. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare în ceea ce prive?te motivul de revizuire prevăzut de dispozi?iile art. 509 alin. 1 pct. 8 Cod de procedură civilă. Pronun?ată astăzi, 10 noiembrie 2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Avenues of appeal:
-