Hearings: January | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
1134/1/2022
Old case number:
-
Case data:
05/25/2022
Initial case date:
05/25/2022
Case object judicial matter:
Civil
Chamber:
Completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii
Case object:
recurs în interesul legii
Secondary case objects:
-
Stage:
Recurs în interesul legii
Combined stage:
-
Docket parties:
  • COLEGIUL DE CONDUCERE AL CURŢII DE APEL GALAŢI - Petent
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
09/19/2022 09:00
  • Panel: Completul pentru soluţionarea R.I.L.
  • Solution number: 15/2022
  • Solution date: 09/19/2022
  • Solution type: Hotarâre
  • Solution: Admite recursul
  • Details: Decizia nr.15: Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la Decizia Curţii Constituţionale nr. 405 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 8 iulie 2016, în cazul salariatului cu privire la care angajatorul a emis, în temeiul art. 52 alin. (l) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, decizie de suspendare a contractului individual de muncă, urmare a efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 279 din 23 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 17 iunie 2015, în situaţia în care raportul juridic guvernat de dispoziţiile legii constatate ca fiind neconstituţionale nu a fost definitiv consolidat, în patrimoniul salariatului ia naştere un drept de creanţă constând într-o despăgubire echivalentă cu remuneraţia cuvenită, pe toată durata suspendării, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 septembrie 2022.
Avenues of appeal:
-