Hearings: February | | 2024
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
1276/1/2022
Old case number:
-
Case data:
06/10/2022
Initial case date:
06/10/2022
Case object judicial matter:
Civil
Chamber:
Completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii
Case object:
recurs în interesul legii
Secondary case objects:
-
Stage:
Recurs în interesul legii
Combined stage:
-
Docket parties:
  • COLEGIUL DE CONDUCERE AL CURŢII DE APEL CLUJ - Petent
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
10/03/2022 11:15
  • Panel: Completul pentru soluţionarea R.I.L.
  • Solution number: 19/2022
  • Solution date: 10/03/2022
  • Solution type: Hotarâre
  • Solution: Admite recursul
  • Details: Decizia nr. 19: Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 262 alin. (4), prin raportare la prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, căile de atac promovate de debitorul societate de asigurare/reasigurare faţă de care a fost deschisă procedura falimentului, împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate acţiunile unui/unor creditor/creditori pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului introduse pe rolul instanţelor înaintea deschiderii acestei proceduri, nu sunt suspendate de drept. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 3 octombrie 2022.
Avenues of appeal:
-