Hearings: April | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
1409/1/2022
Old case number:
-
Case data:
06/27/2022
Initial case date:
07/08/2021
Case object judicial matter:
Civil
Chamber:
Completul de 5 Judecători
Case object:
abatere disciplinară magistraţi
Secondary case objects:
-
Stage:
Recurs
Combined stage:
-
Docket parties:
 • UNGUREANU VIRGIL - MARIUS - Recurent

  Last comunciation: 08/08/2022

 • INSPECŢIA JUDICIARĂ - Recurent

  Last comunciation: 08/08/2022

 • COADĂ CIPRIAN - Recurent

  Last comunciation: 08/08/2022

 • SUCIU IULIA CEZARA - Recurent

  Last comunciation: 08/08/2022

 • BOBOC VALENTINA - Recurent

  Last comunciation: 08/08/2022

 • ANGHEL - TUDOR GEORGIANA - Recurent

  Last comunciation: 08/08/2022

Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
10/24/2022 9:00
 • Panel: Completul Civil 2 - NCPC - 2022
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/24/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Minuta încheierii civile. Respinge cererea formulată de recurenta Anghel-Tudor Georgiana privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în temeiul art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu următoarele întrebări preliminare: „I. Prevederile art. 11 al Directivei 92/85/CEE şi art.33 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că se opun unor reglementări şi practici naţionale care permit continuarea cercetării disciplinare a unui judecător şi soluţionarea acţiunii disciplinare de către instanţa disciplinară în timpul concediului de maternitate de care beneficiază acesta, în special fără audierea sa, care este obligatorie potrivit legii naţionale, cu motivarea că imposibilitatea acestuia de a se prezenta la audiere, determinată de efectuarea concediului de maternitate, constituie un refuz de a fi audiat, care permite continuarea procedurii disciplinare? II. Prevederile articolului 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE trebuie interpretate în sensul că se opune unor reglementări şi practici naţionale care permit continuarea cercetării disciplinare a unui judecător şi soluţionarea acţiunii disciplinare de către instanţa disciplinară atunci când acesta se află în imposibilitate de a participa la procedură, aflându-se în timpul concediului de maternitate, în special fără audierea sa, care este obligatorie potrivit legii naţionale, cu motivarea că imposibilitatea acestuia de a se prezenta la audiere, determinată de efectuarea concediului de maternitate, constituie un refuz de a fi audiat, care permite continuarea procedurii disciplinare?” Respinge cererile formulate de aceeaşi recurentă privind disjungerea recursului său şi suspendarea judecăţii. Amână judecata cauzei la 21 noiembrie 2022. Pronunţată astăzi, 24 octombrie 2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art. 402 din Codul de procedură civilă.
11/21/2022 9:00
 • Panel: Completul Civil 2 - NCPC - 2022
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/21/2022
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la 23 noiembrie 2022.
11/23/2022 9:00
 • Panel: Completul Civil 2 - AP - 2022
 • Solution number: 255/2022
 • Solution date: 11/23/2022
 • Solution type: Hotarâre
 • Solution: Admitere recurs - Admitere recurs - cu casare
 • Details: Minuta deciziei civile nr. 255. Cu unanimitate, Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de doamna judecător Anghel Tudor Georgiana, domnul judecător Coadă Ciprian, doamna judecător Suciu Iulia Cezara şi doamna judecător Boboc Valentina împotriva încheierilor premergătoare, pronunţate de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 13/J/2021. Respinge, ca nefondat, recursul declarat de Inspecţia Judiciară împotriva Hotărârii nr. 26J din 13 decembrie 2021, pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 13/J/2021. Admite recursurile declarate de doamna judecător Anghel Tudor Georgiana, domnul judecător Coadă Ciprian, doamna judecător Suciu Iulia Cezara, doamna judecător Boboc Valentina şi domnul judecător Ungureanu Virgil-Marius împotriva Hotărârii nr. 26J din 13 decembrie 2021, pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 13/J/2021. Casează hotărârea atacată. Respinge acţiunea disciplinară faţă de domnul judecător Coadă Ciprian, doamna judecător Suciu Iulia Cezara şi domnul judecător Ungureanu Virgil-Marius pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. m) teza a doua din Legea nr. 303/2004. Respinge acţiunea disciplinară faţă de doamna judecător Anghel Tudor Georgiana şi doamna judecător Boboc Valentina pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) teza întâi din Legea nr. 303/2004. Cu majoritate, În temeiul art. 100 lit. a) din Legea nr. 303/2004, aplică doamnei Anghel Tudor Georgiana - judecător în cadrul Curţii de Apel Constanţa sancţiunea disciplinară constând în „avertisment” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. m) teza a doua din Legea nr. 303/2004. În temeiul art. 100 lit. a) din Legea nr. 303/2004, aplică doamnei Boboc Valentina - judecător în cadrul Curţii de Apel Constanţa sancţiunea disciplinară constând în „avertisment” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. m) teza a doua din Legea nr. 303/2004. Definitivă. Pronunţată astăzi, 23 noiembrie 2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art. 402 din Codul de procedură civilă. Cu opinia separată a domnului judecător Cosmin Horia Mihăianu în sensul respingerii acţiunii disciplinare faţă de doamna judecător Anghel Tudor Georgiana şi doamna judecător Boboc Valentina şi pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. m) teza a doua din Legea nr. 303/2004.
Avenues of appeal:
-