Hearings: January | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
1544/1/2022
Old case number:
-
Case data:
07/11/2022
Initial case date:
07/11/2022
Case object judicial matter:
Civil
Chamber:
Completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii
Case object:
recurs în interesul legii
Secondary case objects:
-
Stage:
Recurs în interesul legii
Combined stage:
-
Docket parties:
  • COLEGIUL DE CONDUCERE AL CURŢII DE APEL CLUJ - Petent
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
10/17/2022 10:15
  • Panel: Completul pentru soluţionarea R.I.L.
  • Solution number: 22/2022
  • Solution date: 10/17/2022
  • Solution type: Hotarâre
  • Solution: Respinge recursul
  • Details: Decizia nr. 22: Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj ce vizează următoarea problemă de drept: „Interpretarea dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a stabili dacă la calculul drepturilor de pensie trebuie avute în vedere toate veniturile salariale efectiv încasate, anterior datei de 1 aprilie 2001, cu privire la care au fost achitate contribuţiile de asigurări sociale, independent de caracterul permanent sau nepermanent al acestor venituri şi de faptul că au făcut sau nu parte din baza de calcul al pensiilor conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001”. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17 octombrie 2022.
Avenues of appeal:
-