Hearings: January | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
1985/1/2022
Old case number:
-
Case data:
09/23/2022
Initial case date:
09/23/2022
Case object judicial matter:
Penal
Chamber:
Secţia Penală
Case object:
infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Secondary case objects:
delapidarea (art.295 NCP), falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP)
Stage:
Recurs in casaţie
Combined stage:
-
Docket parties:
 • VLASOV MIHAIL - Recurent (Inculpat)
 • ROMEXPO S.A. - Intimat (Parte civilă)
 • CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI - Intimat (Parte civilă)
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
10/11/2022 09:00
 • Panel: C7 - filtru
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/11/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: -
10/25/2022 09:00
 • Panel: C7 - filtru
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/25/2022
 • Solution type: Încheiere admitere in principiu
 • Solution: Recurs în casaţie - Admis în principiu
 • Details: În baza art. 440 alin. 4 C.pr.pen., admite în principiu cererea de recurs în casaţie formulată de inculpatul Vlasov Mihail împotriva deciziei penale nr. 325/A din 03 noiembrie 2020 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, în dosarul nr. 8019/2/2016. Trimite cauza, în vederea judecării recursului în casaţie, Completului nr. 7. Fixează termen de judecată în şedinţă publică la data de 08 noiembrie 2022, pentru când vor fi citaţi recurentul inculpat Vlasov Mihail şi părţile civile Romexpo S.A. şi Camera de comerţ şi industrie a României, la adresele din dosar. Se va emite adresă către Baroul Bucureşti pentru a desemna un apărător din oficiu pentru recurentul inculpat Vlasov Mihail. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25 octombrie 2022.
11/08/2022 9:00
 • Panel: Completul nr. 7
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/08/2022
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la data de 22.11.2022.
11/22/2022 9:00
 • Panel: Completul nr. 7 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/22/2022
 • Solution type: Rezolutie
 • Solution: Termen preschimbat
 • Details: Având în vedere adresa Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie nr. 1603/07.11.2022 şi soluţia Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, de la pct. 8 al Ordinii de zi a şedinţei CSM din data de 10.11.2022, precum şi înaintarea către Pre?edintele României a propunerii privind eliberarea din func?ie, prin pensionare, începând cu data de 15.11.2022, a doamnei ....., judecător la Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, preschimbă termenul stabilit pentru pronunţare din data de 22.11. 2022 pentru data de 14 noiembrie 2022.
11/14/2022 9:00
 • Panel: Completul nr. 7 AP
 • Solution number: 574/2022
 • Solution date: 11/14/2022
 • Solution type: Hotarâre
 • Solution: Recurs în casaţie - Respins
 • Details: Respinge, ca nefondat, recursul în casaţie formulat de inculpatul Vlasov Mihail împotriva deciziei penale nr. 325/A din data de 03 noiembrie 2020 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie - Secţia penală, pronunţate în dosarul nr. 8019/2/2016. Obligă recurentul inculpat la plata sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 680 lei, se suportă din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 noiembrie 2022.
Avenues of appeal:
-