Hearings: March | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
44569/3/2015/a1
Old case number:
-
Case data:
12/06/2022
Initial case date:
12/08/2015
Case object judicial matter:
Proprietate Intelectuală
Chamber:
Secţia I civilă
Case object:
drept de autor şi drepturi conexe
Secondary case objects:
-
Stage:
Fond
Combined stage:
-
Docket parties:
 • SLUŞANSCHI HORIA CRISTIAN - Intimat (Reclamant)
 • SLUŞANSCHI EMIL-IOAN - Intimat (Reclamant)
 • FUNDAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ - Recurent (Pârât)
 • INSTITUTUL DE ISTORIE ŞI TEORIE LITERARĂ "G.CĂLINESCU" - Recurent (Pârât)
 • COSTA IOANA MIRANDA - Intimat (Pârât)
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
12/06/2022 9:00
 • Panel: Completul nr. 2 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 12/06/2022
 • Solution type: Încheiere finală (dezinvestire)
 • Solution: Fond - Admite cererea
 • Details: Încheiere:Admite cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formulate de recurentul-pârât Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”. În baza art. 267 din TFUE, sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarea întrebare în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare: „Prevederile art. 2 (a) din Directiva 2001/29/CE trebuie interpretate în sensul că o ediţie critică a unei opere al cărei scop este stabilirea textului unei opere originare, prin consultarea manuscrisului, însoţit de comentarii şi de aparatul critic necesar, poate fi considerată o operă protejată prin drept de autor?”
Avenues of appeal:
-