Hearings: November | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
1156/1/2023
Old case number:
-
Case data:
04/24/2023
Initial case date:
09/23/2020
Case object judicial matter:
Contencios administrativ şi fiscal
Chamber:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Case object:
strămutare
Secondary case objects:
-
Stage:
Fond
Combined stage:
-
Docket parties:
 • NICA MIRCEA - Petent
 • PRIMĂRIA OBÂRŞIA - JUDEŢUL OLT - Intimat
 • UDREA TUDOR-în numele moştenirii - Intimat
 • ROMAN TIBERIU ADRIAN-secretar Primăria Obarsia - Intimat
 • UDREA AURELIA-şefa Biroului Agricol din cadrul Primăriei - Intimat
 • AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢII ÎN AGRICULTURĂ ( APIA) OLT - Intimat
 • IANA OCTAVIAN CONSTANTIN-Director exec.APIA - Intimat
 • NEACSU DORU DANIEL-Director execut.adj.APIA - Intimat
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
05/26/2023 10:00
 • Panel: CC4-NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/26/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Acordă termen la data de 09 iunie 2023 pentru solu?ionarea cererii de ajutor public judiciar . Acordă termen la data de 23 iunie 2023 pentru solu?ionarea cererii de strămutare.
06/09/2023 10:00
 • Panel: CC4-NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/09/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Details: Respinge cererea formulată de petentul Nica Mircea privind acordarea de ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru stabilite în dosarul nr. 1156/1/2023, ca neîntemeiată. Cu drept de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 iunie 2023.
06/23/2023 10:00
 • Panel: CC4-NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/23/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Details: Acordă termen la 29 septembrie 2023 pentru solu?ionarea incidentului procedural.
09/29/2023 10:00
 • Panel: CC4-NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/29/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Acordă termen la data de 13 octombrie 2023.
09/18/2023 10:00
 • Panel: CC4-NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/18/2023
 • Solution type: Încheiere – recuzare
 • Solution: Încheiere
 • Details: Anulează cererea formulată de petentul Nica Mircea privind recuzarea domnului judecător Ionel Barbă, membru al Completului de judecată nr. 4, învestit cu soluţionarea dosarului nr. 1156/1/2023 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca netimbrată. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 18 septembrie 2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
10/13/2023 10:00
 • Panel: CC4-NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/13/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza la data de 24 noiembrie 2023.
10/12/2023 10:00
 • Panel: CC4-NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/12/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână solu?ionarea cererii de recuzare la data de 23 noiembrie 2023.
10/13/2023 10:00
 • Panel: CC4-NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/13/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Details: Respinge cererea formulată de petentul Nica Mircea privind acordarea de ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru stabilite în dosarul nr. 1156/1/2023, în ceea ce prive?te solu?ionarea cererii de recuzare. Cu drept de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată astăzi, 13 octombrie 2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
11/23/2023 10:00
 • Panel: CC4-NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/23/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 11 decembrie 2023.
11/24/2023 10:00
 • Panel: CC4-NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/24/2023
 • Solution type: Încheiere - Suspendare
 • Solution: 412 NCPC/243 CPC
 • Details: În temeiul art. 412 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ., suspendă judecata cererii formulate de petentul Nica Mircea prin care solicită strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 24727/3/2020* al Curţii de Apel Timişoara-Secţia contencios administrativ şi fiscal. Definitivă. Pronunţată astăzi, 24 noiembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
12/11/2023 10:00
 • Panel: CC4-NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: -
 • Solution type: -
 • Solution: -
 • Details: -
Avenues of appeal:
-