Hearings: November | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
4003/3/2021/a1.1
Old case number:
-
Case data:
05/16/2023
Initial case date:
02/11/2021
Case object judicial matter:
Litigii cu profesioniştii
Chamber:
Secţia a II-a civilă
Case object:
îndreptare eroare materială
Secondary case objects:
-
Stage:
Fond
Combined stage:
-
Docket parties:
  • AMMA PRINT SRL - Intimat (Reclamant)
  • PARTIDUL PRO ROMÂNIA - Petent (Pârât)
  • IACOV CONSTANTIN - Intimat (Chemat în garanţie)
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
05/16/2023 9:00
  • Panel: Completul nr. 4-CC NCPC
  • Solution number: -
  • Solution date: 05/16/2023
  • Solution type: Încheiere finală (dezinvestire)
  • Solution: Fond - Admite cererea
  • Details: Îndreaptă, din oficiu, eroarea materială strecurată în minuta încheierii din 10 mai 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4003/3/2021/a1, în sensul că se va scrie şi se va citi aşa cum este corect: „Reduce taxa judiciară de timbru aferentă motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă de la suma de 25.217,54 lei la suma de 20.000 lei”, şi nu „Reduce taxa judiciară de timbru aferentă motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă de la suma de 25.317,54 lei la suma de 20.000 lei”, cum din eroare s-a menţionat. Cu privire la calea de atac, îndreaptă, din oficiu, eroarea materială strecurată în minuta încheierii din 10 mai 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4003/3/2021/a1, în sensul că înlătură menţiunea „definitivă”. Prezenta face parte integrantă din minuta pronunţată la 10 mai 2023 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4003/3/2021/a1. Cu drept de reexaminare în 5 zile de la comunicare.
Avenues of appeal:
-