Hearings: June | | 2024
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
378/1/2024
Old case number:
-
Case data:
02/21/2024
Initial case date:
02/21/2024
Case object judicial matter:
Contencios administrativ şi fiscal
Chamber:
Completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii
Case object:
recurs în interesul legii
Secondary case objects:
-
Stage:
Recurs în interesul legii
Combined stage:
-
Docket parties:
  • COLEGIUL DE CONDUCERE AL CURŢII DE APEL ALBA IULIA - Petent
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
04/22/2024 10:00
  • Panel: Completul pentru soluţionarea R.I.L.
  • Solution number: 6/2024
  • Solution date: 04/22/2024
  • Solution type: Hotarâre
  • Solution: Admite recursul
  • Details: Decizia nr.6:Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia şi, în consecinţă, stabileşte că: Acţiunile în contencios administrativ introduse de sindicate şi asociaţii (în calitate de organisme sociale interesate), în reprezentarea salariaţilor/funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului (membri ai sindicatelor), primarilor şi viceprimarilor din oraşe şi comune (membri ai asociaţiilor), având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciilor cauzate prin punerea în aplicare a prevederilor art. I pct. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, art. I alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare, art. I alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, art. I alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, întemeiate în drept pe dispoziţiile art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare sunt evaluabile în bani şi se timbrează de către fiecare reclamant în parte cu taxa judiciară de timbru prevăzută de art. 16 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22 aprilie 2024.
Avenues of appeal:
-