Hearings: November | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
1870/110/2018
Old case number:
-
Case data:
04/13/2023
Initial case date:
07/02/2018
Case object judicial matter:
Penal
Chamber:
Secţia Penală
Case object:
infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Secondary case objects:
-
Stage:
Recurs in casaţie
Combined stage:
-
Docket parties:
 • PICCJ - DNA - Recurent
 • SETO ANDREI - Intimat (Inculpat)
 • BARDAŞU VASILE SORIN - Intimat (Inculpat)
 • ROCA ANGELA-NICOLETA - Intimat (Inculpat)
 • AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE - Intimat (Parte civilă)
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
05/02/2023 09:00
 • Panel: C7 - filtru
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/02/2023
 • Solution type: Încheiere admitere in principiu
 • Solution: Recurs în casaţie - Admis în principiu
 • Details: În baza art. 440 alin. 4 C.pr.pen., admite în principiu cererea de recurs în casaţie formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, împotriva deciziei penale nr. 196 din 02 martie 2023 pronunţată de Curtea de Apel Bacău, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 1870/110/2018 privind pe inculpaţii Seto Andrei şi Bardaşu Vasile Sorin. Trimite cauza, în vederea judecării recursului în casaţie, Completului nr. 7. Fixează termen de judecată în şedinţă publică la data de 30 mai 2023, pentru când vor fi citaţi intimaţii inculpaţi Seto Andrei şi Bardaşu Vasile Sorin, la adresele din dosar. Se încunoştiinţează apărătorii aleşi ai intimaţilor cu privire la termenul acordat în cauză, iar în cazul în care nu confirmă prezenţa se emite adresă către Baroul Bucureşti pentru a desemna câte un apărător din oficiu pentru intimaţii inculpaţi. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02 mai 2023.
05/30/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 7
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/30/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Pentru lipsă de apărare amână cauza şi acordă termen la data de 12.09.2023.
09/12/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 7
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/12/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la data de 26.09.2023.
09/26/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 7 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/26/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la 10 octombrie 2023.
10/10/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 7 AP
 • Solution number: 578/2023
 • Solution date: 10/10/2023
 • Solution type: Hotarâre
 • Solution: Recurs în casaţie - Admis
 • Details: Admite recursul în casaţie formulat de recursul în casa?ie formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva deciziei penale nr. 196 din 02 martie 2023 a Curţii de Apel Bacău - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, din dosarul nr. 1870/110/2018. Casează în parte decizia recurată numai în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Seto Andrei şi trimite cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie cu privire la acesta. Menţine celelalte dispoziţiile ale deciziei penale recurate. În baza art. 449 alin. (4) C.pr.pen., menţine actele de procedură efectuate până la momentul declarării deschise a dezbaterilor cu privire la fondul apelurilor de la termenul din data de 01 noiembrie 2022. Anulează formele de executare cu privire la cheltuielile judiciare la care a fost obligat inculpatul Seto Andrei. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea recursului în casaţie declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 octombrie 2023.
10/24/2023 9:00
 • Panel: CC 7
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/24/2023
 • Solution type: Încheiere - îndreptare eroare materială
 • Solution: Încheiere
 • Details: În temeiul dispoziţiilor art. 279 din Codul de procedură penală, înlătură omisiunea vădită din cuprinsul deciziei penale nr. 578 din 10 octombrie 2023 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală în dosarul nr. 1870/110/2018 în sensul că „Onorariul par?ial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi Seto Andrei şi Bardaşu Vasile, în cuantum de câte 170 lei, rămâne în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei.”. Prezenta face parte integrantă din decizia penală nr. 578 din 10 octombrie 2023, despre înlăturarea omisiunii vădite făcându-se menţiune la sfârşitul actului corectat. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24 octombrie 2023.
11/07/2023 9:00
 • Panel: CC 7
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/07/2023
 • Solution type: Încheiere - îndreptare eroare materială
 • Solution: Încheiere
 • Details: În temeiul dispoziţiilor art. 279 din Codul de procedură penală, îndreaptă eroarea În temeiul dispoziţiilor art. 278 din Codul de procedură penală, îndreaptă eroarea materială din cuprinsul deciziei penale nr. 578 din 10 octombrie 2023, astfel cum a fost completată prin încheierea din 24 octombrie 2023, pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală în dosarul nr. 1870/110/2018 în sensul că „Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul inculpat Bardaşu Vasile, în cuantum de 680 lei, rămâne în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei”. Prezenta face parte integrantă din decizia penală nr. 578 din 10 octombrie 2023, despre înlăturarea omisiunii vădite făcându-se menţiune la sfârşitul actului corectat. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07 noiembrie 2023.
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
03/21/2023 Recurs in casaţie -
11/04/2020 Apel ROCA ANGELA-NICOLETA
10/30/2020 Apel SETO ANDREI
10/29/2020 Apel -
10/26/2020 Apel BARDAŞU VASILE SORIN