Hearings: November | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
20361/3/2007
Old case number:
-
Case data:
04/04/2023
Initial case date:
08/04/2006
Case object judicial matter:
Contencios administrativ şi fiscal
Chamber:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Case object:
anulare act administrativ
Secondary case objects:
-
Stage:
Recurs
Combined stage:
-
Docket parties:
 • SC SYSTEMA ECOLOGIC SRL -ÎN FALIMENT- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINECO INSOLVENCY SPRL - Recurent (Pârât)
 • SC ECO SUD SRL - Intimat (Pârât)
 • SC SYSTEMA ECOLOGIC SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINECO INSOLVENCY SPRL - Recurent (Pârât)
 • SC SYSTEMA AMBIENTE S.P.A. (FOSTĂ S.C. RAMOCO S.R.L.) - Intimat (Reclamant)
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Intimat (Pârât)
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
05/12/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 4
 • Solution number: 2527/2023
 • Solution date: 05/12/2023
 • Solution type: Hotarâre
 • Solution: Admitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecarea
 • Details: Admite recursul declarat de recurenta – pârâtă S.C. Systema Ecologic S.R.L. - în faliment - prin Lichidator Judiciar Fineco Insolvency SPRL împotriva Deciziei civile nr. 25/2022 din 05 octombrie 2022, pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti - Sec?ia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal – Sec?ia Veche. Casează decizia recurată şi, rejudecând: Respinge, ca neîntemeiată, excepţia perimării, invocată de reclamanta S.C. Systema Ambiente S.p.A. Admite cererea de repunere pe rol şi trimite cauza la Curtea de Apel Bucure?ti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal – Secţia Veche, în vederea continuării judecăţii. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12 mai 2023.
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
10/10/2022 Recurs SC SYSTEMA ECOLOGIC SRL -ÎN FALIMENT- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINECO INSOLVENCY SPRL
03/31/2008 Recurs SC ECO SUD SRL
03/31/2008 Recurs SC SYSTEMA ECOLOGIC SRL -ÎN FALIMENT- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINECO INSOLVENCY SPRL