Hearings: April | | 2024
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
49201/3/2008
Old case number:
-
Case data:
10/30/2014
Initial case date:
09/16/2005
Case object judicial matter:
Civil
Chamber:
Secţia I civilă
Case object:
revendicare imobiliară
Secondary case objects:
acţiune în constatare, alte cereri, servitute, superficie, uzucapiune
Stage:
Recurs
Combined stage:
-
Docket parties:
 • GHEORGHE MIHAIL - Petent (SUCCESIBIL AL DEFUNCTEI NEGRU EMILIA MARCELA)
 • GHEORGHE IULIA RUXANDRA - Petent (SUCCESIBIL AL DEFUNCTEI NEGRU EMILIA MARCELA)
 • IACOB COSTINA MARIA - Intimat (Pârât)
 • NEGRU EMILIA MARCELA - DECEDATĂ - Recurent (Reclamant)
 • VLASCEANU MANDA - Recurent (Pârât)
 • RACLIA MARIAN - Recurent (Pârât)
 • IACOB VETA - Intimat (Pârât)
 • CÂRCIUMĂREASA LILIANA ÎN CALITATE DE MOŞTENITOARE A DEFUNCTULUI CÂRCIUMĂREASA FLORIN - Recurent (Pârât)
 • KULAVA VIKTOR - Recurent (Pârât)
 • NEAGU AUREL - Recurent (Pârât)
 • DRAGOMIR MARIAN - Recurent (Pârât)
 • DRAGOMIR ADRIANA - Recurent (Intervenient)
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
01/13/2015 9:00
 • Panel: Completul nr. 2
 • Solution number: -
 • Solution date: 01/13/2015
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână judecarea cauzei la data de 10 martie 2015.
03/10/2015 9:00
 • Panel: Completul nr. 2
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/10/2015
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Respinge cererea formulată de recurenţii-pârâţi Dragomir Marian şi Dragomir Adriana privind suspendarea judecării prezentei cauze până la soluţionarea dosarului nr. 3628/93/2014 al Tribunalului Ilfov-Secţia contencios administrativ şi fiscal. Acordă termen la data de 12 mai 2015, cu citarea părţilor. Irevocabilă.
05/12/2015 9:00
 • Panel: Completul nr. 2
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/12/2015
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână judecarea cauzei la data de 09 iunie 2015.
06/09/2015 9:00
 • Panel: Completul nr. 2
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/09/2015
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea cauzei la data de 16 iunie 2015.
06/16/2015 9:00
 • Panel: Completul nr. 2 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/16/2015
 • Solution type: Încheiere - Suspendare
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Încheiere:În temeiul dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 554/2004, înaintează Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti excepţia de nelegalitate a Ordinului nr. 312/23.11.1994 al Prefectului Municipiului Bucureşti, excepţie invocată de recurenţii-pârâţi Kulava Victor şi Vlăsceanu Manda. Prorogă discutarea cererii de suspendare a judecării recursurilor, întemeiată pe dispoziţiile art. 244 alin. 1 Cod procedură civilă, cerere formulată de aceiaşi recurenţi-pârâţi. Suspendă judecata recursurilor până la soluţionarea excepţiei de nelegalitate. Irevocabilă.
06/13/2017 9:00
 • Panel: Completul nr. 2
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/13/2017
 • Solution type: Încheiere - Suspendare
 • Solution: 413 NCPC/244 CPC
 • Details: Suspendă, în temeiul dispoziţiilor art. 244 alin. (1) pct. 1 Cod de procedură civilă, judecata recursului declarat de reclamanta Negru Emilia Marcela, de pârâţii Vlasceanu Manda, Raclia Marian, Cârciumăreasa Florin, Kulava Viktor, Neagu Aurel, Dragomir Marian şi de intervenienta Dragomir Adriana împotriva deciziei nr. 270 A din 17 iunie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă şi a încheierii de şedinţă din 09 septembrie 2014 a aceleiaşi instanţe, pronunţată în dosarul nr. 49201/3/2008, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 14490/94/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Buftea.
10/02/2018 09:00
 • Panel: Completul nr. 2
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/02/2018
 • Solution type: Încheiere - Suspendare
 • Solution: 413 NCPC/244 CPC
 • Details: Încheiere:Ia act de renunţarea recurentului-pârât Kulava Viktor la cererea de repunere pe rol a cauzei. Menţine măsura suspendării judecării recursurilor declarate de reclamanta Negru Emilia Marcela, de pârâţii Vlasceanu Manda, Raclia Marian, Cârciumăreasa Florin, Kulava Viktor, Neagu Aurel, Dragomir Marian şi de intervenienta Dragomir Adriana împotriva deciziei nr. 270 A din 17 iunie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă şi a încheierii de şedinţă din 09 septembrie 2014 a aceleiaşi instanţe, pronunţate în dosarul nr.49201/3/2008, dispusă prin încheierea din 13.06.2017. Irevocabilă.
11/02/2023 12:30
 • Panel: Completul nr. 10
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/02/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Încheiere: Amână judecata cauzei la data de 06 martie 2024.
03/06/2024 09:00
 • Panel: Completul nr. 10
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/06/2024
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Încheiere:Amână judecata cauzei în data de 15 mai 2024.
05/15/2024 11:00
 • Panel: Completul nr. 10
 • Solution number: -
 • Solution date: -
 • Solution type: -
 • Solution: -
 • Details: -
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
08/05/2014 Recurs NEGRU EMILIA MARCELA - DECEDATĂ
08/05/2014 Recurs NEGRU EMILIA MARCELA
08/05/2014 Recurs NEAGU AUREL
08/04/2014 Recurs CÂRCIUMĂREASA LILIANA ÎN CALITATE DE MOŞTENITOARE A DEFUNCTULUI CÂRCIUMĂREASA FLORIN, RACLIA MARIAN
07/31/2014 Recurs DRAGOMIR ADRIANA, DRAGOMIR MARIAN
07/29/2014 Recurs VLASCEANU MANDA
07/29/2014 Recurs NEGRU EMILIA MARCELA - DECEDATĂ
07/29/2014 Recurs KULAVA VIKTOR
07/29/2014 Recurs NEGRU EMILIA MARCELA
09/20/2012 Recurs NEGRU EMILIA MARCELA - DECEDATĂ
09/19/2012 Recurs NEGRU EMILIA MARCELA - DECEDATĂ