Hearings: March | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
11147/3/2016
Old case number:
-
Case data:
01/26/2021
Initial case date:
03/24/2016
Case object judicial matter:
Contencios administrativ şi fiscal
Chamber:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Case object:
contestaţie act administrativ fiscal
Secondary case objects:
anulare act administrativ, obligaţia de a face
Stage:
Recurs
Combined stage:
-
Docket parties:
 • SC IT UTIL DESIGN SRL-ÎN FALIMENT-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII DINU, URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL - Recurent ( Reclamant)

  Last comunciation: 03/23/2021

 • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - ADMINISTRAŢIA FISCALĂ CONTRIBUABILI MIJLOCII - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat (Pârât)

  Last comunciation: 03/10/2021

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat (Pârât)

  Last comunciation: 03/10/2021

 • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Intimat (Pârât)

  Last comunciation: 03/10/2021

Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
09/16/2022 9:00
 • Panel: Completul nr.4 NCPC
 • Solution number: 4008/2022
 • Solution date: 09/16/2022
 • Solution type: Hotarâre
 • Solution: Admitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecarea
 • Details: Admite recursul declarat de recurenta – reclamantă SC IT Util Design SRL - în Faliment - prin Lichidator Judiciar CII Dinu, Urse şi Asociaţii Sprl împotriva Sentinţei civile nr. 3255 din 9 iulie 2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentinţa recurată şi, rejudecând, pe fond: Admite acţiunea formulată de reclamanta S.C. IT Util Design S.R.L.. Anulează Decizia nr. 28/29.01.2016 şi obligă pârâtele la soluţionarea pe fond a contestaţiilor administrativ-fiscale formulate împotriva Deciziei de impunere nr. F-AG 1033/30.10.2015, a Raportului de Inspecţie Fiscală nr. F-AG 800/30.10.2015 şi a Dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. 421/30.10.2011. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 septembrie 2022.
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
01/13/2021 Recurs SC IT UTIL DESIGN SRL-ÎN FALIMENT-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII DINU, URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL