Hearings: February | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
12259/3/2017
Old case number:
-
Case data:
01/17/2020
Initial case date:
04/07/2017
Case object judicial matter:
Litigii cu profesioniştii
Chamber:
Secţia a II-a civilă
Case object:
acţiune în anulare a hotarârii AGA
Secondary case objects:
recuzare
Stage:
Recurs
Combined stage:
-
Docket parties:
 • AMADEUS GROUP SRL - Intimat (Intervenient în numele altei persoane)

  Last comunciation: 06/02/2020

 • MANEA GELU - Recurent (Reclamant)

  Last comunciation: 05/06/2020

 • MANEA CARMEN - Recurent (Reclamant)

  Last comunciation: 05/06/2020

 • ENE VICTORIA - Intimat (Reclamant)

  Last comunciation: 06/02/2020

 • BOGDAN MARIA - Intimat (Reclamant)

  Last comunciation: 06/02/2020

 • RUSU ELENA VIORICA - Intimat (Reclamant)

  Last comunciation: 06/02/2020

 • MIRCEA MIHAI - Intimat (Reclamant)

  Last comunciation: 06/02/2020

 • BUCUR OBOR SA - Intimat (Pârât)

  Last comunciation: 06/02/2020

 • CIOCSAN MARILENA - Intimat (Reclamant)

  Last comunciation: 06/02/2020

 • CIOCSAN MARILENA - Intimat (Reclamant)

  Last comunciation: 06/02/2020

Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
05/07/2020 9:00
 • Panel: Completul filtru nr. 7
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/07/2020
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Dispune comunicarea raportului privind admisibilitatea în principiu a recursului declarat de MANEA GELU împotriva încheierii din data de 30.01.2019 şi a deciziei civile nr.494/2019 din 20 martie 2019, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VI -a Civilă, către părţi şi pune în vedere acestora că au posibilitatea să depună în scris un punct de vedere în termen de 10 zile de la data comunicării acestuia.
07/30/2020 9:00
 • Panel: Completul filtru nr. 7
 • Solution number: -
 • Solution date: 07/30/2020
 • Solution type: Încheiere - Suspendare
 • Solution: 413 NCPC/244 CPC
 • Details: Suspendă judecata recursului declarat de recurenţii-reclamanţi MANEA CARMEN şi MANEA GELU împotriva încheierii din 30 ianuarie 2019 şi a deciziei nr. 494 din 20 martie 2019 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă, în contradictoriu cu intimaţii-reclamanţi ENE VICTORIA, BOGDAN MARIA, RUSU ELENA VIORICA, MIRCEA MIHAI, CIOCSAN MARILENA şi CIOCSAN MARILENA, intimata-pârâtă BUCUR OBOR S.A. şi intimata-intervenientă AMADEUS GROUP S.R.L, în temeiul art.413 alin.1, pct.1 C.proc.civ. până la soluţionarea de către Curtea Constituţională a excepţiei de neconstituţionalitate. Fără nicio cale de atac.
04/07/2022 9:00
 • Panel: Completul filtru nr. 7
 • Solution number: -
 • Solution date: 04/07/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza la 9.06.2022 pentru soluţionarea cererii de reexaminare.
06/09/2022 9:00
 • Panel: Completul filtru nr. 7
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/09/2022
 • Solution type: Încheiere admitere in principiu
 • Solution: Filtru - Admite în principiu cererea de recurs
 • Details: Admite excepţia inadmisibilităţii recursului declarat de recurenţii-reclamanţi MANEA GELU şi MANEA CARMEN împotriva deciziei nr. 494/2019 din 20 martie 2019 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Admite în principiu recursul declarat de recurentul-reclamant MANEA GELU împotriva încheierii din 30 ianuarie 2019 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă, în contradictoriu cu intimaţii-reclamanţi ENE VICTORIA, BOGDAN MARIA, RUSU ELENA VIORICA, MIRCEA MIHAI, CIOCSAN MARILENA şi CIOCSAN MARILENA, intimata-pârâtă BUCUR OBOR SA şi intimata-intervenientă în numele altei persoane AMADEUS GROUP SRL. Acordă termen pentru judecata recursului la data de 13 octombrie 2022 ora 9,00 în şedinţa publică, cu citarea părţilor.
10/13/2022 9:00
 • Panel: Completul nr. 7 NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/13/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: -pentru a se depune înscrisuri de către recurenţii- reclamanţi.
11/24/2022 10:00
 • Panel: Completul nr. 7 NCPC
 • Solution number: 2529/2022
 • Solution date: 11/24/2022
 • Solution type: Hotarâre
 • Solution: Respingere recurs - Inadmisibil
 • Details: Respinge ca inadmisibil recursul declarat de recurenţii-reclamanţi MANEA CARMEN şi MANEA GELU împotriva deciziei civile nr. 494/2019 din 20 martie 2019 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă, în contradictoriu cu intimaţii-reclamanţi ENE VICTORIA, BOGDAN MARIA, RUSU ELENA VIORICA, MIRCEA MIHAI, CIOCSAN MARILENA, intimata-pârâtă BUCUR OBOR S.A. şi intimata-intervenientă în numele altei persoane AMADEUS GROUP S.R.L. Ia act de renunţarea recurentului-reclamant MANEA GELU la judecata recursului declarat împotriva încheierii din 30 ianuarie 2019 pronunţate de aceiaşi instanţă de apel. Fără nicio cale de atac în ceea ce priveşte recursul declarat de recurenţii-reclamanţi MANEA CARMEN şi MANEA GELU împotriva deciziei civile nr. 494/2019 din 20 martie 2019 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Definitivă în ceea ce priveşte renunţarea la judecata recursului privind încheierea din 30 ianuarie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă.
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
03/25/2019 Recurs MANEA GELU
02/20/2018 Apel BUCUR OBOR SA