Hearings: April | | 2024
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
176/35/2011
Old case number:
-
Case data:
12/28/2021
Initial case date:
02/28/2011
Case object judicial matter:
Contencios administrativ şi fiscal
Chamber:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Case object:
anulare act administrativ
Secondary case objects:
-
Stage:
Recurs
Combined stage:
-
Docket parties:
 • PREPOZITURA ORDINULUI CANONIC PREMONSTRATENS - Recurent (Reclamant)
 • COMISIA SPECIALĂ DE RETROCEDARE A UNOR BUNURI IMOBILE CARE AU APARŢINUT CULTELOR RELIGIOASE DIN ROMÂNIA - Intimat (Pârât)
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII - Intimat (Pârât)
 • GUVERNUL ROMÂNIEI - Intimat (Pârât)
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
02/03/2022 09:00
 • Panel: Completul nr. 8
 • Solution number: -
 • Solution date: 02/03/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.05.2022.
02/03/2022 08:00
 • Panel: Completul CC8
 • Solution number: -
 • Solution date: 02/03/2022
 • Solution type: Încheiere – abţinere
 • Solution: Încheiere
 • Details: Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Florentina Dinu de la judecarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 176/35/2011, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, cu termen de judecată la data de 03 februarie 2022. Fără cale de atac, conform art. 34 alin. (1) din Codul de procedură civilă de la 1865. Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 03 februarie 2022.
05/12/2022 9:00
 • Panel: Completul nr. 8
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/12/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 23.06.2022.
06/23/2022 9:00
 • Panel: Completul nr. 8
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/23/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Details: Trimite dosarul la completul de judecată imediat următor, respectiv Completul nr. 9, pentru soluţionarea cererii de recuzare formulate de recurenta Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens cu „Hramul Sfântul Ştefan Primul Martir” din Promontoriul Oradea împotriva membrilor Completului de judecată nr. 8 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia contencios administrativ şi fiscal.
09/15/2022 11:00
 • Panel: CC9-NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: -
 • Solution type: -
 • Solution: Termen intermediar
 • Details: Termen introdus din eroare pe camera de consiliu a noului cod. A se vedea termenul din camera de consiliu-vechiul cod procedură civilă.
09/15/2022 11:00
 • Panel: Completul CC9
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/15/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Pentru soluţionarea cererii de reexaminare.
09/29/2022 11:00
 • Panel: Completul CC9
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/29/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Termen în vederea comunicării cererii de sesizare a CRR.
10/13/2022 11:00
 • Panel: Completul CC9
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/13/2022
 • Solution type: Încheiere – recuzare
 • Solution: Încheiere
 • Details: Respinge cerere de suspendare a judecăţii cererii de recuzare până la pronunţarea Curţii Constituţionale a României asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocată de recurenta-reclamantă. Anulează cererea formulată de petenta Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens privind recuzarea domnilor judecători Maria Hrudei, Marius Ionel Ionescu şi Mariana Constantinescu, membri ai completului de judecată C8, învestit cu soluţionarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 176/35/2011, ca netimbrată. Irevocabilă. Pronunţată astăzi, 13 octombrie 2022, în şedinţă publică.
01/12/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 8
 • Solution number: -
 • Solution date: 01/12/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 6 aprilie 2023.
04/06/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 8
 • Solution number: -
 • Solution date: 04/06/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Details: Repune cauza pe rol ?i acordă termen la data de 15 iunie 2023, pentru când vor fi citate păr?ile, intima?ii-pârâ?i cu cererea de întrebare preliminară a Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene formulată de recurenta-reclamantă ?i cu men?iunea de a depune un punct de vedere scris în acest sens. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 06 aprilie 2023.
04/04/2023 10:00
 • Panel: Completul CC8
 • Solution number: -
 • Solution date: 04/04/2023
 • Solution type: Încheiere – abţinere
 • Solution: Încheiere
 • Details: Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Mariana Constantinescu de la judecarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 176/35/2011, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, cu termen de judecată la data de 06 aprilie 2023. Fără cale de atac, conform art. 34 alin. (1) din Codul de procedură civilă de la 1865. Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 04 aprilie 2023.
06/15/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 8
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/15/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Details: Trimite dosarul la completul de judecată imediat următor, respectiv Completul nr. 9, pentru soluţionarea cererii de recuzare formulate de recurenta Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens cu „Hramul Sfântul Ştefan Primul Martir” din Promontoriul Oradea împotriva membrilor Completului de judecată nr. 8 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia contencios administrativ şi fiscal.
06/22/2023 11:00
 • Panel: Completul CC9
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/22/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza la data de 14 septembrie 2023 pentru soluţionarea cererii de reexaminare.
09/14/2023 11:00
 • Panel: Completul CC9
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/14/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Pentru soluţionarea cererii de reexaminare, acordă termen de judecată la 28.09.2023.
09/28/2023 11:00
 • Panel: Completul CC9
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/28/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza la data de 12 octombrie 2023.
10/12/2023 11:00
 • Panel: Completul CC9
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/12/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Details: Respinge cererea formulată de petenta Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens privind acordarea facilităţilor de la plata taxei judiciare de timbru stabilită pentru soluţionarea cererii de recuzare a membrilor completului de judecată C8, învestit cu soluţionarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 176/35/2011, ca tardiv formulată. Cu drept de reexaminare în 5 zile de la comunicare. Acordă termen în vederea soluţionării cererii de recuzare la data de 23 noiembrie 2023. Pronunţată astăzi, 12 octombrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
11/23/2023 11:00
 • Panel: Completul CC9
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/23/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza la data de 11 ianuarie 2024 pentru soluţionarea de către Completul C10 a cererii de reexaminare a încheierii din 12 octombrie 2023, prin care s-a respins cererea de acordare a facilităţilor de la plata taxei judiciare de timbru pentru solu?ionarea cererii de recuzare a membrilor completului de judecată C8.
01/11/2024 11:00
 • Panel: Completul CC9
 • Solution number: -
 • Solution date: 01/11/2024
 • Solution type: Încheiere – recuzare
 • Solution: Încheiere
 • Details: Respinge cererea formulată de petenta Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens privind recuzarea domnilor judecători Hrudei Maria, Grosu Cristinel şi Marcu Simona Camelia şi a domnului magistrat-asistent Burlacu Ionel Ciprian. Irevocabilă. Pronunţată astăzi, 11 ianuarie 2024, în ?edin?ă publică.
03/14/2024 9:00
 • Panel: Completul nr. 8
 • Solution number: 1505/2024
 • Solution date: 03/14/2024
 • Solution type: Hotarâre
 • Solution: Recurs (alte soluţii) - Alte soluţii
 • Details: Respinge cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare, formulată de recurenta-reclamantă Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens cu „Hramul Sfântul Ştefan Primul Martir” din Promontoriul Oradea. Admite excepţia inadmisibilităţii excepţiei de nelegalitate, invocată din oficiu. Respinge excepţia de nelegalitate a Deciziei nr. 2408/20.12.2010, emisă de Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, invocată de recurenta-reclamantă Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens cu „Hramul Sfântul Ştefan Primul Martir” din Promontoriul Oradea, în contradictoriu cu intimata-pârâtă Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, ca inadmisibilă. Admite excepţia tardivităţii recursului cu privire la soluţia din sentinţa civilă nr. 128/CA/2021 - P.I. din 25 octombrie 2021 referitoare la excepţia de nelegalitate a H.G. nr. 253/1996, invocată din oficiu. Respinge recursul declarat de reclamanta Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens cu „Hramul Sfântul Ştefan Primul Martir” din Promontoriul Oradea împotriva soluţiei din sentinţa civilă nr. 128/CA/2021 - P.I. din 25 octombrie 2021 referitoare la excepţia de nelegalitate a H.G. nr. 253/1996, ca tardiv formulat. Respinge recursul declarat de reclamanta Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens cu „Hramul Sfântul Ştefan Primul Martir” din Promontoriul Oradea împotriva încheierii din 13 septembrie 2021 şi a sentinţei civile nr. 128/CA/2021 - P.I. din 25 octombrie 2021 ale Curţii de Apel Oradea - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 14 martie 2024.
03/14/2024 10:00
 • Panel: Completul CC8
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/14/2024
 • Solution type: Încheiere – recuzare
 • Solution: Încheiere
 • Details: Respinge cererea formulată de recurenta Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens privind recuzarea doamnelor judecător Pohrib Alina şi Hrudei Maria şi a domnului magistrat-asistent Burlacu Ionel Ciprian, ca inadmisibilă. Respinge cererea formulată de recurenta Prepozitura Ordinului Canonic Premonstratens privind recuzarea domnului judecător Grosu Cristinel. Irevocabilă. Pronunţată astăzi, 14 martie 2024, în ?edin?ă publică.
04/25/2024 11:00
 • Panel: Completul CC8
 • Solution number: -
 • Solution date: -
 • Solution type: -
 • Solution: -
 • Details: -
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
12/10/2021 Recurs PREPOZITURA ORDINULUI CANONIC PREMONSTRATENS