Hearings: May | | 2024
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
29/43/2019
Old case number:
-
Case data:
06/15/2020
Initial case date:
01/31/2019
Case object judicial matter:
Contencios administrativ şi fiscal
Chamber:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Case object:
anulare act administrativ
Secondary case objects:
-
Stage:
Recurs
Combined stage:
-
Docket parties:
 • NEMES IOAN SILVIU - Recurent (Reclamant)

  Last comunciation: 08/07/2020

 • GUVERNUL ROMÂNIEI - Intimat (Pârât)

  Last comunciation: 06/25/2020

 • CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SĂNATATE MURES - Intimat (Pârât)

  Last comunciation: 06/25/2020

 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII - Intimat (Intervenient)

  Last comunciation: 06/25/2020

Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
05/31/2022 11:00
 • Panel: Completul nr.1 NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/31/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza la 27 septembrie 2022.
03/07/2022 10:00
 • Panel: CC1-NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/07/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Details: Menţine primul termen de judecată acordat la data de 31.05.2022, cu citarea părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 7 martie 2022.
09/27/2022 10:00
 • Panel: Completul nr.1 NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/27/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza la data de 28.02.2023
02/28/2023 10:00
 • Panel: Completul nr.1 NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 02/28/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la data de 13 martie 2023.
03/13/2023 9:00
 • Panel: C1-AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/13/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la data de 27 martie 2023.
03/27/2023 9:00
 • Panel: C1-AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/27/2023
 • Solution type: Încheiere - Suspendare
 • Solution: 412 NCPC/243 CPC
 • Details: Admite în parte cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formulată de recurentul-reclamant Nemeş Ioan Silviu. În temeiul art. 267 TFUE, sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarele întrebări preliminare: „1. Art.49 şi art. 56 TFUE şi art. 7 alin. 7 din Directiva nr. 2011/24/UE se interpretează în sensul că se opun unei reglementări care condiţionează automat rambursarea cheltuielilor efectuate de persoana asigurată în mod obligatoriu în statul membru de reşedinţă de o evaluare medicală efectuată de către un cadru medical ce furnizează servicii medicale în sistemul de asigurări de sănătate din acel stat şi de emiterea subsecventă a unui bilet de internare de către acesta, fără a fi permisă depunerea de înscrisuri medicale echivalente emise de instituţii medicale din sistemul privat de sănătate, chiar şi în situaţia în care internarea a avut loc şi serviciul medical a fost prestat în alt stat membru decât cel de reşedinţă al asiguratului? 2. Art.49 şi art. 56 TFUE, art. 22 alin. 1 lit. c din Regulamentul nr.1408/71, principiile liberei circulaţii a pacienţilor şi a serviciilor, precum şi principiul eficienţei şi principiul proporţionalităţii se interpretează în sensul că se opun unei reglementări naţionale care, în cazul neobţinerii autorizării prealabile, stabileşte cuantumul serviciilor ce urmează a fi decontate la nivelul costurilor care ar fi fost suportate de statul membru de reşedinţă, dacă asistenţa medicală ar fi fost acordată pe teritoriul său, printr-o formulă de calcul care limitează cuantumul acestei despăgubiri în mod semnificativ comparativ cu costurile efectiv suportate de asigurat în statul membru ce a acordat aceste servicii medicale?” Respinge în rest cererea de sesizare. În temeiul art.412 alin.(1) pct.7 din Codul de procedură civilă, suspendă judecarea recursului declarat de recurentul-reclamant Nemeş Ioan Silviu împotriva Sentinţei nr. 133 din 30 decembrie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, până la pronunţarea de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a hotărârii preliminare. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art. 402 din Codul de procedură civilă, astăzi, 27 martie 2023.
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
05/27/2020 Recurs NEMES IOAN SILVIU