Hearings: February | | 2024
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
308/45/2020
Old case number:
-
Case data:
05/05/2023
Initial case date:
07/09/2020
Case object judicial matter:
Penal
Chamber:
Secţia Penală
Case object:
abuzul în serviciu (art.297 NCP)
Secondary case objects:
falsul intelectual (art.321 NCP), infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000), deturnarea licitaţiilor publice (art.246 NCP), constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stage:
Apel
Combined stage:
-
Docket parties:
 • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI - Apelant
 • IFTIMOAIE CONSTANTIN - Intimat (Parte civilă)
 • ŞORĂNESCU CONSTANTIN - Apelant (Parte civilă)
 • ŞTEFAN FLORIN - Apelant (Parte civilă)
 • GRUIA ADRIAN - Intimat (Parte civilă)
 • MEREUŢĂ LĂCRĂMIOARA - Apelant (intimat inculpat)
 • STANCIU VALENTIN ROMEO - Intimat (Inculpat)
 • ILIESCU IOAN CRISTIAN - Apelant (Inculpat)
 • MORARU MARIAN - Intimat (Inculpat)
 • COSTIA MARIN - Apelant (intimat inculpat)
 • ANGHELACHI CIPRIAN CONSTANTIN - Intimat (Inculpat)
 • MERINDE MIHAELA - Apelant (Inculpat)
 • PANTEL MIHAI - Apelant (Inculpat)
 • DRĂGAN ANETA - Apelant (Parte civilă)
 • IFTIMOAIE EUGENIA - Apelant (Parte civilă)
 • ŞORĂNESCU FLORICA - Apelant (Parte civilă)
 • ŞTEFAN ANA ELENA - Apelant (Parte civilă)
 • DRĂGAN CONSTANTIN - Apelant (Parte civilă)
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
06/21/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 3
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/21/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 04.10.2023.
10/04/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 3
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/04/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: -
11/15/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 3
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/15/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 17.01.2024, ora 12,00.
01/17/2024 12:00
 • Panel: Completul nr. 3
 • Solution number: -
 • Solution date: 01/17/2024
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la data de 30.01.2024 cu privire la probe şi la măsurile asiguratorii .___Pe fond, amână cauza şi acordă termen la data de 28.02.2024, ora 13,00.
02/28/2024 13:00
 • Panel: Completul nr. 3
 • Solution number: -
 • Solution date: -
 • Solution type: -
 • Solution: -
 • Details: -
01/30/2024 9:00
 • Panel: Completul nr. 3 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 01/30/2024
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Details: I. 1.Admite cererea de probe formulată de procuror numai în ceea ce priveşte audierea părţilor civile Ştefan Florin, Ştefan Ana Elena, Drăgan Constantin şi Drăgan Aneta şi a martorilor Bunduţă Ionel Paul, Călăraşu Viorel, Pricop Pavel, Ştefan Alina Elena, Nedelciuc Lucian, Moroşanu Eugel, Gavrilescu Otilia, Crângaru Adrian, Mihăilă Elena, Butnaru Mihai. 2. Admite cererea de probe formulată de inculpatul Costia Marin privind audierea martorului Crângaru Adrian. 3. Admite cererea de probe constând în înscrisuri formulată de inculpata Mereuţă Lăcrămioara şi respinge cererea de ataşare a ,,lucrărilor” cu nr.140/II/6/2015 şi nr. 112/II/6/2015 formulată de aceasta. 4. Admite cererile de probe constând în înscrisuri formulate de inculpatul Iliescu Ioan Cristian şi părţile civile Drăgan Constantin şi Drăgan Aneta. II. Se citează martorii Bunduţă Ionel Paul, Călăraşu Viorel, Pricop Pavel şi Ştefan Alina Elena, pentru termenul din data de 28.02.2024, în vederea audierii. III. 1. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanţa nr.758/P/2014 din data de 15.06.2015 asupra: - sumei de 1500 euro în trei cupiuri a câte 500 euro fiecare, având seriile ..., ..... şi ...... şi suma de 10700 lei în cupiuri 9x200 lei şi 89X100 lei, ridicate de la inculpata Mereuţă Lăcrămioara; - sumei de 20.000 lei în bancnote cu următoarele cupiuri: 50x200 lei =10.000 lei şi 100x100 lei =10.000 lei ridicată de la inculpatul Stanciu Valentin-Romeo; - sumei de 5000 lei, suma de 1935 euro şi suma de 275 POUNDS (Lire UK) ridicate de la inculpatul Moraru Marian. 2. Men?ine măsura asiguratorie a sechestrului instituită prin încheierea din 25.06.2021 în dosarul nr. 308/45/2020/a3 în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune părţilor civile ?tefan Florin ?i ?tefan Ana Elena, asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare ale: - inculpatului Anghelachi Ciprian Constantin, până la concurenţa sumei de 20.000 euro; - inculpatului Pantel Mihai, până la concurenţa sumei de 20.000 euro; -inculpatei Merinde Mihaela, până la concurenţa sumei de 20.000 euro. 3. Menţine ridicarea sechestrului asigurător instituit prin încheierea din 25.06.2021 în dosarul nr.308/45/2020/a3, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infrac?iune păr?ilor civile ?tefan Florin, ?tefan Ana şi Drăgan Aneta, asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare ale inculpatei Mereu?ă Lăcrămioara. IV. 1. Respinge, ca inadmisibilă, cererea părţilor civile Şorănescu Constantin şi Şorănescu Florica privind instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra imobilului (teren şi construcţie) din municipiul Iaşi......... 2. Instituie măsura asiguratorie a sechestrului, în vederea garantării reparării pagubei produse păr?ilor civile Şorănescu Constantin şi Şorănescu Florica, asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare ale: - inculpatei Mereuţă Lăcrămioara fostă Văduva, fiica lui .... şi ..., născută la data de .... în comuna ...., judeţul ...., domiciliată în satul ....., comuna ...., judeţul ...., .... nr. .., posesoare al CI seria ... nr.... eliberată la data de ... de către SPC Iaşi, CNP ...., până la concurenţa sumei de 456.247,50 lei şi 20.000 euro; - inculpatului Costia Marin, fiul lui ... şi ..., ns. la data de .... în mun. ...., jud. ..., posesor al CI seria .... nr....., eliberată de SPCLEP .... la data de ..., domiciliat în ..., .... nr. ..., bl. ..., etaj ..., ap. ..., jud. ..., CNP ...., până la concurenţa sumei de 456.247,5 lei şi 20.000 euro; - inculpatului Stanciu Valentin Romeo, fiul lui ... şi ..., născut la data de .... în municipiul ..., judeţul ..., domiciliat în municipiul ...., str. .... nr. ...., jud. ..., fără forme legale str. ...., nr. ...., Sat ....., comuna ....., jud....., posesor al CI seria ...nr.... eliberată de către SPC ... la data de ..., CNP ..... până la concurenţa sumei de 456.247,5 lei şi 20.000 euro; Conform art.729 alin.1 lit.b C.proc.civilă, salariul şi alte venituri periodice încasate de Mereuţă Lăcrămioara, Costia Marin şi Stanciu Valentin Romeo, destinate mijloacelor lor de existenţă, vor fi urmărite în cuantum de până la o treime din venitul lunar net. Copie a prezentei încheieri va fi comunicată Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi IPJ Ia?i ca organ de cercetare, conform art. 251 Cod procedură penală, pentru aducerea la îndeplinire a măsurii asiguratorii. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare, în ceea ce priveşte măsurile asiguratorii. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, a procurorului şi a persoanei interesate Costia Cezara Gabriela prin mijlocirea grefei instan?ei, potrivit art. 405 Cod procedură penală, azi, 30 ianuarie 2024.
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
03/30/2023 Apel IFTIMOAIE EUGENIA
03/29/2023 Apel DRĂGAN ANETA
03/27/2023 Apel MERINDE MIHAELA
03/27/2023 Apel ŞORĂNESCU CONSTANTIN
03/27/2023 Apel ŞORĂNESCU FLORICA
03/24/2023 Apel ŞTEFAN FLORIN
03/24/2023 Apel ŞTEFAN ANA ELENA
03/23/2023 Apel MEREUŢĂ LĂCRĂMIOARA
03/23/2023 Apel DRĂGAN ANETA
03/23/2023 Apel DRĂGAN CONSTANTIN
03/23/2023 Apel ILIESCU IOAN CRISTIAN
03/23/2023 Apel PANTEL MIHAI
03/23/2023 Apel PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI
03/22/2023 Apel COSTIA MARIN