Hearings: May | | 2024
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
811/45/2023
Old case number:
-
Case data:
02/19/2024
Initial case date:
10/13/2023
Case object judicial matter:
Penal
Chamber:
Secţia Penală
Case object:
mandat european de arestare
Secondary case objects:
-
Stage:
Contestaţie(NCPP)
Combined stage:
-
Docket parties:
  • RUPA VASILE - Contestator (persoană solicitată)
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
02/22/2024 9:00
  • Panel: Completul nr. 10
  • Solution number: 160/2024
  • Solution date: 02/22/2024
  • Solution type: Hotarâre
  • Solution: contestaţie - admis
  • Details: Admite contesta?ia formulată de persoana solicitată Rupa Vasile împotriva sentin?ei penale nr. 23/FCJI din data de 08.02.2024 pronun?ată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori, Cooperare Judiciară Internaţională. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală atacată şi în rejudecare: Înlătură dispozi?ia de recunoa?tere a sentin?ei din data de 07.12.2021 a Judecătoriei Arezzo (sentinţă 6459/2017 RGNR-523/2020 RG-1325/2021), definitivă la data de 21.04.2021 (?i revocată par?ial prin ordonan?a nr. 8/24 din 06.12.2023 a Cur?ii de Apel Perugia-Biroul de executări penale în dosar nr. SIGE 275/2023 în urma cererii procurorului general) prin care Rupa Vasile a fost condamnat la pedeapsea de 1 an 4 luni ?i 14 zile închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „furt -circumstanţe agravante, prev. şi ped. de secţiunile 81,110,624,625 din Codul Italian, având corespondent în legislaţia din România în infracţiunea de "furt" prev. de art. 228 alin.1 cu aplicarea art. 35 Cod penal (fapte săvârşite în jurul datei de 10.10.2017 în Arezzo)- sentin?a nr. 2 din certificatul emis la data de 18/10.2023 de Procurorul Republicii de pe lângă Curtea de Apel Perugia – Biroul Executări Penale (fila 96 vol. I). Înlătura dispozi?ia de recunoa?tere a ordonanţei de executare a pedepselor concurente cu mandat de executare nr. SIEP 141/2022 din 23.06.2022 emisă de Procuratura Republicii de pe lângă Curtea de Apel Perugia - Biroul Executări Penale (revocată par?ial prin ordonan?a de executare a pedepselor concurente cu mandat de executare nr. SIEP 141/2022 din 11.01.2024 emisă de Procuratura Republicii de pe lângă Curtea de Apel Perugia - Biroul Executări Penale) prin care s-au contopit pedepsele executabile aplicate condamnatului Rupa Vasile, stabilind că pedeapsa finală de executat este de 1 an, 10 luni ?i 14 zile închisoare. Dispune executarea pedepsei de 6 luni închisoare într-un penitenciar din România. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 24/2024 din data de 08.02.2024 emis de către Curtea de Apel Iaşi, Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei conform dispozi?iilor prezentei hotărâri. Deduce din pedeapsa de 6 luni închisoare re?inerea, arestul la domiciliu şi perioada executată, respectiv de la 13.10.2023 la zi. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei atacate. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 februarie 2024.
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
02/13/2024 Contestaţie(NCPP) RUPA VASILE
10/14/2023 Contestaţie(NCPP) PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL IASI