Hearings: February | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
1020/54/2020
Old case number:
-
Case data:
06/15/2021
Initial case date:
04/24/2020
Case object judicial matter:
Contencios administrativ şi fiscal
Chamber:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Case object:
pretentii
Secondary case objects:
-
Stage:
Recurs
Combined stage:
-
Docket parties:
 • CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEŢULUI GORJ - Recurent (Pârât)

  Last comunciation: 07/30/2021

 • DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ - Intimat (Pârât)

  Last comunciation: 08/17/2021

 • DĂNESCU GEORGICĂ - Recurent (Reclamant)

  Last comunciation: 08/17/2021

 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII - Recurent (Pârât)

  Last comunciation: 08/17/2021

Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
09/15/2022 9:00
 • Panel: Completul nr.3 NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/15/2022
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la data de 29 septembrie 2022.
09/29/2022 9:00
 • Panel: C3-AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/29/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Repus pe rol
 • Details: Repune cauza pe rol. Se emite adresă către recurentul-pârât Ministerul Sănătăţii pentru a comunica dacă în preţul mediu de 88.499 lei stabilit pentru transplant celule stem hematepoietice-autolog prin Adresa nr. 1/17670/16.12.2020 (aflată la fila 41 dosar fond) a fost inclus şi preţul medicamentelor constând în cheltuieli cu medicaţia, respectiv terapie Thiotepa-17.176 euro, posaconazol tablete-2.360,33 euro şi concentrate de trombocite-1.059,03 euro iar, în cazul în care contravaloarea acestor medicamente nu a fost inclusă în suma acordată, să precizeze modalitatea în care se decontează aceste medicamente şi cuantumul care se poate acorda pentru acestea. Acordă termen de judecată la data de 8 decembrie 2022, Completul nr. 3, în şedinţă publică, pentru când se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 septembrie 2022.
12/08/2022 11:00
 • Panel: Completul nr.3 NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 12/08/2022
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la data de 15 decembrie 2022.
12/15/2022 9:00
 • Panel: C3-AP
 • Solution number: 5980/2022
 • Solution date: 12/15/2022
 • Solution type: Hotarâre
 • Solution: Admitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecarea
 • Details: Admite recursul formulat de recurentul-reclamant Dănescu Georgică împotriva Sentinţei nr. 27 din 29 ianuarie 2021 a Curţii de Apel Craiova – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal. Casează în parte sentinţa recurată şi, în rejudecare: Obligă pârâţii Ministerul Sănătăţii şi Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Gorj să plătească reclamantului Dănescu Georgică echivalentul în lei la data plăţii al sumei de 47.033,42 euro şi suma de 88.499 lei cheltuieli aferente costului mediu al transplantului în Romania. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. Respinge recursurile formulate de recurenţii-pârâţi Ministerul Sănătăţii şi Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Gorj împotriva aceleiaşi sentin?e, ca nefondate. Definitivă. Pronunţată astăzi, 15 decembrie 2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
06/04/2021 Recurs DĂNESCU GEORGICĂ
06/03/2021 Recurs CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEŢULUI GORJ