Hearings: February | | 2024
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
1622/59/2021
Old case number:
-
Case data:
06/27/2022
Initial case date:
12/14/2021
Case object judicial matter:
Contencios administrativ şi fiscal
Chamber:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Case object:
contestaţie act administrativ fiscal
Secondary case objects:
-
Stage:
Recurs
Combined stage:
-
Docket parties:
 • MINISTERUL FINANŢELOR - STRUCTURA SPECIALIZATĂ DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR - Recurent (Pârât)
 • RESTOTIM BURGHER SRL - ÎN FALIMENT - Intimat (Reclamant)

  Last comunciation: 07/06/2022

 • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ ÎN NUME PROPRIU ŞI ÎN REPREZENTAREA AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ DE SOLUTIONARE A CONTESTAŢIILOR - Recurent (Pârât)

  Last comunciation: 10/17/2022

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Recurent (Pârât)

  Last comunciation: 10/17/2022

Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
09/15/2023 9:00
 • Panel: Completul nr.4 NCPC
 • Solution number: 3885/2023
 • Solution date: 09/15/2023
 • Solution type: Hotarâre
 • Solution: Respingere recurs - Nefondat
 • Details: Respinge recursurile declarate de recurenta – pârâtă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală / Ministerul Finan?elor - Structura Specializată de Solu?ionare a Contesta?iilor şi de recurenta – pârâtă Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Timi?oara - Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Timi? în nume propriu ?i în reprezentarea Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală - Direc?ia Generală de Solu?ionare a Contesta?iilor împotriva Sentin?ei civile nr. 212 din 28 aprilie 2022 pronun?ate de Curtea de Apel Timi?oara – Sec?ia de contencios administrativ ?i fiscal, ca nefondate. Definitivă. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 septembrie 2023.
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
06/20/2022 Recurs AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
06/10/2022 Recurs DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ ÎN NUME PROPRIU ŞI ÎN REPREZENTAREA AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ DE SOLUTIONARE A CONTESTAŢIILOR