Audiences: Juin | | 2023
Vous êtes ici: Page d'accueil » Detalii dosar
Numéro de l'affaire:
39/2/2015
Vieux numéro de l'affaire:
-
Date de l'affaire :
04/12/2017
Numéro de l'affaire:
01/06/2015
La question d' ordre juridique d'ou fait partie l'objet de l'affaire:
Contencios administrativ şi fiscal
Chambre:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
L'objet de l'affaire:
anulare act administrativ
Les objets secondaires du dossier:
-
Stade de la procédure:
Recurs
Stade de procédure combinée:
-
Les parties du dossier:
 • ZENITH MEDIA COMMUNICATION S.R.L. - Recurent (Reclamant)

  null: 06/20/2017

 • CONSILIUL CONCURENŢEI - Intimat (Pârât)

  null: 06/14/2017

Audiences:
Date de l'audience Heure de début de l'audience  
12/12/2019 9:00
 • Formation de juges: Completul nr.7-NCPC
 • null: -
 • null: 12/12/2019
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Détails: Trimite cauza pentru soluţionarea declaraţiilor de abţinere
01/29/2020 10:00
 • Formation de juges: CC7-NCPC
 • null: -
 • null: 01/29/2020
 • Type de solution: Încheiere - îndreptare eroare materială
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul încheierii din data de 12 decembrie 2019 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în sensul că în loc de „ Trimite cauza la Completul C9”, cum din eroare s-a menţionat, se va trece „ Trimite cauza la Completul C8”, aşa cum este corect. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29 ianuarie 2020.
02/13/2020 10:00
 • Formation de juges: CC8-NCPC
 • null: -
 • null: 02/13/2020
 • Type de solution: Încheiere – abţinere
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Admite cererile de abţinere formulate de domnii judecători CANACHEU CLAUDIA MARCELA, VIŞAN LILIANA şi VLAD DECEBAL CONSTANTIN, membrii ai completului de judecată nr. 7, de la soluţionarea dosarului nr. 39/2/2015, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Dispune înaintarea dosarului pentru repartizare aleatorie. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 13 februarie 2020.
09/15/2020 9:00
 • Formation de juges: Completul nr.1-NCPC
 • null: -
 • null: 09/15/2020
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Acordă termen pentru continuarea judecăţii la data de 9 februarie 2021.
02/09/2021 9:00
 • Formation de juges: Completul nr.1 NCPC
 • null: -
 • null: 02/09/2021
 • Type de solution: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Détails: Amână pronunţarea la data de 22.02.2021.
02/22/2021 9:00
 • Formation de juges: C1-AP
 • null: -
 • null: 02/22/2021
 • Type de solution: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Détails: Amână pronunţarea la data de 1 martie 2021.
03/01/2021 9:00
 • Formation de juges: C1-AP
 • null: -
 • null: 03/01/2021
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Sesizare CJUE
 • Détails: Admite în parte cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formulată de recurenta-reclamantă. În temeiul art. 267 TFUE, sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarea întrebare preliminară: „Art. 4 alin. 3 TUE şi art. 101 TFUE se interpretează în sensul că: 1)impun autorităţii de concurenţă din statul membru obligaţia de a interpreta norma naţională care reglementează stabilirea sancţiunii amenzii în acord cu principiul proporţionalităţii, în sensul că se impune verificarea împrejurării dacă cifra de afaceri totală, astfel cum este evidenţiată în contul de profit şi pierderi al bilan?ului contabil aferent exerciţiului financiar anterior, oferă o reflectare fidelă a operaţiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică? 2) se opun, prin prisma principiului proporţionalităţii, practicii autorităţii de concurenţă din statul membru, de a impune o amendă raportată la cifra de afaceri evidenţiată în contul de profit şi pierderi al bilan?ului contabil aferent exerciţiului financiar anterior, care cuprinde sumele refacturate clienţilor finali aferente serviciilor cu privire la care s-a desfăşurat activitatea de intermediere a achiziţiei de spaţiu de media, iar nu doar comisioanele aferente activităţii de intermediere? 3)se opun interpretării unei norme de drept naţional, în sensul că responsabilitatea corectei înregistrări în contabilitate şi a prezentării fidele a operaţiunilor economico-financiare în conformitate cu realitatea economică revine întreprinderii sancţionate, iar autoritatea de concurenţă din statul membru este ţinută de modul de îndeplinire a acestei obligaţii de către întreprinderea sancţionată?” Respinge în rest cererea de sesizare. În temeiul art. 412 alin. (1) pct.7 din Codul de procedură civilă, suspendă judecarea recursului formulat de reclamanta Zenith Media Communication SRL împotriva Sentinţei civile nr. 1979 din 8 iunie 2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, până la pronun?area de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a hotărârii preliminare. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art. 402 raportat la art. 396 alin. 2 din Codul de procedură civilă, astăzi, 1 martie 2021.
02/14/2023 9:00
 • Formation de juges: Completul nr.1 NCPC
 • null: -
 • null: 02/14/2023
 • Type de solution: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Détails: Amână pronunăţarea deciziei la data de 27.02.2023
02/27/2023 9:00
 • Formation de juges: C1-AP
 • null: 1053/2023
 • null: 02/27/2023
 • Type de solution: Hotarâre
 • Solution: Admitere recurs - Admitere recurs - Trimitere cu rejudecare
 • Détails: Admite recursul declarat de reclamanta Zenith Media Communication SRL împotriva Sentinţei civile nr. 1979 din 8 iunie 2016 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de Contencios Administrativ şi Fiscal. Casează în parte sentinţa recurată. Trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe exclusiv în ceea ce priveşte stabilirea cuantumului amenzii aplicate reclamantei, prin raportare la conţinutul prezentelor considerente. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art. 402 din Codul de procedură civilă, astăzi, 27 februarie 2023.
Voies d’attaque:
Date de la déclaration Type null
04/03/2017 Recurs ZENITH MEDIA COMMUNICATION S.R.L.