Audiences: Mai | | 2024
Vous êtes ici: Page d'accueil » Detalii dosar
Numéro de l'affaire:
16233/212/2018
Vieux numéro de l'affaire:
-
Date de l'affaire :
10/20/2023
Numéro de l'affaire:
06/20/2018
La question d' ordre juridique d'ou fait partie l'objet de l'affaire:
Penal
Chambre:
Secţia Penală
L'objet de l'affaire:
ucidere din culpă (art.192 NCP)
Les objets secondaires du dossier:
-
Stade de la procédure:
Recurs in casaţie
Stade de procédure combinée:
-
Les parties du dossier:
 • CHIRU GIGI CHRISTIAN - Recurent (Inculpat)
 • SMADU CRISTIAN VALENTIN - Recurent (Inculpat)
 • SZASZ FERENC PRIN REPREZENTANT RENYI ERIKA - Intimat (Parte civilă)
 • SZASZ ILONKA PRIN REPREZENTANT RENYI ERIKA - Intimat (Parte civilă)
 • RENYI ERIKA - Intimat (Parte civilă)
 • SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA - Intimat (Parte civilă)
Audiences:
Date de l'audience Heure de début de l'audience  
12/14/2023 09:00
 • Formation de juges: C6 - filtru
 • null: -
 • null: 12/14/2023
 • Type de solution: Încheiere admitere in principiu
 • Solution: Recurs în casaţie - Admis în principiu
 • Détails: În temeiul art. 440 alin. 4 C.pr.pen., admite în principiu cererile de recurs formulate de inculpaţii Chiru Gigi Christian şi Smădu Cristian Valentin împotriva deciziei penale nr. 858/P din 17.08.2023, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa – Sec?ia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 16233/212/2018. Trimite cauza în vederea judecării recursului în casa?ie, Completului nr. 6. Fixează termen de judecată, în şedinţă publică, la data de 15 februarie 2023, cu citarea părţilor. Se vor încunoştiinţa apărătorii aleşi ai recurenţilor inculpaţi Chiru Gigi Christian şi Smădu Cristian Valentin, despre termenul fixat în cauză. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 decembrie 2023.
02/15/2024 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 6
 • null: -
 • null: 02/15/2024
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Amână cauza şi acordă termne la data de 28.03.2024.
03/28/2024 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 6
 • null: -
 • null: 03/28/2024
 • Type de solution: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Détails: Amână pronun?area la 11 aprilie 2024.
04/11/2024 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 6 AP
 • null: 230/2024
 • null: 04/11/2024
 • Type de solution: Hotarâre
 • Solution: Recurs în casaţie - Admis în parte
 • Détails: 1. Admite recursul în casaţie declarat de inculpatul Chiru Gigi - Christian împotriva deciziei penale nr. 858/P din 17 august 2023, pronun?ată de Curtea de Apel Constan?a – Sec?ia penală ?i pentru cauze penale cu minori ?i de familie în dosarul nr. 16233/212/2018. Casează, în parte, decizia penală recurată, precum ?i sentinţa penală nr. 1321 din data de 19 octombrie 2022, pronunţată de Judecătoria Constanţa, numai în ce prive?te pe inculpatul Chiru Gigi-Cristian ?i: În baza art. 396 alin. 1 ?i 5 C.pr.pen. cu referire la art. 16 alin. (1) lit. b teza I C.pr.pen., achită pe inculpatul Chiru Gigi - Christian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. 1 şi 2 Cod penal. În baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen. raportat la art. 25 alin. 5 C.pr.pen., lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă exercitată de păr?ile civile Szasz Ferenc, Szasz Ilonka ?i Renyi Erika, precum ?i ac?iunea civilă exercitată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în ce prive?te pe inculpatul Chiru Gigi-Cristian. Înlătură dispozi?iile de obligare în solidar a inculpatului Chiru Gigi - Christian la plata de daune morale ?i daune materiale către păr?ile civile Szasz Ferenc, Szasz Ilonka, Renyi Erika, de cheltuieli de spitalizare către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, precum ?i dispozi?ia de obligare a acestuia la plata cheltuielilor judiciare către stat. Men?ine celelalte dispozi?ii ale hotărârilor casate care nu contravin prezentei decizii. Cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea cauzei în fond, apel şi recurs în casaţie rămân în sarcina statului. 2. Respinge, ca nefondat, recursul în casaţie declarat de inculpatul Smădu Cristian - Valentin împotriva deciziei penale nr. 858/P din 17 august 2023, pronun?ată de Curtea de Apel Constan?a – Sec?ia penală ?i pentru cauze penale cu minori ?i de familie în dosarul nr. 16233/212/2018. Obligă recurentul inculpat Smădu Cristian - Valentin la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul par?ial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru recurentul inculpat Smădu Cristian – Valentin, în cuantum de 170 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 aprilie 2024.
Voies d’attaque:
Date de la déclaration Type null
09/25/2023 Recurs in casaţie CHIRU GIGI CHRISTIAN
09/19/2023 Recurs in casaţie SMADU CRISTIAN VALENTIN
10/25/2022 Apel CHIRU GIGI CHRISTIAN
10/21/2022 Apel SMADU CRISTIAN VALENTIN