Audiences: Juin | | 2023
Vous êtes ici: Page d'accueil » Detalii dosar
Numéro de l'affaire:
62/32/2018
Vieux numéro de l'affaire:
-
Date de l'affaire :
10/30/2019
Numéro de l'affaire:
01/31/2018
La question d' ordre juridique d'ou fait partie l'objet de l'affaire:
Penal
Chambre:
Secţia Penală
L'objet de l'affaire:
infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Les objets secondaires du dossier:
abuzul în serviciu (art.297 NCP)
Stade de la procédure:
Apel
Stade de procédure combinée:
-
Les parties du dossier:
 • PICCJ - DNA - ST BACĂU - Apelant
 • CHITIC DRAGOŞ VICTOR - Apelant (intimat inculpat)
 • VIŞAN VASILE - Apelant (intimat inculpat)
 • BORDEI MARIN - Apelant (intimat inculpat)
 • ZĂPOR VASILE - Apelant (intimat inculpat)
 • CASAPU ALEXANDRU - Apelant (intimat inculpat)
 • APOPII MIHAI - Apelant (intimat inculpat)
 • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ - Intimat (Parte civilă)
Audiences:
Date de l'audience Heure de début de l'audience  
11/20/2019 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 11/20/2019
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: -
01/22/2020 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 01/22/2020
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: -
03/04/2020 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 03/04/2020
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Amână cauza la data de 01.04.2020, ora 12,00.
04/01/2020 12:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: -
 • Type de solution: -
 • Solution: Termen preschimbat
 • Détails: -
04/29/2020 12:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 04/29/2020
 • Type de solution: Rezolutie
 • Solution: Stare de urgenta
 • Détails: În conformitate cu dispoziţiile art.64 alin. (5) din Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Preşedintelui României privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în M. Of. al României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020 şi art. 2 alin. 2 din Ordinul nr.92/16.03.2020 al Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, se constată suspendarea de drept a judecării cauzei pe durata stării de urgenţă.
06/10/2020 12:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 06/10/2020
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: -
06/24/2020 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 06/24/2020
 • Type de solution: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Détails: amana pronuntarea pe probe la 8.07.2020 şi termen pe fond la 16.09.2020
09/16/2020 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 09/16/2020
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Acordă termen la data de 14 octombrie 2020.
07/08/2020 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8 AP
 • null: -
 • null: 07/08/2020
 • Type de solution: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Détails: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea la data de 22 iulie 2020.
07/22/2020 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8 AP
 • null: -
 • null: 07/22/2020
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Respinge cererea formulată de apelantul intimat inculpat Casapu Alexandru privind disjungerea cauzei. Admite, în parte, cererile de administrare a probelor formulate de apelanţii intimaţi inculpaţi Chitic Dragoş Victor, Vişan Vasile, Zăpor Vasile, Casapu Alexandru şi Apopii Mihai, şi, în consecinţă: Încuviinţează administrarea următoarelor probe: Proba testimonială cu martorii: Dabija Florea, Fătu Tomuleasa Ana Maria, Florea Dan, Simionică Aurelia, Olaru Ioan,Tănase Neculai şi Căpitanu Carmen. Proba cu înscrisuri: Pentru apelantul inculpat Chitic Dragoş Victor : Adresa nr.690/30.10.2018 emisă de SC M&d Mens SRL, proces verbal din data de 06.11.2006, adresa nr.4071/15.03.2019 emisă de Compania Judeţeană Apa Serv SA, adresa nr.5343/29.03.2019 emisă de UAT Piatra Neamţ. Pentru inculpatul Zăpor Vasile: raportul de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de evaluatorul Mocanu Iulian. Constată că apelanţii inculpaţi Apopii Mihal şi Vişan Vasile nu au indicat înscrisurile în raport de care s-a solicitat administrarea probei. Admite proba cu expertiza tehnică judiciară imobiliară de evaluare şi stabileşte următoarele obiective: Dacă valoarea de piaţă a terenurilor menţionate în rapoartele de evaluare - nr. 666/T/18.01.2010 privind suprafa?a de 11.156 mp teren proprietatea lui Apopii Mihai, înregistrat cu nr. 2954, - nr.660/T/24.06.2009 privind suprafa?a de 11.497 mp teren aflat pe str. Muncii, proprietatea municipiului Piatra Neam? înregistrat cu nr. 2968, - nr. 659/T/08.01.2010 privind suprafa?a de 592mp teren(drum) situat pe str. Muncii, proprietatea municipiului Piatra Neam? înregistrat cu nr. 2970, - nr. 658/T/08.01.2010 privind suprafa?a de 6090 mp teren situat pe str. Muncii nr.6, proprietatea municipiului Piatra Neam? înregistrat cu nr. 2972, - nr. 657/T/08.01.2010 privind suprafa?a de 481 mp teren situat pe str. Muncii fn. proprietatea municipiului Piatra Neam? înregistrat cu nr. 2975, - nr.672/T/21.01.2010 privind suprafa?a de 1051 mp teren situat pe str. Castanilor fn, proprietatea municipiului Piatra Neam? înregistrat cu nr. 3060, - nr.673/T/21.01.2010 privind suprafa?a de 1344 mp str. Castanilor fn, proprietatea municipiului Piatra Neam? înregistrat cu nr.3060, întocmite de Conexpert SRL prin evaluator Zăpor Vasile a fost corect stabilită în raport de data la care a fost efectuată evaluarea, pentru fiecare teren în parte, şi de toate criteriile aplicabile în evaluarea terenurilor proprietatea privată şi publică a unităţii administrativ teritorială Piatra Neamţ. În măsura în care expertul apreciază că valoarea de piaţă a acestor terenuri nu a fost corect stabilită, va proceda la evaluarea lor, corespunzător datei de 22.01.2010, data înregistrării rapoartelor de evaluare la Consiliul Local Piatra Neamţ şi în raport de toate criteriile aplicabile în evaluarea terenurilor proprietatea privată şi publică a unităţii administrativ teritoriale Piatra Neamţ. Respinge ca neutile cauzei celelalte obiective indicate de apelanţii inculpaţi. Încuviinţează participarea la efectuarea expertzei a experţilor independenţi care vor fi indicaţi de către apelanţii inculpaţi. Respinge proba cu efectuarea unei expertize judiciare topografice. Admite cererea de audiere a inculpaţilor : Chitic Dragoş Victor, Vişan Vasile, Zăpor Vasile. Respinge cererea apelantului inculpat Casapu Alexandru privind administrarea probei cu următoarele înscrisuri: adresă către Monitorului Oficial al României ori către Guvernul României în vederea transmiterii un exemplar din Monitorul Oficial partea I, nr. 628 bis din 23 august 2002 însoţit de Anexa nr. 2 privind "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Piatra Neamţ", actualizat, cu modificările ulterioare până la data de 12.12.2007, având în vedere că aceasta se poate realiza prin accesarea aplicaţiei corespunzătoare; adresă către A.N.C.P.I. în vederea transmiterii unui punct de vedere cu privire la corectitudinea şi legalitatea înscrierii în Cartea Funciară nr. 99/N a municipiului Piatra Neamţ a terenului în suprafaţă de 23.160 m2, raportat la nesocotirea prevederilor art. 47 alin. 1, art. 9 alin. 3, art. 20 alin. 1 şi a altor prevederi adiacente din Legea nr. 7 din 17.03.1996, întrucât stabilirea corectitudinii sau incorectitudinii înscrierii fiind atribuţia instanţei de judecată; adresă către S.C. "CONSTRUCTORU" Piatra Neamţ, pentru a transmite dacă în lunile ianuarie - februarie 2010 deţinea în proprietate, sau în folosinţă, terenuri dobândite de către municipiul Piatra Neamţ, situate în strada Muncii, întrucât nu este utilă cauzei. Respinge cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind administrarea probei cu înscrisurile indicate ca fiind neutilă cauzei. Pentru termenul de judecată din data de 16.09.2020 vor fi citaţi martorii Dabija Florea şi Fătu Tomuleasa Ana Maria. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 iulie 2020.
10/14/2020 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 10/14/2020
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Acordă termen la data de 11 noiembrie 2020.
11/11/2020 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 11/11/2020
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Acordă termen la data de 25.11.2020.
11/25/2020 10:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 11/25/2020
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Acordă termen la data de 13.01.2021.
01/13/2021 11:30
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 01/13/2021
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Amână cauza la data de 24.02.2021.
02/24/2021 12:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 02/24/2021
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Amână cauza la data de 24 martie 2021
03/24/2021 12:30
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 03/24/2021
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: -
05/05/2021 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 05/05/2021
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Amână cauza la data de 16.06.2021.
06/16/2021 12:45
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 06/16/2021
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Amână cauza la data de 29.09.2021.
06/11/2021 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8 AP
 • null: -
 • null: 06/11/2021
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Détails: Obiecţiuni privind legalitatea efectuării expertizei şi a raportului de expertiză. Respinge ca neîntemeiată obiec?iunea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie privind neparticiparea reprezentantului intimate păr?i civile la inspec?ia terenurilor din data de 09.11.2020 având în vedere că la dosarul cauzei există dovada înştiinţării acesteia, nefiind obligatorie şi participarea efectivă. Respinge ca neîntemeiată obiecţiunea privind utilizarea de către expertul tehnic judiciar a unor înscrisuri depuse de păr?i, înainte de a fi încuviin?ate de instan?ă, având în vedere că expertul tehnic judiciar desemnat are posibilitatea de a lua în considerare informaţiile obţinute din surse deschise pe care le consideră utile în raport de obiectivele stabilite. Se constată şi faptul că aceste înscrisuri au fost ataşate în anexele raportului de expertiză. Obiecţiuni privind temeinicia concluziilor raportului de expertiză. Verificând actele şi lucrările dosarului, concluziile raportului de expertiză raportat la obiectivele expertizei tehnice judiciare încuviinţate, Înalta Curte stabileşte următoarele: I.În referire la obiec?iunile la raportul de expertiză formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie apreciază ca fiind întemeiate următoarele obiec?iuni: A. pentru terenul situat pe … în suprafa?ă de … mp: 1.Referitor la sus?inerea domnului expert tehnic judiciar Iordan Butuc potrivit cu care ” La data efectuării expertizei, 18.01.2010, imobilul în cauză avea asigurată zona de protec?ie de 50 m conform Ordinului 536/1997 ?i o zonă de agreement de 30 m fa?ă de Cimitirul Pietricica” se impune a se preciza de domnul expert dacă, în mod efectiv, existau aceste zone de protec?ie ?i de agreement ?i documenta?ia în baza căreia a re?inut această situa?ie. Răspunsul va fi dat în raport de actele men?ionate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie la filele 186 ?i 187 din vol.IV instan?ă. Chiar ?i în măsura în care expertul tehnic judiciar î?i va men?ine punctul de vedere exprimat în raportul de expertiză, se impune a se stabili valoarea de pia?ă a acestui teren din perspectiva situa?iei în care aceste zone au fost ocupate prin extinderea, în fapt a cimitirului. 2.Referitor la sus?inerea domnului expert tehnic judiciar Iordan Butuc potrivit cu care ” zona era mobilată cu circa 20 construc?ii de tip reziden?ial” să se precizeze de expert dacă aceste construc?ii erau edificate la data de 18.01.2010, distan?a aproximativă de terenul situat pe … ?i de cimitirul … ?i dacă, în raport de această distan?ă, se poate considera că sunt situate în aceia?i zonă. 3.Având în vedere că pentru stabilirea valorii terenului situat pe …., domnul expert tehnic judiciar Iordan Butuc a ales drept comparabile terenuri de pe …, să se men?ioneze de domnul expert dacă aceste terenuri se află într-o zonă tarifară superioară fa?ă de zona în care se află … ?i, în măsura unui răspuns afirmativ, se impune a se stabili valoarea terenului situat pe …. comparativ cu terenuri aflate în aceia?i zonă tarifară sau aplicarea unor coeficien?i de corec?ie corespunzători. B.Pentru terenurile situate pe str….: 1. Referitor la sus?inerea domnului expert tehnic judiciar Iordan Butuc potrivit cu care ” Str. …. ?i str. …. fac parte din aceia?i zonă tarifară” se impune a se preciza de expert, în raport de sus?inerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie existente la filele 188 – 189 din vol.IV instan?ă dacă terenurile de pe str. …sunt amplasate în zona tarifară 2, spre deosebire de cele aflate pe str. Smaraldului care sunt amplasate în zona tarifară 3. În măsura în care terenul situat pe …. se află în zona tarifară 2 se impune stabilirea de către expertul tehnic judiciar a valorii terenului situat pe … în raport de zona tarifară 2, comparativ cu terenuri aflate în apropiere ?i în aceia?i zonă tarifară ori cu aplicarea unui coeficient de corec?ie corespunzător acestei situa?ii. 2. Referitor la precizarea domnului expert tehnic judiciar Iordan Butuc potrivit cu care terenul în suprafa?ă de 1344 mp situat pe str. …”este fără acces direct la stradă” aspect valabil ?i în anul 2010, să se precizeze de domnul expert dacă î?i men?ine această afirma?ie în raport de planul de amplasament din luna ianuarie 2010 existent la fila 421, vol. V dosar de urmărire penală. Totodată, se va men?iona de domnul expert, în măsura în care î?i men?ine punctul de vedere exprimat, dacă lipsa accesului la calea publică este determinată de caracteristicile terenului ( care vor fi eviden?iate ) ?i care ar impune stabilirea unei servitu?i de trecere. 3.Referitor la concluzia domnului expert tehnic judiciar potrivit cu care pentru terenurile din str. …cea mai bună utilizare o reprezintă ”categoria de folosin?ă pădure”, se impune a se men?iona dacă vegeta?ia preponderentă în zonă este formată din arbu?ti tineri ?i dacă pe str…., în vecinătatea terenurilor în litigiu au fost edificate construc?ii tip familial, urmând a se men?iona numărul acestora. Totodată, se va preciza de domnul expert dacă, în raport de existen?a construc?iilor dar ?i a utilită?ilor la o distan?ă apropiată terenurilor în litigiu precum ?i a împrejurării că, suprafa?a de … mp situată pe str. … a făcut deja obiectul unui contract de vânzare cumpărare, teren pe care a fost edificată o construc?ie, î?i men?ine punctul de vedere exprimat în raportul de expertiză în sensul că cea mai bună utilizare a acestor terenuri este forestier. Se va avea în vedere ?i faptul că, potrivit extrasului de carte funciară – categoria de folosin?ă a terenului este fânea?ă. Se va stabili de domnul expert tehnic judiciar, chiar ?i în situa?ia în care î?i va men?ine punctul de vedere exprimat privind cea mai bună utilizare, valoarea terenurilor din str. … în situa?ia în care cea mai bună utilizare este ”cur?i – construc?ii”, cu luarea în considerare a dificultă?ilor de construire urmare a caracteristicilor terenului şi valoarea aceluiaşi teren potrivit categoriei din care face parte şi anume „fâneţe” 4.Referitor la concluzia domnului expert tehnic judiciar Iordan Butuc potrivit cu care ”pe latura de nord a terenurilor situate pe str. …ar exista o zonă stâncoasă de pe care se pot disloca roci….” se impune a se preciza de domnul expert elementele probatorii care au condus la formarea acestei concluzii, eventual depunerea la dosar a plan?elor fotografice care atestă această împrejurare. În măsura în care nu se pot prezenta elemente probatorii, se impune corectarea valorii terenurilor de pe str. Castanilor. C.Pentru terenurile situate pe str…: 1.Referitor la suprafa?a de … mp se impune, pentru stabilirea valorii acesteia, luarea în considerare a pre?urilor existente în luna ianuarie 2010, astfel cum s-a dispus prin încheierea de ?edin?ă prin care au fost stabilite obiectivele expertizei ?i nu a pre?urilor practicate la 22.06.2009. 2. Să se precizeze de domnul expert sursa informa?iilor potrivit cu care la data de 18.01.2010 existau pe terenul în suprafa?ă de … mp situat pe str. Muncii nr.6, 5 gropi pentru stins var. Se va recalcula valoarea terenului men?ionat ?i în varianta în care pe acest teren nu ar fi existat cele 5 gropi pentru stins var. Se respinge ca neîntemeiată obiec?iunea referitoare la situa?ia juridică nereală a terenului situat pe …, având în vedere înscrisurile existente la dosarul cauzei ?i la care se face trimitere de expertul tehnic judiciar desemnat. II.În referire la obiec?iunile la raportul de expertiză formulate de expertul parte ?tefănescu Gheorghe, care nu sunt comune cu obiec?iunile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, Înalta Curte apreciază că se impune exprimarea de domnul expert tehnic judiciar Iordan Butuc a unui punct de vedere referitor la criticile expertului parte men?ionat privind metoda de stabilire a valorii terenurilor, respectiv metoda compara?iilor directe în raport de metoda folosită în cauză ?i anume analiza compara?iilor relative. III.În referire la obiec?iunile la raportul de expertiză formulate de expertul parte ?tefan Vulpe pentru inculpatul Chitic Drago? Victor, Înalta Curte le apreciază ca întemeiate având în vedere că procentul aplicat de expertul tehnic judiciar nu este motivat. În consecinţă, 1.Se va motiva de domnul expert tehnic judiciar desemnat motivul pentru care a aplicat o diminuare de 10% a valorii terenului de pe str. … nr…. pentru existen?a unui colector menajer ?i a unui colector pluvial care nu permit amplasarea unor construc?ii ?i nu de 15% astfel cum se consideră de domnul expert parte ?tefan Vulpe. 2.Se va preciza de domnul expert tehnic judiciar desemnat, argumentat, dacă se impune sau nu o diminuare mai mare, cu circa 10%, a valorii terenului în suprafa?ă de … mp situat pe str. … mfa?ă de lipsa accesului la teren cu mijloace de transport. IV.În referire la obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de inculpatul Casapu Alexandru, Înalta Curte apreciază că sunt erori materiale, urmând să fie îndreptate de expertul tehnic judiciar desemnat. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 iunie 2021.
09/29/2021 10:30
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 09/29/2021
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: -
11/10/2021 09:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 11/10/2021
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Amână cauza la data de 12 ianuarie 2022
01/12/2022 13:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 01/12/2022
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Amână cauza la data de 23.02. 2022, ora 13,00
02/23/2022 13:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 02/23/2022
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: 1. Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice la data de 23.03.2022. 2. Amână cauza pe fond la data de 06.04.2022, ora 13:00.
04/06/2022 13:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 04/06/2022
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Amână cauza şi acordă termen la data de 18.05.2022, ora 13,00.
03/23/2022 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8 AP
 • null: -
 • null: 03/23/2022
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Având nevoie de timp pentru a delibera asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice formulate în cauză, amână pronun?area la data de 6 aprilie 2022.
05/18/2022 13:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 05/18/2022
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Amână cauza şi acordă termen la data de 14.09.2022, ora 13,00.
09/14/2022 13:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 09/14/2022
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Amână cauza şi acordă termen la data de 09.11.2022, ora 13,00.
11/09/2022 13:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 11/09/2022
 • Type de solution: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Détails: Amână cauza şi acordă termen la data de 25.01.2023, ora 13,00.
01/25/2023 13:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8
 • null: -
 • null: 01/25/2023
 • Type de solution: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Détails: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 22.02.2023.
02/22/2023 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8 AP
 • null: -
 • null: 02/22/2023
 • Type de solution: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Détails: Amână pronunţarea la data de 22.03.2023.
03/22/2023 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8 AP
 • null: -
 • null: 03/22/2023
 • Type de solution: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Détails: Amână pronun?area la data de 21.04.2023.
04/21/2023 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8 AP
 • null: -
 • null: 04/21/2023
 • Type de solution: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Détails: Amână pronun?area la data de 17 mai 2023.
05/17/2023 9:00
 • Formation de juges: Completul nr. 8 AP
 • null: 183/2023
 • null: 05/17/2023
 • Type de solution: Hotarâre
 • Solution: Admis apel - Achitat inculpat
 • Détails: Admite apelurile declarate de inculpaţii Chitic Dragoş Victor, Vişan Vasile, Bordei Marin, Zăpor Vasile, Casapu Alexandru şi Apopii Mihai împotriva sentinţei penale nr. 62 din data de 11 iunie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Bacău - Secţia penală ?i pentru cauze cu minori si de familie. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată, şi rejudecând: În baza art. 396 alin. (1), (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Chitic Drago? Victor ( ....) sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. (1), (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Vi?an Vasile ( .....), sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr.78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. (1), (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Bordei Marin ( ....), sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. (1), (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Zăpor Vasile ( ...), sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. (1), (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Casapu Alexandru ( ....), sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. (1), (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Apopii Mihai ( ....), sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art.25 alin.5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă. În baza art. 404 alin. 4 lit. c în referire la art.397 alin.5 Cod procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a procurorului din data de 18.01.2018, asupra următoarelor bunuri imobile: - apartamentul...din Piatra Neam?...., aflat în proprietatea inculpatului Chitic Drago? Victor , - apartamentul nr. ..., aflat în proprietatea inculpatului Vi?an Vasile, - apartamentul ... din Piatra Neam?,..., aflat în proprietatea inculpatului Bordei Marin, - apartamentul ... din ..., aflat în proprietatea inculpatului Casapu Alexandru. Respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău împotriva aceleiaşi sentinţe. Admite cererea formulată de expertul judiciar Butuc Iordan de majoare a onorariului cu suma de 1680 lei. Suma de 13.250 lei reprezentând onorariul expert judiciar Butuc Iordan se suportată din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în cursul urmăririi penale ?i în primă instan?ă cu privire la inculpaţi rămân în sarcina statului. Înlătură dispozi?ia instan?ei de fond privind obligarea inculpa?ilor Chitic Drago? Victor, Vi?an Vasile, Bordei Marin, Zapor Vasile, Casapu Alexandru ?i Apopii Mihai la plata cheltuieliloe judiciare efectuate în faza de urmărire penală şi la instanţa de fond, suma de 8.400 lei rămânând în sarcina statului. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei primei instan?e care nu sunt contrare prezentei decizii. Cheltuielile judiciare ocazionate cu judecarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie Serviciul Teritorial Bacău şi de inculpaţii Chitic Dragoş Victor, Vişan Vasile, Bordei Marin, Zăpor Vasile, Casapu Alexandru şi Apopii Mihai rămân în sarcina statului. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, avocat Miclea Carmen pentru apelantul inculpat Casapu Alexandru în sumă de 2.700 lei rămâne în sarcina statului. Definitivă, Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 17 mai 2023
Voies d’attaque:
Date de la déclaration Type null
06/24/2019 Apel CASAPU ALEXANDRU
06/24/2019 Apel VIŞAN VASILE
06/21/2019 Apel BORDEI MARIN
06/21/2019 Apel CHITIC DRAGOŞ VICTOR
06/21/2019 Apel VIŞAN VASILE
06/20/2019 Apel CASAPU ALEXANDRU
06/19/2019 Apel CHITIC DRAGOŞ VICTOR
06/19/2019 Apel -
06/18/2019 Apel ZĂPOR VASILE
06/14/2019 Apel APOPII MIHAI
06/12/2019 Apel APOPII MIHAI