PAGINA DE ÎNCEPUT
-
ISTORIC
-
JURISPRUDENȚĂ
-
LISTA DE ȘEDINȚE
-
DOSARE
-
STATISTICI
-
INFORMAȚII
-
NOUTĂȚI
-
ARTICOLE
-
LEGĂTURI
-
CONTACT
Înalta Curte de Casație și Justiție a României
Secția I Civilă
|
Secția a II-a Civilă
|
Secția Penală
|
Contencios Administrativ
|
Completele de 5
|
S.U.
|
Complet RIL
|
Complet HP
  

Secția I civilă

Secția a II-a civilă

Secția penală

Secția de contencios administrativ și fiscal

Completul de 9/ Completele de 5 judecători

Secțiile Unite

Completul competent sa judece recursul în interesul legii

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
English Version Jurisprudență

Citare prin publicitate

Direcția legislație, studii, documentare și informatică juridică

Cancelaria

Departamentul economico-financiar și administrativ

Biroul de informare și relații publice

Biroul de relații internaționale

Unitatea de implementare a programelor PHARE

Informații publice

Conform art. 18 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în România funcționează o singură instanță supremă, denumită Înalta Curte de Casație și Justiție, cu personalitate juridică și cu sediul în capitala țării. Înalta Curte de Casație și Justiție este instanța supremă în ierarhia instanțelor judecătorești din România și are, în principal, competența de a judeca recursul în casație și de a asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești.


În temeiul Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Înalta Curte de Casație și Justiție este organizată în:

Totodată, în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție funcționează:

Înalta Curte de Casație și Justiție se constituie în Secții Unite pentru:

 • soluționarea, în condițiile prevăzute de lege, a sesizărilor privind schimbarea jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție;

 • sesizarea Curții Constituționale pentru controlul constituționalității legilor înainte de promulgare.

Conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul acesteia funcționează următoarele compartimente:

 • Direcția legislație, studii, documentare și informatică juridică,

 • Cancelaria,

 • Departamentul economico-financiar și administrativ,

 • Biroul de informare și relații publice,

 • Biroul relații internaționale,

 • Compartimentul juridic,

 • Compartimentul de audit public intern,

Conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție se asigură de către președinte, doi vicepreședinți și colegiul de conducere. În cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, adunarea generală a judecătorilor se întrunește pentru:

 • aprobarea raportului anual de activitate, care se dă publicității;

 • aprobarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice;

 • alegerea celor 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, în condițiile legii.


Concept grafic și realizare
© Indaco Systems, 2005