Ședințe de judecată: Mai | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 

Minuta deciziei nr.18                                Dosar nr.1063/1/2015

 

Şedinţa de la 8 iunie 2015

 

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Caraş-Severin – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 27 februarie 2015, pronunţată în dosarul nr.3786/115/2014, şi, în consecinţă, stabileşte că:

Dispoziţiile art.15 alin.(2) lit.e) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art.81-82, respectiv  cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art.57 alin.(1) din Legea nr.15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.521 alin.(3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 8 iunie 2015.