Ședințe de judecată: Mai | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Zile-amendă. Cauză de reducere a pedepsei  

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială. Judecata. Căile extraordinare de atac. Recursul în casaţie

Indice alfabetic: Drept procesual penal

- recurs în casaţie

 

                       C. proc. pen., art. 438 alin. (1) pct. 12

 

În ipoteza în care instanţa, deşi a reţinut cauza de reducere a pedepsei prevăzută în art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a stabilit un număr de zile-amendă care depăşeşte limita maximă rezultată din aplicarea dispoziţiilor art. 61 alin. (4) lit. c) şi alin. (6) C. pen., prin omisiunea de a reduce limita maximă specială a zilelor-amendă prevăzută în art. 61 alin. (4) lit. c) C. pen. cu fracţia de o pătrime, este incident cazul de recurs în casaţie prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen.

 

I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 212/RC din 11 iunie 2018

 

I. Prin sentinţa penală nr. 719 din 2 mai 2017, pronunţată de Judecătoria Bacău, s-au hotărât următoarele:

A fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzută în art. 336 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) C. pen. şi a art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

În baza art. 67 alin. (1) C. pen., a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 1 an după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În temeiul art. 66 alin. (1) C. pen., au fost interzise cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen., în condiţiile prevăzute în art. 65 alin. (1) şi (3) C. pen.

În baza art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 cu referire la art. 864 şi art. 83 C. pen. anterior, a fost revocată suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 524 din 18 noiembrie 2011 a Tribunalului Iaşi, definitivă prin neapelare la data de 30 noiembrie 2011 şi s-a dispus executarea acesteia alături de pedeapsa stabilită în prezenta cauză, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa principală de 2 ani şi 8 luni închisoare.

În baza art. 67 alin. (1) C. pen., a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 1 an după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen.

În temeiul art. 66 alin. (1) C. pen., au fost interzise cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen., în condiţiile prevăzute în art. 65 alin. (1) şi (3) C. pen.

II. Prin decizia nr. 1415 din 20 decembrie 2017, Curtea de Apel Bacău, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C. proc. pen., a admis apelul declarat de inculpatul A. împotriva sentinţei penale nr. 719 din 2 mai 2017, pronunţată de Judecătoria Bacău.

A desfiinţat sentinţa penală atacată în totalitate, a reţinut cauza spre judecare şi, în fond, a hotărât următoarele:

În baza art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen., în condiţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen., conform art. 61 alin. (1), alin. (2), alin. (3) şi alin. (4) lit. c) C. pen., a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 6.000 lei, reprezentând echivalentul a 300 zile-amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 20 lei/zi-amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzută în art. 336 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) C. pen.

III. Împotriva deciziei nr. 1415 din 20 decembrie 2017 a Curţii de Apel Bacău, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a formulat cerere de recurs în casaţie procurorul.

Procurorul a invocat în susţinerea căii extraordinare de atac cazul de recurs în casaţie prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. (potrivit căruia hotărârile sunt supuse casării atunci când „s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege”).

În motivarea cererii de recurs în casaţie s-a arătat că, urmare a admiterii apelului declarat de inculpat, instanţa a stabilit pentru infracţiunea prevăzută în art. 336 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) C. pen., în condiţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen., pedeapsa amenzii penale de 6.000 lei, reprezentând echivalentul a 300 zile-amendă, stabilind cuantumul sumei unei zile-amendă la 20 lei, însă numărul zilelor-amendă este mai mare decât maximul special prevăzut de lege.

În acest sens s-a susţinut că decizia Curţii de Apel Bacău este nelegală şi se impune a fi casată, pedeapsa amenzii nefiind în limitele speciale prevăzute de lege, respectiv 300 zile-amendă este mai mare decât maximul special redus cu o pătrime ca urmare a aplicării în speţă a prevederilor art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

S-a arătat că infracţiunea prevăzută în art. 336 alin. (1) C. pen. se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani sau amendă, situaţie în care, conform art. 61 alin. (4) lit. c) C. pen., limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între 180 şi 300 zile-amendă, iar ca urmare a reducerii cu o pătrime, prin aplicarea prevederilor art. 396 alin. (10) C. proc. pen., aceste limite sunt cuprinse între 135 şi 225 zile-amendă.

Analizând recursul în casaţie declarat de procuror împotriva deciziei nr. 1415 din 20 decembrie 2017, pronunţată de Curtea de Apel Bacău, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, privind pe intimatul inculpat A., Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că acesta este întemeiat, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:

Temeiul de drept al cazului de recurs în casaţie invocat de procuror este cel prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen.: „s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege.”

Din analiza actelor dosarului, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reţine că instanţa de apel a dispus, în baza art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen., în condiţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen., conform art. 61 alin. (1), alin. (2), alin. (3) şi alin. (4) lit. c) C. pen., condamnarea inculpatului A. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 6.000 lei, reprezentând echivalentul a 300 zile-amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 20 lei/zi-amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzută în art. 336 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) C. pen.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că pedeapsa aplicată inculpatului A. este în alte limite decât cele prevăzute de lege.

Potrivit prevederilor art. 61 alin. (4) C. pen., limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între 180 şi 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, iar potrivit alin. (6) al aceluiaşi text de lege, fracţiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplică limitelor speciale ale zilelor-amendă prevăzute în alin. (4).

Drept urmare, în raport şi cu prevederile art. 396 alin. (10) C. proc. pen., care stabilesc că limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii se reduc cu o pătrime, limitele speciale de 180 şi 300 zile-amendă s-ar reduce la 135 şi 225 zile-amendă.

Prin reţinerea şi aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. (10) C. proc. pen., art. 61 alin. (1), alin. (2), alin. (3) şi alin. (4) lit. c) C. pen., instanţa de apel a aplicat o pedeapsă a amenzii, având în vedere limita maximă specială a zilelor-amendă, de 300 de zile, însă a omis să reducă cu o pătrime această limită, conform alin. (6) al aceluiaşi text de lege, care stabileşte că fracţiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplică limitelor speciale ale zilelor-amendă prevăzute în alin. (4).

În aceste condiţii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată incidenţa cazului de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., pedeapsa aplicată fiind nelegală, prin raportare la limite greşite de zile-amendă.

În consecinţă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în casaţie declarat de procuror împotriva deciziei nr. 1415 din 20 decembrie 2017, pronunţată de Curtea de Apel Bacău, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, a casat, în parte, decizia penală atacată şi, rejudecând:

A redus cuantumul pedepsei amenzii penale aplicate inculpatului A. de la 6.000 lei, reprezentând echivalentul a 300 zile-amendă, având cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 20 lei/zi-amendă, la 4.500 lei, reprezentând echivalentul a 225 zile-amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 20 lei/zi-amendă pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute în art. 336 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) C. pen.

A menţinut celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate.