Ședințe de judecată: Mai | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

 

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 

Minuta deciziei nr. 11                                                Dosar nr. 3151/1/2018

 

Şedinţa din 11 martie 2019

 

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile formulată de Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă, în dosarul nr. 4394/111/2017, cu privire la următoarea problemă de drept: „dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 31 alin. (1), (11) şi (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările, în raport cu prevederile anexei nr. IV capitolul I lit. b) nr. crt. 1 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, stabilindu-se, în concret, dacă, din punct de vedere al salarizării, funcția de actor este similară cu celelalte funcții menționate în anexa nr. IV capitolul I lit. b) nr. crt. 1 din Legea-cadru nr. 284/2010 şi dacă (funcţiile) acestea se includ în sintagma „fiecare funcție" prevăzută la art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 sau, dimpotrivă, funcția de actor, din punct de vedere al salarizării, nu poate fi similară cu celelalte funcții prevăzute în aceeași anexă nr. IV capitolul I lit. b) nr. crt. 1 din Legea-cadru nr. 284/2010, întrucât nu este vorba despre „aceleași funcții și atribuții" [în sensul art. 3 alin. (13) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015], în cauză instituțiile fiind diferite, chiar dacă (instituțiile respective) se află în subordinea aceluiași ordonator principal de credite."

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 11 martie 2019.