Ședințe de judecată: Mai | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

Redeschiderea urmăririi penale. Confirmare. Competenţă

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială. Urmărirea penală

Indice alfabetic: Drept procesual penal

- redeschiderea urmăririi penale

                       C. proc. pen., art. 326, art. 335

 

1. Interpretarea sistematică a dispoziţiilor Codului de procedură penală incidente în materia competenţei judecătorului de cameră preliminară conduce la concluzia că, în procedura reglementată în art. 335 C. proc. pen., competenţa confirmării soluţiei de redeschidere a urmăririi penale îi aparţine judecătorului de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.

2. Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa teritorială să judece cauza în primă instanţă are competenţa teritorială de a confirma redeschiderea urmăririi penale, chiar dacă, în temeiul dispoziţiilor art. 326 C. proc. pen., procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus trimiterea cauzei la un parchet egal în grad, întrucât dispoziţiile art. 326 C. proc. pen. privesc exclusiv competenţa parchetului în activitatea de urmărire penală, iar nu competenţa judecătorului de cameră preliminară.  

 

I.C.C.J., Secţia penală, încheierea nr. 18 din 16 ianuarie 2019

 

La data de 3 august 2017 numitul A., în temeiul art. 289 C. proc. pen., în calitate de persoană vătămată, a formulat plângere penală împotriva numitei B. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului prevăzută în art. 379 alin. (2) C. pen., inducere în eroare a organelor judiciare prevăzută în art. 268 alin. (1) C. pen. şi fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută în art. 322 C. pen.

În temeiul art. 290 C. proc. pen., a formulat denunţ împotriva numitei B., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de rele tratamente aplicate minorului prevăzută în art. 197 C. pen. şi împiedicare a accesului la învăţământul general obligatoriu prevăzută în art. 380 C. pen.

Sesizarea formulată de către numitul A. a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

Ulterior, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin ordonanţa nr. X./C/2017, a dispus trimiterea cauzei de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, în vederea soluţionării cauzei.

Prin ordonanţa nr. Y./P/2017 din 20 noiembrie 2017 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la săvârşirea infracţiunilor prevăzute în art. 197 C. pen., art. 268 alin. (1) C. pen., art. 322 C. pen., art. 379 alin. (2) C. pen. şi art. 380 C. pen.

Prin ordonanţa de clasare nr. Y./P/2017 din data de 15 octombrie 2018 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, s-a dispus respingerea cererilor în probaţiune formulate de către numitul A. şi clasarea cauzei pentru infracţiunile de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului prevăzută în art. 379 alin. (2) C. pen., inducere în eroare a organelor judiciare prevăzută în art. 268 alin. (1) C. pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută în art. 322 C. pen., rele tratamente aplicate minorului prevăzută în art. 197 C. pen. şi împiedicare a accesului la învăţământul general obligatoriu prevăzută în art. 380 C. pen.

Prin ordonanţa nr. Z./2/2018 din data de 14 noiembrie 2018 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a fost admisă plângerea formulată de petentul A. împotriva ordonanţei de clasare nr. Y./P/2017 din data de 15 octombrie 2018 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

S-a dispus infirmarea ordonanţei nr. Y./P/2017 din data de 15 octombrie 2018 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, redeschiderea şi reluarea urmăririi penale in rem, în sensul efectuării unei anchete efective, prin administrarea probaţiunii menţionate în ordonanţă, de către procuror, în condiţiile legii.

Totodată, s-a dispus declinarea competenţei efectuării urmăririi penale în favoarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie în cazul în care judecătorul confirmă ordonanţa, sau arhivarea cauzei, în cazul neconfirmării, cu trimiterea cauzei la judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Cluj în termen de 3 zile de la data înscrierii prezentei ordonanţe în sistemul ECRIS.

Pe rolul Curţii de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, a fost înregistrată cauza având ca obiect confirmarea redeschiderii urmăririi penale, potrivit art. 335 alin. (4) C. proc. pen.

Prin încheierea penală nr. 9 din 20 noiembrie 2018 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei la Curtea de Apel Alba Iulia.

Pentru a dispune astfel s-a reţinut că, fiind vorba de urmărirea penală efectuată în cauză de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, iar obiectul cauzei fiind confirmarea redeschiderii urmăririi penale, s-a apreciat că, fiind o cerere care vizează tocmai urmărirea penală efectuată în cauză, competentă este instanţa corespunzătoare organului de urmărire care a efectuat urmărirea penală în cauză, mai exact Curtea de Apel Alba Iulia, respectiv judecătorul de cameră preliminară din cadrul acestei instanţe.

Prin încheierea penală nr. 116 din 19 decembrie 2018 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia, Secţia penală, în baza art. 50 C. proc. pen. raportat la art. 41 alin. (1) lit. a) şi art. 54 lit. d) C. proc. pen., a fost declinată competenţa soluţionării cererii formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, privind verificarea legalității și temeiniciei ordonanței nr. Z./2/2018 din 14 noiembrie 2018 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, de redeschidere și reluare a urmăririi penale, în favoarea Curții de Apel Cluj.

În baza art. 51 alin. (1) C. proc. pen., a constatat conflict negativ de competență și a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție pentru soluționarea acestuia.

Pentru a dispune astfel s-a arătat că legiuitorul nu specifică în mod explicit cărui judecător de cameră preliminară îi revine competența verificării legalității și temeiniciei ordonanței pentru situația particulară ce rezultă în speță, astfel cum procedează în mod explicit în cadrul dispoziției art. 340 alin. (1) C. proc. pen. și unde arată că plângerea împotriva soluției dispusă prin ordonanță sau rechizitoriu, ce a fost respinsă, se face la judecătorul de cameră preliminară de la instanța căreia i-ar reveni, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță.

Printr-o interpretare logico-juridică raportat la situația factuală specifică acestei cauze și în contextul în care art. 326 C. proc. pen. limitează efectuarea actelor de urmărire penală de către un alt parchet, rezultă în mod explicit că obligația verificării legalității și temeiniciei ordonanței nr. Z./2/2018 din 14 noiembrie 2018 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, de redeschidere și reluare a urmăririi penale, aparține judecătorului de cameră preliminară de la instanță căreia i-ar reveni, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță, adică Curții de Apel Cluj.

Analizând conflictul negativ de competenţă ivit între Curtea de Apel Alba Iulia şi Curtea de Apel Cluj, cu privire la competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect, potrivit art. 335 C. proc. pen., confirmarea redeschiderii urmăririi penale dispuse de  procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia prin ordonanţa nr. Z./2/2018 din data de 14 noiembrie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată, în principal, următoarele:

Prin ordonanţa nr. X./C/2017 din 14 septembrie 2017, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus trimiterea cauzei, având ca obiect sesizarea formulată de către numitul A., de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

Prin ordonanţa nr. Z./2/2018 din data de 14 noiembrie 2018 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a fost admisă plângerea formulată de petentul A. împotriva ordonanţei de clasare nr. Y./P/2017 din data de 15 octombrie 2018 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. S-a dispus infirmarea ordonanţei nr. Y./P/2017 din data de 15 octombrie 2018 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

Potrivit art. 335 alin. (4) C. proc. pen., redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancţiunea nulităţii. 

Cu toate că legiuitorul nu a specificat în art. 335 alin. (4) C. proc. pen. cărui judecător de cameră preliminară îi revine competenţa de a soluţiona cererea de confirmarea a ordonanţei de redeschidere a urmăririi penale, interpretarea sistematică a normelor de procedură incidente impune concluzia că aceasta aparţine, potrivit art. 340 alin. (1) C. proc. pen.,  judecătorului de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.

Totodată, potrivit art. 41 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), coroborat cu art. 38 alin. (1) lit. c) C. proc. pen., competenţa de soluţionare a cauzei, în speţa de faţă, ar fi revenit, ca regulă generală, Curţii de Apel Cluj.

Chiar dacă procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a uzat de dispoziţiile art. 326 C. proc. pen. şi a dispus trimiterea cauzei de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, aceasta nu echivalează cu o schimbare de competenţă teritorială a instanţei, schimbare care poate fi realizată numai pe cale unui cereri de strămutare.

Această concluzie rezultă şi din dispoziţiile art. 76 C. proc. pen., potrivit cărora „procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate cere Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să desemneze o altă curte de apel decât cea căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, care să fie sesizată în cazul în care se va emite rechizitoriul.”

Prin urmare, dispoziţiile art. 326 C. proc. pen. se referă strict la competenţa parchetului cu privire la activitatea de urmărire penală şi nu la cea a judecătorului de cameră preliminară, acesta fiind „de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.”

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect confirmarea redeschiderii urmăririi penale dispuse de  procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, prin ordonanţa nr. Z./2/2018 din data de 14 noiembrie 2018, în favoarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Cluj, instanţă căreia i s-a trimis dosarul.