Ședințe de judecată: Februarie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 

 

Minuta deciziei nr. 33                                                     Dosar nr. 3393/1/2019

 

Şedinţa din 30 martie 2020

 

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

        Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Cluj – Secţia civilă, în dosarul nr. 9414/211/2017, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

        Interpretarea art. 221 din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, cu completările ulterioare, respectiv dacă se aplică şi în cazul cererilor de restituire formulate în temeiul legilor fondului funciar, în privinţa terenurilor agricole care nu pot fi restituite pe vechiul amplasament, ci doar pe un alt amplasament.

        Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

        Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30 martie 2020.