Ședințe de judecată: Iulie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
6587/2/2023
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
12.03.2024
Data inițială a dosarului:
02.10.2023
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Contencios administrativ şi fiscal
Secție:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Obiectul dosarului:
obligaţia de a face
Obiectele secundare ale dosarului:
-
Stadiul procesual:
Recurs
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
 • VIŞAN ALEXANDRINA - Recurent (Reclamant)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 18.03.2024

 • GUVERNUL ROMÂNIEI - Intimat (Pârât)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 18.03.2024

 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII - Intimat (Pârât)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 18.03.2024

 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE - Intimat (Pârât)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 18.03.2024

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTELOR ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA - Intimat (Pârât)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 18.03.2024

Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
21.06.2024 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.4 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: 3580/2024
 • Data documentului de soluționare: 21.06.2024
 • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
 • Soluție: Admitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecarea
 • Detalii soluţie: Admite recursul declarat de recurenta – reclamantă Vişan Alexandrina împotriva Sentinţei civile nr. 95 din 23 ianuarie 2024, pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentinţa atacată şi, rejudecând, admite în parte acţiunea formulată de recurenta-reclamantă, astfel cum a fost formulată. Obligă pârâţii Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Agenţia Naţională a Medicamentelor şi a Dispozitivelor Medicale din România la includerea în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, în regim de compensare 100%, a medicamentului Bevacizumab (denumire comercială Avastin) pentru indicaţia Glioblastom. Respinge capătul subsidiar al acţiunii. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 21 iunie 2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
04.03.2024 Recurs VIŞAN ALEXANDRINA