ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia contenciosului administrativ și fiscal

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2022

Ultima actualizare – 20 martie 2023

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

123/1/2022

20.01.2022

6226/118/2017

Curtea de Apel Galați

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art. 75 alin (1) din Legea nr. 85/2014, art. 53 alin (1) din Legea nr. 101/2016, art. 105 alin (1) și (2) și art. 106 din Legea nr. 85/2014

1. Dacă în interpretarea și aplicarea art. 75 alin (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a art. 53 alin (1) din Legea nr. 101/2016  privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, forma în vigoare la data de 26 mai 2016-21 decembrie 2017, intrarea în insolvență a liderului unei asocieri, parte în contractul de achiziție publică, determină suspendarea acțiunii în executarea unui contract de achiziție publică, introdusă de această parte înainte de intrarea în insolvență?

2.Dacă în interpretarea art. 105 alin (1) și (2) și art. 106 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar are competența de a verifica pe fond culpa contractuală, de a dispune anularea unor revendicări și a actelor emise de părți ori creanțele ce derivă dintr-un contract de achiziții publice, verificare ce în prealabil face obiectul unui dosar aflat pe rolul unui complet de judecată sesizat de debitoarea supusă ulterior procedurii de insolvență, în temeiul art. 53 alin (1) din Legea nr.  101/2016, forma în vigoare la data de 26 mai 2016-21 decembrie 2017.

21.03.2022

01.03.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

323/1/2022

15.02.2022

1046/115/2021

Curtea de Apel Timișoara

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art. XV alin. (1ind 1) raportat la art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020

Dacă, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. XV alin. (1 ind.1) raportat la art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020, condiția „realizării încasării cu minim 25% mai mici” comparativ cu media lunară pe anul 2019 include și ipoteza nerealizării unor venituri pe anul 2019 ca urmare a dobândirii calității de avocat doar începând cu anul 2020, respectiv, anterior instituirii stării de urgență prin Decretul nr.195/2020, dar ulterior datei de 01.01.2020.

16.05.2022

19.04.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

884/1/2022

21.04.2022

1782/211/2021

Tribunalul Cluj

Contencios administrativ și fiscal

anulare proces verbal de contravenție

art. 31 alin. (1) din O.G. 2/2001; art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Se poate considera faptul că prevederea art. 31 alin. (1) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor derogă de la prevederile art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă în sensul că, în ipoteza formulării unei plângeri contravenționale, petentul nu are posibilitatea de a-și modifica cererea de chemare in judecată, inclusiv prin formularea unor motive noi de nelegalitate/netemeinicie a procesului verbal, ulterior expirării termenului de 15 zile de la comunicarea procesului verbal de contravenție?

19.09.2022

19.08.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

1129/1/2022

24.05.2022

2670/111/2021

Curtea de Apel Oradea

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art. I alin. (1) din OUG 92/2020

Care este momentul de început al cursului termenului de 3 luni prevăzut de art. I alin. (1) din OUG 92/2020?

26.09.2022

02.08.2022

22.08.2022

25.08.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

1203/1/2022

03.06.2022

7878/2/2017

ICCJ

contencios administrativ și fiscal

contestație act administrativ fiscal

art.18 din Legea nr.571/2003

Dacă bazele de impozitare folosite la determinarea impozitului minim în cotă de 5% prevăzut de art.18 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal în cazul pariurilor în cotă fixă se constituie din totalitatea sumelor colectate de operatorul economic de la jucătorii participanți sau, din contră, bazele impozabile se constituie din sumele colectate de operatorul economic diminuate cu sumele returnate/plătite/achitate către jucători cu titlu de premii/câștiguri

10.10.2022

 

amână judecarea cauzei la 16.01.2023

 

amână judecarea cauzei la 13.03.2023

12.09.2022

 

 

 

08.03.2023

30.09.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

1319/1/2022

17.06.2022

20661/3/2020

Curtea de Apel Bucuresti

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art. 2 alin. (1) lit. a și p din Legea nr. 554/2004; art. 1 și 2 din Legea nr. 14/2003, raportat la dispozițiile art. 5 lit.d din OUG nr. 195/2005

„Dacă din interpretarea coroborată a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a și p din Legea nr. 554/2004, art. 1 și 2 din Legea nr. 14/2003, raportat la dispozițiile art. 5 lit.d din OUG nr. 195/2005, se deduce calitatea procesuală activă a reclamantului partid politic în formularea acțiunii având ca obiect anularea actului de urbanism emis de autoritatea publică locală”.

24.10.2022

28.09.2022

19.10.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

1337/1/2022

20.06.2022

342/228/2021

Tribunalul Brăila

civil

contestație la executare

art. 234 al. (1) lit. c din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) și art. 12 al. (2) din O.G nr. 2/2001 în referire la Decizia Curții Constituționale a României nr. 228/2007

Dacă în interpretarea art. 234 al. (1) lit. c din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) și art. 12 al. (2) din O.G nr. 2/2001 în referire la Decizia Curții Constituționale a României nr. 228/2007, o decizie a Curții Constituționale a României prin care s-a constatat neconstituționalitatea unui act normativ sau a unui articol cuprins într-un act normativ prin care sunt incriminate și sancționate fapte contravenționale, are ca efect încetarea executării silite, sancțiunile contravenționale aplicate în temeiul textului de lege declarat neconstituțional urmând să nu se mai execute?

24.10.2022

28.09.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

1508/1/2022

06.07.2022

2194/100/2020

Curtea de Apel Cluj

Contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002

Dacă încheierea convențiilor și achitarea subvențiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 este condiționată doar de depunerea unei cereri de către angajator, în termen de 12 luni de la data încheierii contractului de muncă cu o persoană ce face parte din categoriile la care se referă acest text legal, sau dacă trebuie, în plus, ca în această perioadă de 12 luni să existe și fonduri/credite bugetare aprobate în acest scop de către ordonatorii superiori de credite.

 

07.11.2022

06.10.2022

25.10.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

1572/1/2022

15.07.2022

1653/110/2021

Curtea de Apel Bacău

Contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art. 5 al. (1) lit. a și b teza finală raportat la art. 3 teza I din Legea nr. 309/2002

Dacă dispozițiile art. 5 al. (1) lit. a și b teza finală raportat la art. 3 teza I din Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, se interpretează în sensul că văduvele supraviețuitoare beneficiază doar de scutirea de la plata taxei de abonament radio și televizor sau beneficiază de scutirea de la plata taxei de abonament radio și televizor și de medicamente în mod gratuit în tratamentul ambulatoriu

07.11.2022

25.10.2022 – completare la raport

28.10.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

1713/1/2022

08.08.2022

4838/99/20202

Curtea de Apel Iași

Contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art. 269 alin. (2), art. 273 alin. (2), art. 276 alin. (1) și art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; art. 8 alin. (1) teza finală din Legea nr. 554/2004; art. 266 alin. (4) ind.1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

1. Dispozițiile art. 269 alin. (2), art. 273 alin. (2), art. 276 alin. (1) și art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală trebuie interpretate prin raportare la prevederile art. 8 alin. (1) teza finală din Legea nr. 554/2004, în sensul că motivele de nelegalitate invocate în cererea de anulare a deciziei emisă în soluționarea contestației și a actelor administrative fiscale nu sunt limitate la cele invocate în contestația prealabilă administrativă? 2. Dacă dispozițiile art. 269 alin. (2), art. 273 alin. (2), art. 276 alin. (1) și art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt interpretate în sensul că nu pot fi invocate alte motive de nelegalitate în afara celor din contestația prealabilă administrativă, aceste norme sunt de ordine publică sau de ordine privată? 3. Dacă dispozițiile art. 269 alin. (2), art. 273 alin. (2), art. 276 alin. (1) și art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt interpretate în sensul că permit instanței de contencios fiscal să analizeze motivele noi de nelegalitate invocate prin cererea de chemare în judecată, prevederile art. 266 alin. (4) ind.1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală trebuie interpretate în sensul că radierea persoanei fizice care a desfășurat activități economice în mod independent din registrul public în care a fost înregistrată, potrivit legii, reprezintă o cauză de stingere a creanțelor fiscale?

07.11.2022

 

amână judecarea cauzei la 13.02.2023

 

amână judecarea cauzei la 20.03.2023

21.10.2022

 

 

06.03.2023

17.11.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

1759/1/2022

16.08.2022

20854/299/2022

Tribunalul București

civil

încuviințare executare silită

art. 24 alin. (1) și urm. din Legea nr. 554/2004

Dispozițiile art. 24 alin. (1) și urm. din Legea nr. 554/2004 privind procedura de executare a hotărârii instanței de judecată în funcție de natura obligațiilor stabilire în sarcina autorității publice prin titlu executoriu, anume încheierea, înlocuirea sau modificarea actului administrativ, eliberarea unui alt înscris sau efectuarea anumitor operațiuni administrative, sunt aplicabile inclusiv în situația în care obligația stabilită prin hotărârea definitivă este aceea de adoptare a unui act administrativ, în speță adoptarea unei hotărâri de Guvern?

07.11.2022

 

amână judecarea cauzei la 16.01.2023

 

amână judecarea cauzei la 13.03.2023

18.10.2022

16.12.2022

02.11.2022

12.01.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

1761/1/2022

16.08.2022

22019/299/2022

Tribunalul București

civil

încuviințare executare silită

art. 24 alin. (1) și urm. din Legea nr. 554/2004

Dispozițiile art. 24 alin. (1) și urm. din Legea nr. 554/2004 privind procedura de executare a hotărârii instanței de judecată în funcție de natura obligațiilor stabilire în sarcina autorității publice prin titlu executoriu, anume încheierea, înlocuirea sau modificarea actului administrativ, eliberarea unui alt înscris sau efectuarea anumitor operațiuni administrative, sunt aplicabile inclusiv în situația în care obligația stabilită prin hotărârea definitivă este aceea de adoptare a unui act administrativ, în speță adoptarea unei hotărâri de Guvern?

conexat la dosarul nr. 1759/1/2022 cu termen de soluționare la 07.11.2022

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

1971/1/2022

21.09.2022

1971/1/2022

Tribunalul București

civil

încuviințare executare silită

art. 24 alin. (1-3) din Legea nr. 554/2004; art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004; art. 18 alin. (5) din Legea nr. 554/2004

1. Dispozițiile art. 24 alin. (1-3) din Legea nr. 554/2004 trebuie interpretate în sensul că procedura de executare a unei hotărâri judecătorești definitive, pronunțată de o instanță de contencios administrativ, se aplică inclusiv în situația în care obligația stabilită prin hotărârea respectivă este aceea de adoptare a unui act administrativ, respectiv a unei hotărâri de Guvern? 2. Prevederile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 trebuie interpretate în sensul că procedura de fixare a sumei definitive datorate creditorului cu titlu de penalități se aplică inclusiv în situația în situația în care, prin titlul executoriu, instanța de judecată a stabilit penalități aplicabile părții obligate, pentru fiecare zi de întârziere, conform art. 18 alin. (5) din Legea nr. 554/2004?

16.01.2023

19.12.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

2018/1/2022

27.09.2022

3575/111/2020*

Curtea de Apel Oradea

contencios adminsitrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici (Legea Nr.188/1999)

art. 527 alin. (1) Cod administrativ

Cum se interpretează sintagma „veniturile obținute în perioada respectiv㔠din cuprinsul art. 527 alin. (1) Cod administrativ, respectiv în sens larg cuprinzând orice tip de venituri sau în sens restrâns cuprinzând doar venituri de natură salarială?

16.01.2023

 

amână judecarea cauzei la 13.03.2023

23.11.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

2211/1/2022

24.10.2022

21097/299/2022

Tribunalul București

civil

încuviințare executare silită

art. 24 alin.(1) și urm. din Legea nr. 554/2004

Dispozițiile art. 24 alin.(1) și urm. din Legea nr. 554/2004 privind procedura de executare a hotărârii instanței de judecată în funcție de natura obligațiilor stabilite în sarcina autorității publice prin titlul executoriu, anume încheierea, înlocuirea sau modificarea actului administrativ, eliberarea unui alt înscris sau efectuarea anumitor operațiuni administrative, sunt aplicabile inclusiv în situația în care obligația stabilit prin hotărârea definitivă este aceea de adoptare a unui act administrativ, în speță adoptarea unei hotărâri de guvern?

conexat la dosarul nr.1759/1/2022 cu termen de soluționare la 07.11.2022

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.