ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2024

Ultima actualizare – 19 aprilie 2024

  

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

20/1/2024

05.01.2024

9306/212/2021

Curtea de Apel Constanța

litigii cu profesioniștii

acțiune în constatare

art. 483 alin. (2) C.pr.civ.; art. 970 din Codul civil de la 1864; decizia Curții Constituționale a României nr. 623/2016

Dacă în interpretarea dispozițiilor art. 483 alin. (2) C.pr.civ., capătul de cerere având ca obiect și cererea de înghețare (stabilizare) a cursului de schimb valutar la valoarea acestuia de la data încheierii unor contracte între profesioniști și consumatori, întemeiat juridic pe dispozițiile art. 970 din Codul civil de la 1864 și decizia Curții Constituționale a României nr. 623/2016, se circumscrie cererilor pronunțate în materia protecției consumatorilor și este sau nu supus căii de atac a recursului.

25.03.2024

04.03.2024

22.03.2024

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

121/1/2024

22.01.2024

25360/302/2019

Tribunalul București

civil

contestație la executare

art. 697 alin. (2) teza a II-a din Codul de procedură civilă

Interpretarea dispozițiilor art. 697 alin. (2) teza a II-a din Codul de procedură civilă, respectiv dacă termenul de perimare a executării silite curge de la data cererii de suspendare a executării silite formulată de creditor sau de la data solicitării scrise a executorului judecătoresc privind îndeplinirea de către creditor a unui act sau demers necesar executării silite, anterioară cererii de suspendare a executării silite.

25.03.2024

04.03.2024

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

193/1/2024

31.01.2024

3393/301/2022

Tribunalul București

litigii cu profesioniștii

pretenții

articolul 14 din Legea nr. 132/2017

În ce măsură articolul 14 din Legea nr. 132/2017 trebuie interpretat în sensul că, atunci când a fost reparat autovehiculul și se depun facturi de reparații emise de unitatea service, valoarea despăgubirii trebuie să fie stabilită la valoarea rezultată din aceste facturi sau, dimpotrivă, și într-o astfel de situație, instanța trebuie și poate aprecia asupra caracterului justificat sau rezonabil a pretențiilor întemeiate pe aceste facturi prin raportare la prețul mediu al pieței.

22.04.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

214/1/2024

02.02.2024

5608/109/2021

Curtea de Apel Pitești

litigii de muncă

calcul drepturi salariale

art. IV din Legea nr. 42 din 03.04.2020

Interpretarea art. IV din Legea nr. 42 din 03.04.2020, respectiv dacă dispozițiile art. IV din Legea nr. 42 din 03.04.2020 privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 30% se aplică și personalului militar din cadrul muzeelor de importanță națională.

08.04.2024

18.03.2024

27.03.2024

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

215/1/2024

02.02.2024

7054/320/2022

Tribunalul Mureș

civil

contestație la executare

pct. 12 din Anexa nr. 1 din Codul silvic; Decizia nr. 3/12 mai 2014 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul competent să judece recursul în interesul legii; art. 147 alin. (4) din Constituție cu referire la Decizia nr. 560/2022 a Curții Constituționale publicată în Monitorul Oficial nr. 465/26.05.2023

1) Dacă dispozițiile pct. 12 din Anexa nr. 1 din Codul silvic raportate la dispozițiile interpretate prin Decizia nr. 3/12 mai 2014 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul competent să judece recursul în interesul legii și art. 147 alin. (4) din Constituție cu referire la Decizia nr. 560/2022 a Curții Constituționale publicată în Monitorul Oficial nr. 465/26.05.2023, se interpretează în sensul că în cazul pădurarilor încadrați cu contract individual de muncă, controlul de fond necontestat constituie titlu executoriu sau în sensul că în situația acestora, este necesară angajarea răspunderii civile patrimoniale conform Codului muncii în vederea obținerii unui titlu executoriu?

08.04.2024

 

amânat la 17.06.2024

19.03.2024

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

232/1/2024

05.02.2024

5663/30/2022

Curtea de Apel Timișoara

litigii de muncă

pretenții


art. VII alin. (1) din OUG 130/2021 și art. VII alin. (1) din OUG nr. 168/2022; art. 81 alin. (1) din Legea 303/2004 republicată; abrogarea Legii nr. 303/ 2004; art. 58 și 66 din Legea nr. 24/2000; art. VII alin. (1) din OUG 130/2021 și art. VII alin. (1) din OUG nr. 168/2022

Dacă suspendarea prevăzută de dispozițiile art. VII alin. (1) din OUG 130/2021 și art. VII alin. (1) din OUG nr. 168/2022 cu referire la indemnizația de pensionare prevăzută de art. 81 alin. (1) din Legea 303/2004 republicată, poate să supraviețuiască abrogării Legii nr. 303/ 2004 privind Statutul Judecătorilor și procurorilor în contextul dispozițiilor art. 58 și 66 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă sau suspendarea prevăzută de  dispozițiile art. VII alin. (1) din OUG 130/2021 și art. VII alin. (1) din OUG nr. 168/2022 cu referire la indemnizația de pensionare prevăzută de art. 81 alin. (1) din Legea 303/2004 republicată, a încetat la data abrogării, iar dreptul la acțiune pentru plata indemnizației de pensionare a devenit actual începând cu data încetării oricărei cauze de suspendare ori de neaplicare a dispozițiilor art. 81 alin. (1) din Legea 303/2004.

08.04.2024

termen preschimbat la 20.05.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

233/1/2024

05.02.2024

52/118/2023

Curtea de Apel Constanța

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

art.55 alin.(2) corelat cu art. 192 alin.(1) din Legea nr.263/2010; art. 55 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr 263/2010

În interpretarea art.55 alin.(2) corelat cu art. 192 alin.(1) din Legea nr.263/2010, asigurații care au realizat stagii de cotizare în sistemul pensiilor militare de stat în condiții speciale sau deosebite (sau grupa I sau II de muncă) beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare in condițiile art. 55 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr 263/2010 ?

08.04.2024

18.03.2024

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

260/1/2024

07.02.2024

2941/110/2021/a1

Curtea de Apel Bacău

faliment

atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență (art. 169 Legea 85/2014)

art.169, art.174, art.180 din Legea nr.85/2014, Decizia RIL 27/2022

Dacă în interpretarea dispozițiilor art.169, art.174, art.180 din Legea nr.85/2014, având în vedere dezlegările din Decizia RIL 27/2022, este admisibilă calea de atac a apelului împotriva sentinței de atragere a răspunderii patrimoniale pentru starea de insolvență în ipoteza rămânerii definitive prin neapelare a închiderii procedurii.

22.04.2023

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

447/1/2024

27.02.2024

2914/100/2022

Curtea de Apel Cluj

litigii de muncă

calcul drepturi salariale

art. 13 din Legea nr. 285/2010, art. 9 din O.U.G. nr. 80/2010, art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012, art. 10 din O.U.G. nr.103/2013, art. 9 din O.U.G. nr. 83/2014, art. 11 din O.U.G. nr.57 /2015, art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 9/2017, art. 11 alin. (l) din O.U.G. nr.90/2017, art. 41 alin. (l) din O.U.G. nr.114/2018, art. VII din O.U.G. nr.130/2021, art. 81 alin.(1) din Legea nr. 303/2004

Cum se interpretează și se aplică dispozițiile art. 13 din Legea nr. 285/2010, art. 9 din O.U.G. nr. 80/2010, art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012, art. 10 din O.U.G. nr.103/2013, art. 9 din O.U.G. nr. 83/2014, art. 11 din O.U.G. nr.57 /2015, art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 9/2017, art. 11 alin. (l) din O.U.G. nr.90/2017, art. 41 alin. (l) din O.U.G. nr.114/2018, art. VII din O.U.G. nr.130/2021, în sensul de a se stabili dacă aceste prevederi prin care s-a dispus, în mod succesiv, neacordarea indemnizației de pensionare prevăzută de art. 81 alin.(1) din Legea nr. 303/2004, au fost de natură să afecteze însăși existența dreptului sau au avut doar un efect de suspendare ori de amânare a exercițiului acestui drept.

conexat la dosarul nr.232/1/2024 cu termen de soluționare la 08.04.2023

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

457/1/2024

28.02.2024

20740/325/2022

Tribunalul Timiș

litigii cu profesioniștii

contestație creditor Legea 77/2016

art. 4 alin. (1 ind.1) din Legea nr. 77/2016, raportat la art. 970 din Vechiul Cod civil și art. 1271 din Noul Cod civil; art. 4 alin. (1 ind.1) din Legea nr. 77/2016, raportat la art. 4 alin (4) din Legea nr. 77/2016; art. 4 alin (4) din Legea nr. 77/2016, raportat la art. 970 din Vechiul Cod civil și art. 1271 din Noul Cod civil

1. În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1 ind.1) din Legea nr. 77/2016, raportat la art. 970 din Vechiul Cod civil și art. 1271 din Noul Cod civil, intervenția instanței în contractul dintre părți, ca urmare a manifestării impreviziunii (atingerea cursului valutar instituit de prezumția legală), se realizează la momentul apariției evenimentului de impreviziune (atingerea cursului valutar instituit de prezumția legală) sau la momentul înregistrării notificării de echilibrare a contractului/dare în plată sau la momentul pronunțării instanței asupra echilibrării contractului.  2. În situația în care răspunsul la întrebarea (chestiunea de drept) numărul 1 este în sensul că intervenția instanței în contract se poate realiza încă de la momentul apariției impreviziunii (atingerea cursului valutar instituit de prezumția legală), vor fi supuse echilibrării și prestațiile  executate după acel moment, raportat la prevederile art. 4 alin. (1 ind.1) din Legea nr. 77/2016, raportat la art. 4 alin (4) din Legea nr. 77/2016. 3.  În situația în care răspunsul la întrebarea (chestiunea de drept) numărul 1 este în sensul că intervenția instanței în contract se poate realiza doar de la momentul înregistrării notificării de echilibrare a contractului, prestațiile deja executate în stare de impreviziune, respectiv peste pragul instituit de prezumția legală, sunt considerate câștigate contractului, sau instanța trebuie să țină cont de acestea în situația în care este chemată să dispună echilibrarea contractului și eventual să găsească modalități suplimentare de echilibrare a contractului pe lângă cea a stabilirii unui curs valutar mediu. 4.  În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 4 alin (4) din Legea nr. 77/2016, raportat la art. 970 din Vechiul Cod civil și art. 1271 din Noul Cod civil, în situația în care răspunsul la întrebarea (chestiunea de drept) numărul 1 este în sensul că intervenția instanței în contract se poate realiza doar de la momentul înregistrării notificării de echilibrare a contractului, reducerea soldului creditului ar putea reprezenta o modalitate de echilibrare a contractului de credit care să producă efecte numai pentru viitor.

20.05.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

474/1/2024

01.03.2024

12060/180/2022

Tribunalul Bacău

litigii cu profesioniștii

validare poprire

art. 781 alin.(1), 783 alin. (2), 790 alin.(1) și (4) C.p.civ

Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 781 alin.(1), 783 alin. (2), 790 alin.(1) și (4) C.p.civ se consideră terț poprit/a treia persoană a fi cel/cea care: 1 - Nu deține niciun raport juridic obligațional cu debitorul urmărit; 2 - Nu datorează sau nu va datora în viitor nicio sumă de bani debitorilor urmăriți; 3 - Nu deține sume în numele acestor debitori urmăriți; 4 - Este parte contractuală într-un contract de prestări servicii, în cuprinsul căruia se menționează în mod expres că nu este și nu poate fi considerată terț poprit, dar cu toate acestea, anumite instanțe de fond ignora acest lucru: 5 - În temeiul respectivului contract de prestări servicii, titularul contului în lei este EMI (instituția emitentă de monedă electronică stabilită și autorizată în Lituania) cont colector ce se debitează exclusiv EMI și nu de clienții acestuia (în cazul de față, debitorul urmărit în dosarul execuțional). 6 - Nu este titularul contului colector sau conturilor asociate acestuia și nu deschide conturi de plată debitorilor urmăriți, iar aceștia din urmă nu sunt beneficiarii reali ai respectivelor conturi virtuale; 7 - Nu emite instrucțiuni de plata cu privire la efectuare unor plăți din contul colector și nici nu primește instrucțiuni de plată din partea debitorilor urmăriți.

20.05.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

477/1/2024

01.03.2024

1616/113/2022

Curtea de Apel Galați

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

art. 65 alin. (1), (4) și (5) din Legea 263/2010 cu modificările și completările ulterioare; art. 61 alin. (1) și (5) din Legea 263/2010

Cum se interpretează și se aplică art. 65 alin. (1), (4) și (5) din Legea 263/2010 cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a stabili dacă o persoană care beneficia de o pensie anticipată parțială în temeiul art. 65 alin.(1) și (4) din lege poate solicita recalcularea numărului de luni de anticipare în situația modificării ulterioare a dispozițiilor art. 65 alin. (5) din aceeași lege sau dacă poate solicita înscrierea la pensia anticipată parțială în temeiul art. 61 alin. (1) și (5) din lege.

20.05.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

542/1/2024

07.03.2024

398/117/2023

Curtea de Apel Cluj

asigurări sociale

contestație privind alte drepturi de asigurări sociale

art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea 341/2004, așa cum a fost modificat de pct. 10 al art. I din Ordonanța de urgență nr. 95 din 29 decembrie 2014, în raport de dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, raportat la art. 1 alin. (3) și art. 20 alin. (2) din Constituția României (art. 14 din Legea nr. 118/2010; art. 10 din Legea nr. 285/2010; art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 19/2012; art. 1 din O.U.G. nr. 84/2012; art. 14 lit. l) din O.U.G. nr. 103/2013; art. 13 alin. (1) lit. j) din O.U.G. nr. 83/2014; art. IV alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2014; art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2015; art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2016; art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 9/2017; art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2017; art. 40 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018; art. IX pct. 2 din O.U.G. nr. 130/17.12.2021; art. XVIII din O.U.G. nr. 168/2022)

Interpretarea și aplicarea art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea 341/2004, așa cum a fost modificat de pct. 10 al art. I din Ordonanța de urgență nr. 95 din 29 decembrie 2014, în raport de dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, raportat la art. 1 alin. (3) și art. 20 alin. (2) din Constituția României, în sensul de a se stabili dacă în aplicarea dispozițiilor legale menționate, se poate constata de către instanțele naționale, ca urmare a constatării încălcării art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, existența unui drept al beneficiarilor indemnizației reglementate de art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea 341/2004 de a primi plata acestei indemnizații la nivelul ce rezultă din aplicarea algoritmului de calcul reglementat în acest text de lege, în condițiile existenței dispozițiilor legale anuale de menținere în plată a acestei indemnizații la nivelul anului 2010 (art. 14 din Legea nr. 118/2010; art. 10 din Legea nr. 285/2010; art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 19/2012; art. 1 din O.U.G. nr. 84/2012; art. 14 lit. l) din O.U.G. nr. 103/2013; art. 13 alin. (1) lit. j) din O.U.G. nr. 83/2014; art. IV alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2014; art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2015; art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 99/2016; art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 9/2017; art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2017; art. 40 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018; art. IX pct. 2 din O.U.G. nr. 130/17.12.2021; art. XVIII din O.U.G. nr. 168/2022).

20.05.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

552/1/2024

08.03.2024

779/200/2022

Tribunalul Buzău

litigii cu profesioniștii

pretenții - stabilire penalități în faza de executare silită

art. 628 alin. (4) Cod procedură civilă

Dacă dispozițiile art. 628 alin. (4) Cod procedură civilă sunt incidente și trebuie aplicate de către instanța de executare și în cazul în care creditorul solicită penalități de întârziere de natură contractuală (stabilite convențional de părți) sau sunt incidente și trebuie aplicate doar în cazul în care creditorul solicită dobândă legală.

03.06.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

682/1/2024

22.03.2024

3086/100/2022

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ și fisacl

litigiu privind funcționarii publici

art. I alin (1) – (3) din OUG nr. 226/2020; art. I alin. (1) – (2) din OUG nr. 130/2021, art. I din OUG nr. 168/2022, art. 11 din Legea nr. 153/2017, art. 38 Legii nr. 153/2017

Dacă dispozițiile cuprinse în art. I alin (1) – (3) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termen, în art. I alin. (1) – (2) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și în art. I din OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termen, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, derogă parțial de la mecanismul de aplicare tranzitoriu a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, reglementat de art. 38 din aceeași lege, în sensul că nu modifică, sistemul de determinare a salariilor de bază din familia ocupațională: Administrație cuprins în art. 11 din Legea nr. 153/2017.

03.06.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

757/1/2024

01.04.2024

2755/95/2022

Curtea de Apel Craiova

asigurări sociale

recalculare pensie

art. 30 alin. (4) ind. 4 din Legea nr. 263/2010; art. 100 lit. b) din Legea nr. 263/2010; art. 56 alin. (1) lit. d); art. 56 ind. 2 din Legea nr. 263/2010

Dacă asimilarea grupei a II-a de muncă în condiții speciale, conform art. 30 alin. (4) ind. 4 din Legea nr. 263/2010, produce efecte și sub aspectul majorării punctajelor lunare, conform art. 100 lit. b) din Legea nr. 263/2010, sau doar cu privire la calculul stagiului de cotizare, prevăzut de art. 56 alin. (1) lit. d), și reducerea vârstei de pensionare, potrivit art. 56 ind. 2 din Legea nr. 263/2010.

03.06.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

832/1/2024

08.04.2024

2006/87/2022

Curtea de Apel București

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

art.5 alin.(1) din Legea nr.49/1999; art.89 din Legea nr.263/2010; art.84 din Legea nr.263/2010

Dacă dispozițiile art.5 alin.(1) din Legea nr.49/1999, care fac referire la condițiile de acordare a pensiei de urmaș pentru copiii celor morți sau dispăruți în război, trimițând la dispozițiile Legii nr.263/2010, trebuie interpretate ca trimițând la modalitatea de calcul a acestei indemnizații, respectiv la art.89 din Legea nr.263/2010 sau și la îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.84 din Legea nr.263/2010.

17.06.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

853/1/2024

09.04.2024

75/87/2023/a3

Curtea de Apel București

faliment

contestație

art. 43 alin.(2) din Legea nr.85/2014

În interpretarea art. 43 alin.(2) din Legea nr.85/2014, în situația în care partea primește personal comunicarea hotărârii, conform C.proc.civ., anterior publicării acesteia în BPI, termenul de apel curge de la data primirii comunicării conform C.proc.civ. sau de la data publicării în BPI?

17.06.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

855/1/2024

09.04.2024

23382/3/2022

Curtea de Apel București

litigii de muncă

contestație decizie de concediere

art.75 alin.(1) Codul muncii

1. Cum se calculează termenul minim de 20 de zile lucrătoare reglementat de art.75 alin.(1) Codul muncii?
2. Ziua lucrătoare în care preavizul i se comunică salariatului preavizul poate fi considerată a fi prima dintre cele 20 de zile lucrătoare?

17.06.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

892/1/2024

15.04.2024

18/289/2022

Tribunalul Mureș

civil

contestație la executare

art. 452 din Codul de procedură civilă raportate la dispozițiile art. 470 din Codul de procedură civilă; Decizia nr. 9/2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii

1) Dacă dispozițiile art. 452 din Codul de procedură civilă raportate la dispozițiile art. 470 din Codul de procedură civilă astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 9/2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, se interpretează în sensul că în ipoteza în care au fost solicitate cheltuieli de judecată în fața primei instanțe, dar nu s-a făcut dovada achitării acestora până la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei, în apelul declarat exclusiv împotriva soluției de respingere a cererii de acordare a cheltuielilor de judecată, nu se poate face dovada achitării cheltuielilor de judecată sau se interpretează în sensul că proba cu înscrisuri noi este admisibilă?

17.06.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.