ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia contenciosului administrativ și fiscal

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2024

Ultima actualizare - 15 aprilie 2024

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

68/1/2024

12.01.2024

2705/111/2022

Curtea de Apel Oradea

contencios administrativ și fiscal

contestație act administrativ fiscal

art. 266 alin. (4 ind.1) din Legea nr. 207/2015; art. 23 alin. (3) și (4) din Codul de procedură fiscală; art. 181 din Legea nr. 85/2014, forma în vigoare anterior modificării survenite prin Legea nr. 216/2022

Interpretarea prevederilor art. 266 alin. (4 ind.1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, coroborat cu prevederile art. 23 alin. (3) și (4) din Codul de procedură fiscală, în ipoteza specială a incidenței prevederilor art. 181 din Legea nr. 85/2014, forma în vigoare anterior modificării survenite prin Legea nr. 216/2022, în sensul lămuririi dacă în cazul anulării obligațiilor fiscale datorate de debitorul persoană fizică care desfășoară activități în mod independent, ca urmare a radierii debitorului din registrul în care a fost înregistrat, incidența art. 181 din Legea nr. 85/2014, împiedică sau nu preluarea obligațiilor de către persoana fizică.

15.04.2024

14.03.2024

08.04.2024

Minuta încheierii

 

(click pentru vizualizare)

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

70/1/2024

12.01.2024

409/64/2024

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Contencios Adminsitrativ și Fiscal

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 94/2000

Dacă dispozițiile art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România pot fi interpretate în sensul că se aplică și titularilor cererilor de retrocedare a imobilelor înstrăinate legal anterior datei de 22 decembrie 1989.

15.04.2024

06.03.2024

22.03.2024

25.03.2024

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

422/1/2024

26.02.2024

3195/102/2023

Tribunalul Mureș

contencios administrativ și fiscal

refuz acordare drepturi persecutați politic D.L nr. 118/1990

art.5 alin.(6) din Decretul Lege nr.118/1990; art.1 alin.(1) lit. „e” din D.L.118/1990; art.5 alin.(7) Decretul Lege nr.118/1990

1. Dacă după intrarea în vigoare a dispozițiilor art.5 alin.(6) din Decretul Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, recunoașterea unor drepturi proprii copilului minor sau copilului născut în timpul strămutării, în temeiul acestei norme, are drept consecință încetarea practicii anterioare de recunoaștere a dreptului la aceeași indemnizație, în temeiul art.1 alin.(1) lit. „e” din D.L.118/1990 și 2. Dacă descendentul unei astfel de persoane are la rândul său dreptul la indemnizația lunară stabilită conform prevederilor art.5 alin.(7) din același act normativ.

13.05.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

475/1/2024

01.03.2024

1654/88/2022

Curtea de Apel Constanța

contencios adminsitrativ și fiscal

anulare act administrativ

art.60 pct.5, 138 ind.1, 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; art.13 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; art.60 pct.5, 138 ind.1, 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Societățile care au ca obiect de activitate «fabricarea și confecționarea de structuri metalice» - Cod CAEN 2511 aplică facilitățile fiscale prevăzute la art.60 pct.5, 138 ind.1, 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și în condițiile în care acestea prestează servicii de fabricare și confecționare de structuri metalice, care ulterior sunt folosite de către beneficiarul serviciilor la construcția de nave ? În aplicarea dispozițiilor art.13 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, constatările unui inspectorat teritorial de muncă, care obligă o societate la plata salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectorul construcții, obligă organele fiscale la recunoașterea dreptului de a aplica facilitățile fiscale prevăzute la art.60 pct.5, 138 ind.1, 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ?

13.05.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

810/1/2024

05.03.2024

605/84/2023

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ și fiscal

anulare act emis de autorități publice locale

art. 129 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019

Dacă art. 129 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ permite acordarea prin hotărâre de consiliu local de sporuri și facilități nereglementate prin alte norme juridice.

10.06.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.