ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2014

Ultima actualizare –27 aprilie 2015

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

1/1/2014/HP

17.01.2014

15427/211/2013

Tribunalul Specializat Cluj

litigii cu profesioniștii

încuviințarea executării silite

art.120 din OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului coroborat cu art.1396 din vechiul Cod civil.

Raportat la art.120 din OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului coroborat cu art.1396 din vechiul Cod civil, poate fi dispusă încuviințarea executării silite a unui contract de credit la cererea creditorului cesionar al creanței?

14.04.2014

28.02.2014

 

Minuta deciziei

nr. 3

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

2/1/2014/HP

17.01.2014

18785/211/2013

Tribunalul Specializat Cluj

litigii cu profesioniștii

încuviințarea executării silite

art.120 din OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului coroborat cu art.22 din Legea nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România

Raportat la art.120 din OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului coroborat cu art.22 din Legea nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România poate fi dispusă încuviințarea executării silite a unui contract de credit la cererea asigurătorului subrogat în drepturile creditorului instituție bancară?

14.04.2014

19.02.2014

11.03.2014

14.03.2014

Minuta deciziei

nr. 4

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

3/1/2014/HP/C

02.04.2014

2493/40/2013

Curtea de Apel Suceava

dreptul muncii

litigii de muncă

art.34 al.1 din Legea nr.284/2010, art.34 al.7 din același act normativ

Întrebare privind aplicarea art.art.34 al.1 din Legea nr.284/2010 în corelare cu cele ale art.34 al.7 din același act normativ, respectiv dacă acestea se aplică și în ceea ce privește drepturile salariale ale personalului angajat în baza contractelor de finanțare în derulare, încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr.284/2010.

23.06.2014

12.05.2014

05.06.2014

Minuta deciziei

nr. 5

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

4/1/2014/HP/C

09.04.2014

xxxxx/193/2013

Tribunalul Botoșani

asigurări sociale

pensie de întreținere

art.527 alin.2 și art.529 alin.2 din Legea nr.287/2009 în corelare cu prevederile O.G. nr.26/1994 în forma republicată

Privind modalitatea de interpretare a art.527 alin.2 și art.529 alin.2 din Legea nr.287/2009 în corelare cu prevederile O.G. nr.26/1994 în forma republicată

23.06.2014

 

19.05.2014

 

Minuta deciziei

nr. 6

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

5/1/2014/HP/C

17.04.2014

3422/114/2013

Curtea de Apel Ploiești

contencios administrativ și fiscal

obligația de a face

disp. art.29 alin.1 și 3 și în special alin.4 lit.b din OUG nr.75/2005 și disp. art.72 din NCPC

 

- Dacă, față de dispozițiile art.29 alin.1, 3 și în special alin.4 lit. b din OUG  nr.75/2005 - ce vizează, în esență, faptul că acreditarea acordă dreptul de a emite diplome recunoscute de M.E.C.T.S. (actual M.E.N.) și de a  organiza examenul de licență-, dispoziții în vigoare în perioada în care reclamanta a urmat cursurile Universității Spiru Haret, cererile de obligare a Universității Spiru Haret la eliberarea diplomelor de licență și de obligare a Ministerului Educației Naționale să aprobe  tipărirea formularelor tipizate pot fi sau nu analizate independent de examinarea împrejurării acreditării/neacreditării programului de studiu organizat de Universitatea Spiru Haret și absolvit de reclamantă;                                             - Dacă, față de dispozițiile art.72 din NCPC, este admisibilă cererea  Universității Spiru Haret de chemare în garanție a Ministerului Educației Naționale pentru obligarea la aprobarea tipăririi formularelor tipizate, în condițiile în care această cerere nu are ca obiect valorificarea unui drept de garanție sau despăgubire.

30.06.2014

02.06.2014

 

20.06.2014,

23.06.2014,

24.06.2014,

25.06.2014

Minuta deciziei

nr. 7

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

6/1/2014/HP/C

28.04.2014

11361/99/2011/*

Curtea de Apel Iași

restituire imobil preluat abuziv în materia Legii nr.165/2013 și Legii nr.10/2001

Legea nr.10/2001

art.4, art.5, art.6,art.7, art.8, art.9, art.11, art.12, art.14, art.16, art.17, art.20, art.21, art.22, art.24, art.25, art.27, art.31, art.33, art.35 din Legea nr.165/2013, pentru cauzele aflate pe rolul instanțelor, raportat  la dispozițiile Legii nr.10/2001 și ale Legii nr.247/2005.

Întrebare privind interpretarea și aplicarea prevederilor Legii nr.165 din 16.05.2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, a dispozițiilor art.4, art.5, art.6,art.7, art.8, art.9, art.11, art.12, art.14, art.16, art.17, art.20, art.21, art.22, art.24, art.25, art.27, art.31, art.33, art.35 din Legea nr.165/2013, pentru cauzele aflate pe rolul instanțelor, raportat  la dispozițiile Legii nr.10/2001 și ale Legii nr.247/2005.

07.07.2014

 

 

 

Minuta deciziei

nr. 8

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

7/1/2014HP/C

20.05.2014

6102/118/2013

Curtea de Apel Constanța

contencios administrativ și fiscal

obligația de a face - timbru de mediu

OUG nr.9/2013

Privind caracterul discriminatoriu al dispozițiilor cuprinse în OUG nr.9/2013în raportare la dispozițiile comunitare cu care intră în conflict.

29.09.2014

20.10.2014

10.09.2014

 

Minuta deciziei

nr. 11

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

8/1/2014HP/C

20.05.2014

8064/118/2013

Curtea de Apel Constanța

contencios administrativ și fiscal

obligația de a face - timbru de mediu

OUG nr.9/2013

Privind caracterul discriminatoriu al dispozițiilor cuprinse în OUG nr.9/2013în raportare la dispozițiile comunitare cu care intră în conflict.

29.09.2014

20.10.2014

10.09.2014

23.09.2014

26.09.2014

Minuta deciziei

nr. 12

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

9/1/2014/HP/C

23.05.2014

2362/87/2013

Curtea de Apel București

contencios administrativ și fiscal

restituire timbru de mediu

dispozițiile art.4 din OUG nr.9/2013 și ale art.1 alin.(2) din HG nr.88/2013

Privind interpretarea și/sau aplicarea prevederilor art.4 din OUG nr.9/2013 și ale art.1 alin.(2) din HG nr.88/2013 în sensul că timbrul de mediu se datorează și în situația transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat provenit de pe piața internă a cărui primă înmatriculare a fost anterioară datei de 1.01.2007.

13.10.2014

(modificat conform procesului verbal din 31.07.2014),

20.10.2014

22.09.2014

 

 

Minuta deciziei

nr. 13

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

10/1/2014/HP/C

16.06.2014

2102/119/2013

Curtea de Apel Brașov

contencios administrativ și fiscal

refuz acordare drepturi persecutați politic, conform Decret - lege nr.118/1990

art.1 alin.1 și art.1 alin.1 lit "d" din Decretul - lege nr.118/1990, forma în vigoare la data de 10.05.2013

Întrebări privind interpretarea și aplicarea prevederilor art.1 alin.(1) și art.1 alin.(1) lit "d" din Decretul - lege nr.118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

13.10.2014

22.09.2014

 

Minuta deciziei

nr. 9

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

11/1/2014/HP/C

18.07.2014

7259/95/2013

Curtea de Apel Craiova

asigurări sociale

apel - contestație la executare

art.47 alin.2 din legea 76/2002; art.3 din decretul nr.167/1958(respectiv art.2517 din noul Cod civil); art.131 alin.1 din Codul de procedură fiscală.

Norma de trimitere de la art.47 alin.2 Legea nr.76/2002 se referă la termenul general de prescripție de 3 ani reglementat de art.3 din Decretul nr.167/1958 (respectiv art.2517 din noul Cod civil) sau termenul de prescripție de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul, reglementat de art.131 alin.1 din Codul de procedură fiscală.

20.10.2014

Ora 09:00

23.09.2014

 Minuta deciziei

nr. 10

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr.

crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

12/1/2014/HP/C

13.10.2014

3626/118/2013

Curtea de Apel Constanța

asigurări sociale

apel - recalculare pensie

art.169 alin.3 raportat la alineatul 1 respectiv art.169 al.6 raportat la art.100 din Legea nr.263/2010

Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 169 alin. 3 raportat la alineatul 1 respectiv art. 169 al. 6 raportat la art. 100 din Legea nr. 263/2010 în sensul de a stabili dacă persoanele pensionate în perioada 01.04.2001-01.01.2011 și în special în perioada 01.04.2001-02.11.2008 beneficiază de majorarea cu 50% a punctajului anual pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții speciale după 01.04.2001.

19.01.2015

15.12.2014

 

 Minuta deciziei

nr. 1

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

13/1/2014/HP/C

13.10.2014

2886/113/2013

Curtea de Apel Constanța

Litigii de muncă

apel - despăgubire - pretenții, constatare discriminare

art. 2 raportat la art. 1 alin. 2 lit. e (i) și al. 3 din OG nr. 137/2000 ; art.27 din OG nr.137/2000

dacă art. 2 raportat la art. 1 alin. 2 lit. e (i) și al. 3 din OG nr. 137/2000 poate și trebuie interpretat în sensul că discriminarea prin stabilirea unui salariu diferit pentru muncă egală se poate analiza și, dacă este cazul constata, și atunci când angajații aflați în situații identice sau comparabile, din punct de vedere al funcției ocupate, au stabilit raporturi de muncă cu angajatori diferiți, instituții publice, dar care au calitatea de ordonator secundar/terțiar de credite față de același ordonator principal de credite; dacă, în situația expusă, discriminarea poate rezulta din măsuri privind salarizarea dispuse de angajatori diferiți și care constituie o practică administrativă neunitară în aplicarea unui act normativ; dacă în acest caz este relevantă legalitatea acordării unor drepturi salariale altor angajați aflați în situații similare sau identice; dacă se poate reține existența unui tratament discriminatoriu în cazul în care tratamentul mai favorabil al unor angajați este rezultatul punerii în executare a unor hotărâri judecătorești prin care s-au acordat acestora anumite drepturi salariale; dacă art. 27 din OG nr. 137/2000 poate și trebuie interpretat în sensul că persoana care se consideră discriminată poate solicita acordarea de despăgubiri egale cu drepturile salariale de care a fost lipsită în termenul legal de prescripție extinctivă.

19.01.2015

18.12.2014

 

Minuta deciziei

nr. 2

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

14/1/2014/HP/C

24.10.2014

273/325/2014

Tribunalul Timiș

Drept civil- contract de locațiune prelungit ex lege asupra unui imobil parțial restituit în baza  Lg. Nr.10/2001

apel -cerere de valoare redusă

art.unic din OUG nr.44/2009

Interpretarea și aplicarea dispoz.art. unic din OUG nr.44/2009 conform căruia „Durata contractelor de închiriere privind suprafețele locative cu destinația de locuințe, din proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere, aprobată prin Legea nr. 219/2004, pentru care a operat tacita relocațiune, în condițiile prevăzute la art. 1.437 din Codul civil, este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”, respectiv, dacă art. unic din OUG nr.40/1999, pentru a fi aplicabil, pretinde imperativ ca locuințele să se afle la data intrării sale în vigoare în proprietatea exclusivă a statului ori a unităților administrativ teritoriale sau prelungirea de drept a locațiunii (parțial în condițiile OUG nr.44/2009 și parțial în condițiile art.9-11 din OUG nr.40/1999 ca norme cu caracter special) vizează și locuințele aflate în coproprietatea statului cu persoane fizice cărora le-a fost retrocedată cota parte în condițiile Lg. nr.10/2001 ori ultima ipoteză are a ieși din perimetrul legilor speciale enunțate și a se circumscrie dreptului comun în materia coproprietății obișnuite, pretinzând acordul tuturor coproprietarilor, în aplicarea principiului unanimității ce guvernează actele de dispoziție ale coproprietarilor, pentru locațiunile încadrate actelor juridice de dispoziție.

19.01.2015

11.12.2014

 

Minuta deciziei

nr. 3

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

15/1/2014/HP/C

18.11.2014

670/33/2014

Curtea de Apel Cluj

Drept civil

apel - despăgubire

art.1 din HG nr.846/1996 coroborat cu disp. art.4 și 5 din HG

1- dacă, în interpretarea dispozițiilor art. 1 din HG nr. 846/1996 coroborat cu dispozițiile art. 4 și 5 din HG se poate considera că dreptul la indemnizația pentru deces, de 100 de solde, se naște direct în patrimoniul urmașilor legali sau este un drept ce aparține patrimoniului succesoral, cules de urmași în calitatea acestora de succesori;
2- dacă, în interpretarea dispozițiilor art. 1 din HG nr. 846/1996 se poate considera că :
a. dreptul la despăgubiri, aici reglementat, este unic în sensul că se acordă o singură dată, în raport de starea inițial㠄produsă ca urmare a unor acțiuni militare....”, fără a avea relevanță trecerea ulterioară într-un alt grad de invaliditate sau eventualul deces;
b. în ipoteza unei persoane din categoria celor vizate care parcurge în timp fiecare din cazurile reglementate în acest articol (invaliditate gradul III, trece apoi în invaliditate gradul II, apoi în invaliditate gradul I și în final decedează) se naște cu ocazia fiecărei încadrări într-un nou grad de invaliditate, respectiv a decesului
-   câte un drept nou pentru a beneficia de integralitatea despăgubirilor aferente acestuia sau
-  dreptul la  diferența dintre îndemnizația acordată inițial pentru starea de invaliditate mai ușoară și cea reglementată pentru starea de invaliditate mai gravă, respectiv diferența dintre îndemnizația pentru invaliditate gradul I și cea pentru deces.

16.02.2015

23.01.2015

09.02.2015 

 Minuta deciziei

nr. 4

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

16/1/2014/HP/C

02.12.2014

635/90/2014

Curtea de Apel Pitești

Litigii de muncă

apel - drepturi salariale ale personalului din justiție

art.16 lit.a și b și art.17 alin.3 din Decretul nr.167/1958, raportat la dispozițiile OUG nr.71/2009

modalitatea de interpretare a dispozițiilor art.16 lit.a și b și art.17 alin.3 din Decretul nr.167/1958, raportat la dispozițiile OUG nr.71/2009, în sensul că introducerea acțiunii pentru debitul principal și plățile voluntare , eșalonate în temeiul unui act normativ, efectuate în baza unui titlu executoriu, întrerup sau nu termenul de prescripție a dreptului material la acțiune și pentru drepturile accesorii debitului principal, termen ce a început să curgă de la data scadenței dreptului principal.

16.02.2015

27.04.2015

26.01.2015

10.02.2015

11.02.2015 

 Minuta deciziei

nr. 7

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)   

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

17/1/2014/HP/C

18.12.2014

37758/3/2013

Curtea de Apel București

Drept civil

Apel -legea 10/2001

art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001, art.33 alin.1 din Legea nr.165/2013, art.1528 Noul Cod Civil

1. În interepretarea și aplicarea disp. art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată și a art. 33 alin. 1 din Legea nr. 165/2013, privind măsurile pt finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, poate fi sesizată instanța de judecată după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, dar anterior împlinirii termenelor instituite prin art. 33 alin. 1 din această lege, cu o cerere de soluționare pe fond a notificării persoanei îndreptățite, notificare nesoluționată de către entitatea deținătoare, sau această cerere este prematură, dat fiind că este formulată anterior împlinirii termenelor astfel instituite prin art.33?                                                         2. În aplicarea art. 1528 N.C.Civ, raportat la art. 33 din Legea nr. 165/2014, este prematură sau nu cererea persoanei îndreptățite adresată instanței ulterior intrării în vigoare a legii nr. 165/2013, dar anterior împlinirii termenelor instituite prin art. 33 din această lege, prin care se solicită obligarea unității detinătoare să soluționeze notificarea la împlinirea termenelor instituite prin art. 33 alin. 1 din legea nr. 165/2013 (obligația de a face). ?

16.03.2015

16.02.2015

02.03.2015

09.03.2015 

 Minuta deciziei

nr. 5

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)   

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.