ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2023

Ultima actualizare – 11 martie 2024

  

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

24/1/2023

05.01.2023

23648/299/2021

Tribunalul București

litigii cu profesioniștii

contestație la executare

Art. 42 alin.(6) ind.1 din Legea nr. 51/2006

Art. 42 alin.(6) ind.1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice poate fi interpretată în sensul că și factura fiscală emisă de către operator față de autoritatea publică în baza unui contract de delegare a gestiunii unui serviciu de utilitate publică are caracter de titlu executoriu?

13.03.2023

15.02.2023

03.03.2023

08.03.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

109/1/2023

13.01.2023

9116/109/2021

Curtea de Apel Pitești

litigii cu profesioniștii

obligația de a face

art. 85  alin. 2 din Legea nr. 303 din 28 iunie 2004;art. 14 alin. 1 din Legea – Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017

Interpretarea dispozițiilor art. 85  alin. 2 din Legea nr. 303 din 28 iunie 2004, privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu referire la art. 14 alin. 1 din Legea – Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, privind modalitatea de actualizare a pensiei de serviciu a unui judecător ce deține titlul de doctor în drept, respectiv dacă se are în vedere procentul de 15% de la momentul ieșirii la pensie sau cuantumul fix stabilit prin Legea nr. 153/2017

27.03.2023

14.03.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

122/1/2023

16.01.2023

1289/321/2020

Curtea de Apel Bacău

civil

revendicare imobiliară

Art.196 Cod procedură civilă

Art.196 Cod procedură civilă se interpretează în sensul că demersul de complinire a obligației de achitare a taxei judiciare de timbru reprezintă o manifestare neechivocă a părții cu privire la intenția sa de continuare a demersului judiciar, iar nu de desistare, cu consecința că nu se poate pronunța nulitatea cererii de sesizare instanței de judecată?

27.03.2023

07.03.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

128/1/2023

17.01.2023

32435/3/2021

Curtea de Apel București

Litigii de muncă

acțiune în răspundere patrimonială

art. 47 alin.(1), alin.(2), alin.(4) și alin.(5) Codul muncii; Legea 153/2017; art. 1 alin.(1), alin.(3) ?i alin.(4) din Legea nr. 153/2017

1. Sunt aplicabile dispozițiile prevăzute de art. 47 alin.(1), alin.(2), alin.(4) și alin.(5) Codul muncii în situația unui salariat detașat de la un angajator în cadrul căruia drepturile salariale se stabilesc prin negociere la un angajator în cadrul căruia drepturile salariale pentru toate posturile și funcțiile sunt stabilite prin Legea 153/2017? 2. Operează in cazul unei astfel de detașări, în baza art. 1 alin.(1), alin.(3) și alin.(4) din Legea nr. 153/2017, o excepție de la dispoziția reglementată de art. 47 alin.(2) Codul muncii? 3. În cazul în care unui astfel de salariat i-au fost plătite de către angajatorul la care a fost detașat drepturi salariale care nu depășesc nivelul convenit prin contractul individual de muncă, dar care depășesc nivelul maxim prevăzut de Legea nr. 153/2017 pentru postul ori funcția pe care a fost detașat, este justificată obligarea sa la restituirea către angajatorul la care a fost detașat, cu titlu de plată nedatorată, a diferențelor?

27.03.2023

14.03.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

161/1/2023

20.01.2023

1357/117/2022

Curtea de Apel Cluj

Asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

art. 82 alin.(1) din Legea 303/2004; art.7 alin. (1), (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.303/2004 și ale Legii nr. 47/1992; anexa O.U.G. nr. 27/2006, lit. A, pct. 6-13 

Cum se interpretează și se aplică dispozițiile art. 82 alin.(1) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare și dispozițiile art.7 alin. (1), (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu în sensul de a se stabili dacă drepturile acordate prin hotărâri judecătorești irevocabile privind diferențele DNA-DIICOT, respectiv coeficienții prevăzuți de anexa la O.U.G. nr. 27/2006, lit. A, pct. 6-13 se încadrează în sintagma de „indemnizație avut㔠și trebuie luate în considerare la stabilirea pensiei de serviciu a magistraților.

27.03.2023

14.03.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

207/1/2023

25.01.2023

6277/176/2020

Tribunalul Alba

Civil

fond funciar

art. 27 alin. (2^3) din Legea nr. 18/1991

Modul de interpretare a dispozițiilor art. 27 alin. (2^3) din Legea nr. 18/1991.

27.03.2023

13.03.2023

 

24.03.2023

27.03.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

210/1/2023

25.01.2023

345/40/2022

Curtea de Apel Suceava

Asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

art. 82 alin. (1) din Legea nr. 263/2010; art. 79 alin. (1) lit. c și art. 65 alin. (1) din Legea 263/2010.

Dacă prevederile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 exclud existența unui drept de opțiune între pensia de invaliditate și pensia anticipată parțială la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru această din urmă categorie de pensie prin raportare la dispozițiile art. 79 alin. (1) lit. c și art. 65 alin. (1) din Legea 263/2010.

27.03.2023

06.03.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

330/1/2023

08.02.2023

8931/196/2021

Tribunalul Brăila

Contencios administrativ și fiscal

anulare act

art.94 și art.466 Codul de procedură civilă și art.9, alin.(10) din  Regulamentul nr.4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN); art.9 din Regulamentul nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), Anexa 2

Dacă, în interpretarea art.94 și art.466 Codul de procedură civilă și art.9, alin.(10) din  Regulamentul nr.4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), Anexa 2 privind procedură pentru soluționarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluții în cadrul SAL-FIN, hotărârile pronunțate de judecătorie prin care se soluționează o cerere privind anularea hotărârii pronunțate de SAL-FIN potrivit art.9 din Regulamentul nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), Anexa 2 privind procedură pentru soluționarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluții în cadrul SAL-FIN sunt sau nu supuse căii de atac a apelului.

24.04.2023

06.04.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

332/1/2023

08.02.2023

4165/63/2021

Curtea de Apel Craiova

Asigurări sociale

contestație privind alte drepturi de asigurări sociale

art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004

Stabilirea termenului de prescripție aplicabil acțiunilor în restituirea sumelor reprezentând contribuții de asigurări de sănătate reținute din indemnizația de gratitudine prevăzută de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004.

24.04.2023

04.04.2023

19.04.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

333/1/2023

08.02.2023

3735/63/2021

Curtea de Apel Craiova

Litigii de muncă

pretentii

art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004

Stabilirea termenului de prescripție aplicabil acțiunilor în restituirea sumelor reprezentând contribuții de asigurări de sănătate reținute din indemnizația de gratitudine prevăzută de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004.

conexat la dos.332/1/2023

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

363/1/2023

10.02.2023

2115/90/2020

Curtea de Apel Pitești

Asigurari sociale

Asigurări sociale - actiune in constatare

art.85 alin.2 al Legii nr.303/2004 republicată

Interpretarea sintagmei „indemnizația brută lunară a unui judecător și procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad al instanței sau parchetului, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum și a sporului de vechime” din art.85 alin.2 al Legii nr.303/2004 republicată, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.153/2017

24.04.2023

05.04.2023

21.04.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

513/1/2023

24.02.2023

230/84/2022

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ și fiscal

pretenții

art. 86 alin.(3) din Legea nr.188/1999, art. 52 alin.(2) din Codul Muncii,art. 367 din Codul administrativ,art. 527 alin.(1) din Codul Administrativ

1. În contextul abrogării prevederilor art. 86 alin.(3) din Legea nr.188/1999, acordarea drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare se realizează în condițiile art. 52 alin.(2) din Codul Muncii, în raport de prevederile art. 367 din Codul administrativ sau în condițiile prevăzute în cuprinsul art. 527 alin.(1) din Codul Administrativ? 2 Opțiunea legiuitorului, de a nu prelua in conținutul Codului Administrativ soluția legislativă prevazută in cuprinsul art. 86 alin.(3) din Legea nr. 188/1999 poate fi interpretată în sensul excluderii drepturilor recunoscute de reglementarea anterioară, cu privire la remunerația cuvenită salariatului pe durata suspendării?

15.05.2023

26.04.2023

12.05.2023

18.05.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

528/1/2023

27.02.2023

3678/111/2021

Curtea de Apel Oradea

Asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

art. 20 alin.(2) și (3) din OUG nr. 59/2000; Legea nr. 234/2019; HG nr. 1025/2003

Modul de interpretare a dispozițiilor art. 20 alin.(2) și (3) din OUG nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, astfel cum acestea au fost modificate prin Legea nr. 234/2019, în vigoare de la data de 16.12.2019, în sensul de a se stabili: 1) dacă personalul silvic care a desfășurat, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 234/2019, activitățile indicate la art. 20 alin. (2) din OUG nr. 59/2000, beneficiază de încadrarea locului de muncă în condiții speciale și de drepturile prevăzute la art. 20 alin. (3), respectiv dacă efectele actului normativ se produc și pentru trecut; 2) dacă obținerea beneficiilor prevăzute de art. 20 alin. (3) din OUG nr. 59/2000 la data deschiderii drepturilor de pensie este condiționată de plata contribuțiilor de asigurări sociale, iar dovada acestora trebuie să rezulte din declarația nominală de asigurare pentru perioada ulterioară datei de 01.04.2001; 3) dacă locurile de muncă din silvicultură, în care se desfășoară activitățile menționate la art. 20 alin. (2) din OUG nr. 59/2000, se încadrează ope legis în condiții speciale sau numai după metodologia prevăzută de HG nr. 1025/2003.

15.05.2023

28.04.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

638/1/2023

08.03.2023

9626/299/2021

Tribunalul București

Litigii cu profesioniștii

contestație la executare

art. 42 alin. (6) ind.1 din Legea nr. 51/2006

Articolul 42 alin.(6) ind.1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice trebuie interpretat în sensul că și factura fiscală emisă de către un operator față de o autoritate publică în executarea unui contract de delegare a gestiunii unui serviciu de utilitate publică are caracter de titlu executoriu?

conexat la dos.24/1/2023 cu termen la 13.03.2023

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

683/1/2023

10.03.2023

222/86/2022

Curtea de Apel Suceava

Contencios administrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici

art. 25 teza a II a din OUG nr. 59/2000

1.Dacă în interpretarea art. 25 teza a II a din OUG nr. 59/2000 se poate considera că dreptul la acordarea indemnizației lunare neimpozabile în cuantum de 30% din salariul mediu brut pe economie este suficient de bine determinat în lipsa elaborării unui regulament sau norme metodologice referitoare la condițiile și criteriile de acordare a locuințelor de serviciu pentru personalul silvic.
 2.Dacă în interpretarea și aplicarea art. 25 din OUG nr. 59/2000, sintagma „în localitatea în care își desfășoară activitatea” se referă la localitatea în care se află sediul instituției angajatoare sau se raportează la competența teritorială de desfășurare a activității conform atribuțiilor de serviciu, având în vedere că personalul silvic angajat al Gărzii Forestiere asigură respectarea legislației în domeniul silvic pe raza județului.

29.05.2023

08.05.2023

26.05.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

1128/1/2023

19.04.2023

1627/320/2022

Tribunalul Mureș

civil

contestație la executare

art. 138 alin. (1) și art. 139 din Legea nr. 85/2006; art. 25, art. 26, art. 220 alin. (10) și art. 215 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

1) Dacă dispozițiile art. 138 alin. (1) și art. 139 din Legea nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență cu modificările și completările ulterioare raportate la prevederile art. 25, art. 26, art. 220 alin. (10) și art. 215 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, trebuie interpretare în sensul că în ipoteza în care este atrasă răspunderea pentru intrarea în insolvență în temeiul legii insolvenței, în pasiv fiind cuprinse atât creanțe fiscale cât și creanțe nefiscale, termenul privind prescripția executării silite este cel prevăzut de Codul de procedură civilă pentru creanța nefiscală și cel prevăzut de Codul de procedură fiscală pentru creanța fiscală sau se aplică un singur termen pentru întregul pasiv? 2) Dacă în interpretarea acelorași dispoziții legale, se poate considera că regimul juridic al creanței fiscale în privința termenului de prescripție a executării silite, este modificat atunci când se angajează răspunderea în temeiul art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență cu modificările și completările ulterioare, iar nu în temeiul art. 25-26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare? 3) Dacă în interpretarea acelorași dispoziții legale, se poate considera că prin angajarea răspunderii civile delictuale în procedura insolvenței și obținerea unui nou titlu executoriu, executarea silită care este efectuată de organul fiscal, trebuie să se raporteze la termenul privind prescripția dreptului de a solicita executarea silită de 3 ani?

19.06.2023

 

Amână soluționarea cauzei la

18.09.2023

30.05.2023

13.06.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

1130/1/2023

19.04.2023

102/110/2022

Curtea de Apel Bacău

contencios administrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici statutari

Decizia nr. 23/2021 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii; art. 38 alin.(1) din O.G. nr. 64/2006

Dacă, în lumina deciziei nr. 23/2021 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii, art. 38 alin.(1) din O.G. nr. 64/2006 trebuie interpretat în sensul că la stabilirea drepturilor bănești cuvenite polițiștilor de penitenciare pentru perioada cât se află în delegare, detașare, incapacitate temporară de muncă, alte concedii plătite, precum și învoiri plătite care se acordă în baza dispozițiilor legale în vigoare, trebuie avute în vedere sporurile pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase de care aceștia au beneficiat în perioada de activitate, corespunzător timpului lucrat în locurile de muncă respective?

19.06.2023

29.05.2023

13.06.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

1179/1/2023

25.04.2023

7366/118/2019

Curtea de Apel Constanța

civil

pretenții

 

În cazul litigiilor în care reclamantul solicită obligarea Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor la soluționarea dosarului prin emiterea unei decizii de compensare care să conțină numărul de puncte, atunci când Comisia nu a soluționat dosarul până la data introducerii acțiunii și nici ulterior, valoarea despăgubirilor exprimată în numărul de puncte se stabilește în funcție de:

  - valoarea actuală de piață a imobilului;

- valoarea imobilului conform grilei notariale aferente anului anterior sesizării instanței sau pronunțării hotărârii în primă instanță;

 - valoarea imobilului conform grilei notariale aferente anului 2013.

26.06.2023

09.06.2023

19.06.2023

21.06.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

1287/1/2023

08.05.2023

3765/99/2022

Curtea de Apel Iași

litigii de muncă

calcul drepturi salariale

art.39 alin.(5) raportat la art.14 din Legea nr.153/2017; art.14 alin.(3) din Legea nr.153/2017; art.36 alin.(3) din Legea nr.128/1997; Ordinului ministrului educației naționale nr.3.770/1998

În aplicarea dispozițiilor art.39 alin.(5) raportat la art.14 din Legea nr.153/2017 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.14 alin.(3) se interpretează în sensul că excluderea cumulului dintre indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor și salarizarea aferentă gradului didactic I obținut în baza aceluiași titlu științific de doctor se aplică și cadrelor didactice cărora, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017, li s-a acordat gradul didactic I în considerarea titlului științific de doctor, în baza art.36 alin.(3) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic și a dispozițiilor Ordinului ministrului educației naționale nr.3.770/1998 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar.

18.09.2023

24.08.2023

11.09.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

1304/1/2023

08.05.2023

10049/320/2020*

Tribunalul Specializat Mureș

litigii cu profesioniștii

acțiune în constatarea dării in plată Legea 77/2016

art.8 și art. 9 din Legea nr.77/2016; art. 468 alin.(1) C.proc.civ.

Modalitatea de interpretare a dispozițiilor art.8 și art. 9 din Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite prin raportare la dispozițiile art. 468 alin.(1) C.proc.civ. referitor la termenul de apel aplicabil cererilor de apel care vizează acțiunile debitorilor având ca obiect (unic capăt de cerere) adaptarea contractului /reechilibrarea prestațiilor izvorâte din contractele de credit, respectiv: termenul de 7 zile prevăzut de actul normativ special sau termenul general de 30 de zile.

18.09.2023

07.07.2023

20.07.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

1425/1/2023

19.05.2023

18902/280/2021

Tribunalul Argeș

civil

fond funciar

Art. 27 alineatul (2) indice 3 din Legea 18/1991, modificat prin Legea 263/ 21.07.2022; art. 27 alineatul (3) litera a din Legea 18/1991, modificat prin Legea 263/ 21.07.2022

1. În interpretarea și aplicarea dispozițiilor articolului 27 alineatul (2) indice 3 din Legea 18/1991 așa cum a fost modificat prin Legea 263/ 21.07.2022  prin sintagma „…sau cei care au dobândit aceste imobile prin acte translative de proprietate” se poate înțelege orice subdobânditor, persoană fizică sau juridică, a dreptului de proprietate asupra construcției ? 2. În interpretarea și aplicarea dispozițiilor articolului 27 alineatul (3) litera a din Legea 18/1991 așa cum a fost modificat prin Legea 263/ 21.07.2022 conform cărora „ dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale ori sunt înscrise în cartea funciară și sunt înregistrate în evidențele fiscale” este necesar ca la data formulării cererii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenului  imobilul construcție să aibă destinația de casă de locuit sau este suficient ca imobilul construcție să fi avut această destinație la data edificării, respectiv a dobândirii în condițiile Legii nr. 112/1995? 3. O persoană juridică de drept privat (societate comercială ) care a dobândit prin contract de vânzare cumpărare imobilul construcție de la persoana care a edificat construcția anterior anului 1990 sau de la persoana care a cumpărat-o potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 ori de la moștenitorii acestora poate beneficia de dispozițiile art. 27 alineatul (2) indice 3 din Legea 18/1991 așa cum a fost modificat prin Legea 263/ 21.07.2022 în condițiile în care la data formulării cererii construcția reprezintă sediul societății ori aceste dispoziții sunt edictate doar în favoarea persoanelor fizice în considerarea destinației de casă de locuit evidențiată la litera a din același text de lege? 4. Se poate aprecia că prin transmiterea dreptului de proprietate asupra casei de locuit către o persoană juridică de drept privat (societate comercială), imobilul construcție își schimbă destinația în condițiile în care nu reprezintă sediul acesteia la data formulării cererii de constituire a dreptului de proprietate și își păstrează în cadrul societății scopul locativ avut în vedere la data edificării construcției  într-o primă variantă, respectiv nu  își păstrează în cadrul societății scopul locativ avut în vedere la data edificării construcției în varianta a doua?

18.09.2023

29.08.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

1500/1/2023

26.05.2023

5465/288/2017**

Curtea de Apel Pitești

civil

pretenții

art. 488 alin. (1) pct. 2 Cod procedură civilă raportat la art. 19 și art. 214 Cod procedură civilă

Interpretarea dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 2 Cod procedură civilă, prin raportare la art. 19 și art. 214 Cod procedură civilă, respectiv dacă în cadrul acestui motiv de recurs pot fi analizate în concret/efectiv criticile privind legalitatea măsurii de schimbare a componenței completului de judecată în apel dispuse printr-o Hotărâre a Colegiului de Conducere a instanței sau aceasta poate fi analizată exclusiv pe calea contenciosului administrativ, printr-o acțiune formulată de părți.

18.09.2023

28.08.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

1536/1/2023

30.05.2023

1577/3/2023

Tribunalul București

civil

constatare nulitate act juridic

art. 50, lit. b) din Legea nr. 196/2018

Dacă acordul de voință al asociației de proprietari, în baza art. 50, lit. b) din Legea nr. 196/2018, se consideră format în baza tuturor declarațiilor scrise și semnate ale fiecărui proprietar (caz în care este necesară exprimarea în scris a opțiunii fiecărui proprietar) sau este suficientă dovedirea înștiințării fiecărui proprietar cu privire la problemele supuse dezbaterii, fără a mai fi necesară comunicarea declarației scrise a fiecărui proprietar, astfel că acordul de voință al asociației ar fi format în baza unui număr suficient de declarații pentru a asigura votul majorității simple din numărul total al proprietarilor.

18.09.2023

24.08.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

24

1635/1/2023

09.06.2023

17786/281/2021

Tribunalul Prahova

civil

plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

art.154 și următoarele raportat la art.91 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 85/2014, raportat la art.163 alin.(1) și alin.(2) din Codul de procedură penală din 1968, respectiv art.249 alin.(1), alin.(2) și alin.(8) din Codul de procedură penală din 2010

În interpretarea art.154 și următoarele raportat la art.91 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, raportat la art.163 alin.(1) și alin.(2) din Codul de procedură penală din 1968, respectiv art.249 alin.(1), alin.(2) și alin.(8) din Codul de procedură penală din 2010, valorificarea bunurilor aparținând unei persoane juridice aflată în procedura de insolvență, când asupra acestor bunuri sunt instituite măsuri asigurătorii înființate în cadrul unui proces penal în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune, generează consecința juridică a:

 1. Dobândirii, libere de orice sarcini, a bunurilor înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exercițiul atribuțiilor sale revăzute de Legea nr. 85/2014, privind procedura insolvenței?

2.  Radierii din cartea funciară a sarcinilor înscrise în baza măsurilor asigurătorii dispuse în vederea acoperirii prejudiciului?

18.09.2023

30.08.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

25

1637/1/2023

09.06.2023

941/1285/2022/a2

Tribunalul Specializat Cluj

litigii cu profesioniștii

reexaminare anulare cerere

art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă; art. 33 alin (1) și art. 42 - art.44 din O.U.G. nr.80/2013

Cum se interpretează prevederile art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în corelare cu prevederile art. 33 alin (1) și art. 42 - art.44 din O.U.G. nr.80/2013, în privința momentului de la care se calculează termenul procedural de 10 zile pentru complinirea lipsei dovezii achitării taxei judiciare de timbru, în situația în care a fost formulată o cerere de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru?

02.10.2023

19.09.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

26

1714/1/2023

16.06.2023

3382/278/2023

Tribunalul Hunedoara

minori și familie

ordin protecție

art. 49 alin.(1) din Legea nr. 217/2003; art. 49 alin.(2) din Legea nr. 217/2003

a) Dacă sintagma „persoana împotriva căreia s-a dispus o măsura prin ordinul de protecție pe durata maximă, poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse” are în vedere numai persoana împotriva căreia s-a dispus emiterea unui ordin de protecție pe durata maximă sau se va interpreta în maniera chiar și o persoană împotriva căreia s-a dispus o măsură de protecție pe o durată maximă, poate cere revocarea ordinului de protecție emis împotriva sa.
 b) Daca sintagma ”persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecție pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse” prevăzută la dispozițiile art. 49 alin.(1) din Legea nr. 217/2003 republicată este imperativă și se alătură celorlalte condiții ce trebuie întrunite cumulativ, așa cum sunt prevăzute în dispozițiile art. 49 alin.(2) din Legea nr. 217/2003 republicată.
 c) Dacă o persoană împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordin de protecție pe o durată sub maximul prevăzut de lege poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse.
 d) Care este termenul pentru exercitarea căii de atac a apelului ce se declară împotriva sentinței civile prin care se dispune admiterea sau respingerea cererii de revocare a ordinului de protecție: 3 zile de la pronunțarea hotărârii sau 30 de zile de la comunicarea hotărârii.

02.10.2023

20.09.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

27

1754/1/2023

21.06.2023

972/110/2021

Curtea de Apel Suceava

litigii de muncă

obligația de a face

art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004; lit. A nr. crt. 6 - 13 din Anexa nr. 1 la OUG nr. 27/2006; art. 38 alin. (6) din Legea nr. 153/2017

Interpretarea dispozițiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, în sensul de a lămuri dacă sintagma "indemnizația de încadrare brută lunară avută" la care se referă art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, în care sunt incluse drepturile acordate prin hotărâri judecătorești definitive privind recalcularea drepturilor salariale prin utilizarea coeficienților de multiplicare prevăzuți la lit. A nr. crt. 6 - 13 din Anexa nr. 1 la OUG nr. 27/2006 pentru procurorii DNA și DIICOT, este limitată la nivelul indemnizației lunare pentru anul 2022, potrivit dispozițiilor art. 38 alin. (6) din Legea nr. 153/2017.

02.10.2023

 

Amână soluționarea cauzei la 27.11.2023

19.09.2023

29.09.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

28

1770/1/2023

26.06.2023

7830/202/2021

Tribunalul Călărași

civil

contestație la executare

art.705 alin.(1) Cod procedură civilă; art.703 alin.(1) pct.2 Cod procedură civilă

Dispozițiile art.705 alin.(1) Cod procedură civilă se interpretează în sensul că începerea executării silite într-un alt dosar execuțional după ce în primul dosar execuțional a intervenit încetarea executării silite conform art.703 alin.(1) pct.2 Cod procedură civilă se poate face înlăuntrul termenului prescripție a executării silite, actele de executare silite efectuate în dosarul execuțional anterior au aptitudinea de a întrerupe cursul termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită, efect întreruptiv ce poate fi valorificat ulterior, instanța de executare neputând verifica împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită în cadrul dosarului execuțional anterior, ci doar de la reluarea executării silite.

02.10.2023

19.09.2023

27.09.2025

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

29

1780/1/2023

26.06.2023

1280/89/2022

Curtea de Apel Iași

litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiție

art. 79 alin.(1) din Legea nr. 303/2004; art. 147 din Codul muncii; art. 3 din Legea nr. 31/1991; art. 7 alin. (1) din Legea nr. 330/2009 Anexa 6, respectiv art. 4 alin. (1) din Legea nr. 284/2010 Anexa VI Capitolul VIII; art. 4 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 Anexa V Capitolul VIII; Ordinul nr. 24/2010; H.G. nr. 118/2018

Dacă în interpretarea și aplicarea art. 79 alin.(1) din Legea nr. 303/2004 dispoziția referitoare la „dreptul de a beneficia de concediu de odihnă de 35 de zile, precum și de alte concedii” se interpretează în sensul că permite cumulul acestui concediu de odihnă cu concediul suplimentar reglementat prin art. 147 din Codul muncii?               și                                                                                                                                              Dacă în interpretarea art. 147 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și respectiv art. 3 din Legea nr. 31/1991 sintagma „condiții vătămătoare”, care deschide dreptul la concediu suplimentar, are un conținut juridic identic cu sintagma „condiții vătămătoare” din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 330/2009 Anexa 6 „Reglementări specifice personalului din justiție”, respectiv art. 4 alin. (1) din Legea nr. 284/2010 Anexa VI Capitolul VIII „Reglementări specifice personalului din justiție” și ulterior art. 4 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 Anexa V Capitolul VIII „Reglementări specifice personalului din sistemul justiției”, identitate de conținut juridic care să justifice concluzia că emiterea buletinului de expertizare de către organul abilitat pentru evaluarea riscurilor profesionale la locul de muncă efectuată în aplicarea Ordinului nr. 24/2010 pentru aprobarea condițiilor de acordare a sporului pentru condiții de muncă în cadrul Ministerului Public, respectiv în aplicarea H.G. nr. 118/2018 este suficientă pentru stabilirea existenței condițiilor vătămătoare în sensul art. 147 Codul Muncii și al art. 3 din Legea nr. 31/1991.

23.10.2023

 

11.12.2023

03.10.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

30

1795/1/2023

28.06.2023

2694/271/2020

Tribunalul Bihor

civil

contestație la executare

art. 413 alin. (1) pct. 1, art. 415 pct. 3, art. 416 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă

Interpretarea dispozițiilor art. 413 alin. (1) pct. 1, art. 415 pct. 3, art. 416 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă, în sensul de a se lămuri dacă în cazul suspendării facultative dispuse de instanță atunci când dezlegarea cauzei depinde în tot sau în parte de soluția dintr-o altă cauză, dar care nu privește aceleași și/sau toate părțile din cauza suspendată, după finalizarea cauzei până la a cărei soluționare s-a dispus suspendarea, judecata cauzei suspendate se reia din oficiu, iar nu la cererea părților, sau atunci când nicio parte nu solicită repunerea pe rol în termen de șase luni de la încetarea motivului de suspendare, poate fi constatată perimarea cererii de chemare în judecată sau a unei căi de atac, chiar și în contra părții din cauza suspendată care nu este parte în pricina până la a cărei soluționare s-a dispus suspendarea.

23.10.2023

03.10.2023

16.10.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

31

1824/1/2023

30.06.2023

3824/99/2022

Curtea de Apel Iași

litigii de muncă

obligația de a face

art. 1 alin. (2), art. 147 alin. (1) și (2) și art. 278 alin. (2) din Codul muncii, art. 79 alin. (1) și (3) din Legea nr. 303/2004

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (2), art. 147 alin. (1) și (2) și art. 278 alin. (2) din Codul muncii, raportat la dispozițiile art. 79 alin. (1) și (3) din Legea nr. 303/2004, judecătorii care beneficiază de sporul pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase prevăzut de H.G. nr. 118/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție” și Curtea Constituțională, beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar și care este durata acestuia?

conexat la dosarul nr.1780/1/2023 cu termen de soluționare la 23.10.2023

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

32

2435/1/2023

06.10.2023

2710/62/2022

Curtea de Apel Brașov

litigii de muncă

pretenții

art.6 lit.b și lit.c din Legea nr. 153/2017

Dacă în interpretarea și aplicarea prevederilor art.6 lit.b și lit.c din Legea nr. 153/2017, la stabilirea nivelului maxim de salarizare aflat în plată, se poate ține de cont de majorările salariale acordate prin hotărâri judecătorești definitive, altor salariați care prestează aceeași activitate, în cadrul acelorași instituții sau autorități publice.

11.12.2023

24.11.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

33

2440/1/2023

09.10.2023

13352/236/2021

Tribunalul Giurgiu

civil

contestație la executare

art. 242 alin.(3) Cod procedură fiscală

În noțiunea de „spațiu minim locuit de debitor și familia sa” utilizată de art. 242 alin.(3) Cod procedură fiscală se includ terenul cu destinație curte și grădină și dependințele aferente casei de locuit și care formează, împreună cu aceasta, o unitate funcțională?

11.12.2023

10.11.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

34

2627/1/2023

03.11.2023

752/176/2022

Tribunalul Alba

civil

plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc

art.652 alin.(1) Cod procedură civilă;  art.781 Cod procedură civilă

Modalitatea de interpretare a dispozițiilor art.652 alin.(1) Cod procedură civilă respectiv art.781 Cod procedură civilă cu privire la natura obligației debitorului Ministerul Finanțelor Publice, cuprinsă în titlurile executorii hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din justiție, respectiv obligația de a aloca fondurile necesare plății, reprezintă o obligație de a da sau o obligație de a face.

29.01.2024

09.01.2024

25.01.2024

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

35

2628/1/2023

03.11.2023

2834/120/2022

Curtea de Apel Ploiești

litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiție

art. 25 alin.(1) și art. 6 lit. b, ambele din Legea 153/2017, art. 4 și 5 din cap. VIII, anexa 5 la Legea 153/2017, art.25 din Legea 153/2017

Dacă în interpretarea și aplicarea art. 25 alin.(1) și art. 6 lit. b, ambele din Legea 153/2017, prin invocarea principiului nediscriminării se poate recunoaște la maxim sporurile prevăzute de art. 4 și 5 din cap. VIII, anexa 5 la Legea 153/2017, prin raportare la drepturile recunoscute la nivel maxim prin hotărâri judecătorești definitive altor magistrați, chiar dacă astfel s-ar depăși plafonul de 30% prevăzut de art. 25 din același act normativ.

29.01.2024

09.01.2024

26.01.2024

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

36

2711/1/2023

14.11.2023

25846/325/2020*

Tribunalul Timiș

minori și familie

divorț

art. 324 alin. (1) coroborat cu art. 324 alin. (4) Noul Cod Civil

1.  Dacă în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 324 alin. (1) coroborat cu art. 324 alin. (4) Noul Cod Civil prin sintagma „până la data rămânerii definitive a hotărârii de partaj” se înțelege că soluționarea petitului având ca obiect atribuirea beneficiului locuinței conjugale unuia dintre soți la desfacerea căsătoriei este condiționat de existența pe rolul instanțelor de judecată a unui dosar având ca obiect partaj cu privire la locuința conjugală a părților sau sintagma „până la data rămânerii definitive a hotărârii de partaj” reprezintă momentul până la care o hotărâre pronunțată într-un dosar având ca obiect atribuirea beneficiului locuinței la desfacerea căsătoriei își produce efectele juridice.

05.02.2024

16.01.2024

02.02.2024

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

37

2712/1/2023

14.11.2023

1531/320/2022

Tribunalul Mureș

civil

contestație le executare

art. 39 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 114/2018

Dacă dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 114/2018: „Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2021, se va realiza astfel: a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu” se interpretează în sensul că sintagma „în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie” are semnificația că plata sumelor se va efectua în termen de un an de data la care hotărârea judecătorească devine executorie sau în sensul că plata sumelor se va efectua până la sfârșitul anului următor celui în care hotărârea judecătorească a devenit executorie.

29.01.2024

15.01.2024

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

38

2834/1/2023

29.11.2023

2848/117/2022

Curtea de Apel Cluj

asigurări sociale

recalculare pensie

art.170 alin.(1) și (3) din Legea nr. 263/2010; Legea nr. 263/2010

Interpretarea dispozițiilor art.170 alin.(1) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice în sensul de a se lămuri modalitatea de stabilire a indicelui de corecție pentru beneficiarii pensiilor de invaliditate stabilite în temeiul Legii nr. 263/2010, respectiv dacă la data înscrierii la pensie pentru limită de vârstă acestora li se aplică în continuare indicele de corecție stabilit prin decizia de acordare a pensiei de invaliditate sau li se aplică indicele de corecție în vigoare la data înscrierii la pensie pentru limită de vârstă.

05.02.2024

16.01.2024

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

39

2847/1/2023

04.12.2023

3182/86/2022

Curtea de Apel Suceava

asigurări sociale

contestație decizie de pensionare

art. 89 alin. (1) lit. a și alin. (2) din Legea nr. 263/2010; art. 113 alin. (1) lit.a  și art. 107 din Legea nr. 263/2010

Interpretarea dispozițiilor art. 89 alin. (1) lit. a și alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul de a lămuri „dacă prevederile art. 89 alin. (1) lit. a și alin. (2) din Legea nr. 263/2010 exclud existența dreptului beneficiarului pensiei de urmaș de a solicita recalcularea sau revizuirea drepturilor de pensie ale susținătorului defunct pentru a modifica baza de calcul pentru pensia de urmaș, prin raportare la dispozițiile art. 113 alin. (1) lit.a  și art. 107 din Legea nr. 263/2010.”

05.02.2024

15.01.2024

01.02.2024

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

40

2892/1/2023

08.12.2023

11251/299/2022/a1

Tribunalul București

litigii cu profesioniștii

reexaminare taxe de timbru

art. 115 alin.(1) din Legea nr. 85/2014

În ce măsura se aplică art. 115 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 cererilor introduse de o societate față de care s-a deschis procedura insolvenței după introducerea cererii, dar înainte de comunicarea obligațiilor de achitare a taxei judiciare de timbru?

19.02.2024

01.02.2024

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

41

2900/1/2023

12.12.2023

2480/97/2019

Curtea de Apel Alba Iulia

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art. 153 ind.24 și art. 207 din Legea 31/1990; art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003; Titlului II pct. 23 lit) i din HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Reducerea capitalului social prin micșorarea numărului de acțiuni sau părti sociale, potrivit art. 153 ind.24 și art. 207 din Legea 31/1990, reprezintă o cheltuială rezultată din deprecierea titlurilor de participare și a obligațiunilor, înregistrate potrivit reglementarilor contabile - în sensul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal respectiv al Titlului II pct. 23 lit) i din HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal?

19.02.2024

29.01.2024

16.02.2024

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

42

2994/1/2023

27.12.2023

3717/121/2022

Tribunalul Galați

contencios administrativ și fiscal

refuz acordare drepturi persecutați politic D.L nr. 118/1990

art.5 alin.(5 ind.1) din Decretul Lege nr.118/1990

Dacă un copil adoptat cu efecte depline și care, anterior adopției, a stabilit relații de familie și a fost îngrijit de către părintele supraviețuitor împreună cu părintele persecutat, decedat înainte de pronunțarea adopției, este exclus sau inclus în categoria persoanelor ce pot beneficia de indemnizația prevăzută de art.5 alin.(5 ind.1) din Decretul Lege nr.118/1990.

11.03.2024

19.02.2024

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

43

3016/1/2023

29.12.2023

14926/94/2021

Tribunalul Ilfov

civil

contestație la executare

art. 53 din Legea nr. 223/2007 raportat la dispozițiile cuprinse în HG nr. 1061/1995, HG nr. 1162/2004 și în Codul fiscal

Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 53 din Legea nr. 223/2007, raportat la dispozițiile cuprinse în HG nr. 1061/1995, HG nr. 1162/2004 și în Codul fiscal, în sensul de a se stabili: dacă în media veniturilor realizate în ultimele 3 luni de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist sunt incluse diurna și concediul suplimentar.

11.03.2024

19.02.2024

08.03.2024

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.