ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2014

Ultima actualizare – 16 februarie 2015

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

1/1/2014/HP/P

 

11.02.2014

 

 

289/120/2014

 

 

Curtea de Apel Ploiești

 

Penal

contestație

Art.6 alin.1 din Noul Cod Penal

 

care este textul de lege aplicabil (vechiul Cod Penal sau actualul Cod Penal) în cazul contopirii pedepselor reduse, conform art.6 alin.1 din Noul Cod Penal.

 

14.04.2014,

ora 12

 

 

Minuta deciziei

nr. 1

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

 


Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

 

2/1/2014/HP/P

 

 

21.02.2014

 

 

530/303/2013 (3994/2013)

 

 

Curtea de Apel București

 

penal

apel

 

art.5 din Noul Cod Penal

 

întrebare privind aplicarea legii penale mai favorabile pe instituții autonome, respectiv, dacă instituția prescripțieirăspunderii penale reprezintă o instituție autonomă, sau nu, față de instituția pedepsei.

14.04.2014, ora 12

 

 

Decizia

nr. 2

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

3/1/2014/HP/P

04.03.2014

4638/257/2012

Curtea de Apel Alba Iulia

penal

apel

art.336 alin.1 din noul Cod penal

În interpretarea și aplicarea art.336 alin.1 din noul Cod penal, care este rezultatul alcoolemiei cu relevanță penală în ipoteza unei duble prelevări de mostre biologice?

12.05.2014, ora 12.00

 

 

 

Minuta deciziei

nr. 3

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

4/1/2014/HP/P

06.03.2014

200/93/2014

Curtea de Apel București

penal

contestație

art.22 alin.4 lit.b din Legea nr.187 din 24 octombrie 2012; art.129 alin.2 lit.b din Noul Cod penal

Dacă prevederile art.22 alin.4 lit.b din Legea nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal cu referire la art.129 alin.2 lit.b din Noul Cod penal pot fi interpretate în sensul că sunt aplicabile și în cazul faptelor definitiv judecate la data de 1 februarie 2014?

12.05.2014, ora 12.00

 

 

 

Minuta deciziei

nr. 4

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

5/1/2014/HP/P

18.03.2014

48654/3/2012

Înalta Curte de Casație și Justiție

penal

recurs

art.5 din Noul Cod Penal

Cu privire la modul de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul inculpatului în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii în formă continuată, iar potrivit Noului Cod penal (care prevede limite mai reduse de pedeapsă) condițiile de existență ale infracțiunii continuate nu mai sunt îndeplinite (respectiv dacă infracțiunea continuată poate funcționa ca instituție autonomă față de limitele de pedeapsă).

26.05.2014, ora 10:00

 

 

 

Minuta deciziei

nr. 5

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

6/1/2014/HP/P

19.03.2014

179/122/2014

Curtea de Apel București

penal

contestație

art.6 alin.1 din Noul Cod Penal

Dacă în interpretarea art.6 N Cod Penal, în ipoteza în care este vorba despre o tentativă, se reduce pedeapsa la maximul prevăzut de lege pentru forma consumată, ori la maximul prevăzut de lege pentru forma infracțiunii de tentativă.

26.05.2014, ora 10:00

 

 

Minuta deciziei

nr. 6

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

7/1/2014/HP/P

20.03.2014

2390/2/2013

Curtea de Apel București

penal

apel

art.5 Cod Penal

 

a) În aplicare art.5 Cod penal, determinarea legii penale mai favorabile se face prin alegerea uneia dintre legile penale succesive, ce se va aplica global întregului litigiu penal, în funcție de diferite criterii (cum ar fi limite de pedeapsă, tratament sancționar aplicat pluralutății de infracțiuni, prescripție etc.), ori prin alegea pentru fiecare așa numită instituție juridică autonomă a dispoziției legale mai favorabile dintre legile penale succesive (spre exemplu, pentru infracțiunea tip dispoziția mai favorabilă, pentru tratamentul aplicat pluralității de infracțiuni dospoziția mai favorabilă etc.)? 

b)  În cazul în care la punctul a) se stabilește că legea penală mai favorabilă se determină folosind criteriul instituțiilor juridice autonome, reprezintă instituții de drept penal autonome în raport de infracțiunea tip următoarele: forma continuată a infracțiunii (art.41 al.2 Cod penal din 1969, art.35 al.1 Cod penal), concursul de infracțiuni (art.33 Cod penal din 1969, art.38 Cod penal), prescrispția și prescripția specială a răspunderii penale (art.121-122, art.124 Cod penal din 1969 forma în vigoare la data săvârșirii faptelor, art.153-154, art.155 al.4 Cod penal)?

02.06.2014,

ora 10:00

 

 

Minuta deciziei

nr. 9

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

8/1/2014/HP/P

24.03.2014

550/111/2014

Curtea de Apel Oradea

penal

contestație

art.6 alin.1 din Noul Cod Penal

Modul de aplicare a dispozițiilor articolului 6 alineatul 1 din Noul cod penal cu privire la sintagma "maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită", respectiv, se pune problema dacă prin sintagma "maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită" se înțelege, în cazul infracțiunilor continuate, strict maximul special prevăzut de legea care incriminează fapta săvârșită în formă continuată sau se înțelege acest maxim special majorat cu 3 ani potrivit sporului facultativ de pedeapsă?

26.05.2014,

ora 10:00

 

 

Minuta deciziei

nr. 7

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

9/1/2014/HP/P

25.03.2014

30259/215/2013

Curtea de Apel Craiova

penal

apel

aplicarea art.418 Cpp rap. la art.74 alin.1 Cp (1969) cu referire la art.5 Cp.

- Dacă în aplicarea art.418 cod procedură penală, privind neagravarea situației în propriul apel, circumstanțele atenuante reținute de prima instanță în favoarea inculpatei în condițiile art.74 alin.1 din Codul penal din 1969, pot fi menținute în condițiile art.5 Cod penal de instanța de control judiciar, investită doar cu soluționarea apelului declarat de inculpată, chiar dacă pentru fapta analizată legea penală mai favorabilă o reprezintă noul cod penal;                       

- În măsura în care acestea trebuie menținute efectul circumstanțelor atenuante este cel prevăzut de art.76 din Codul penal din 1969 sau cele prevăzute de art.76 din noul cod penal.

02.06.2014, ora 10.00

 

 

 

Minuta deciziei

nr. 10

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

10/1/2014/HP/P

26.03.2014

252/98/2014

Curtea de Apel București

penal

contestație

art.6  din Noul Cod Penal

Dacă aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei, potrivit art.6 NCP, în cazul infracțiunii continuate, se face numai în raport cu pedeapsa prevăzută de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită sau în raport și cu sporul facultativ prevăzut de aceeași lege pentru sancționarea acestei forme a unității legale de infracțiune.

26.05.2014, ora 10.00

 

 

Reunește cauza la dosarul nr. 8/1/2014/HP/P.

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

11/1/2014/HP/P

31.03.2014

5559/111/2013

Curtea de Apel Oradea

penal

apel

art.216 alin.1 și 2 rap. la art.242 alin.10 Cpp; art.242 alin.10,11 și 12 rap. la art.203 alin.5 și 6 și art.206 alin.3 coroborat cu art.352 alin.1 și art.362 alin.2 Cpp.

Interpretarea dispozițiilor art.art.216 alin.1 și 2 rap. la art.242 alin.10 Cpp urmând ca aceasta să răspundă la întrebarea:examinarea sesizării privind controlul judiciar pe cauțiune presupune admiterea în principiu a acesteia, după care magistratul analizează temeinicia cererii atât cu ocazia luării inițiale a acestei măsuri cât și ocazia înlocuirii măsurii arestului preventiv sau a arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pe cauțiune și interpretarea dispozițiilor art.242 alin.10,11 și 12 rap. la art.203 alin.5 și 6 și art.206 alin.3 coroborat cu art.352 alin.1 și art.362 alin.2 Cpp, urmând ca aceasta să răspundă la întrebarea: examinarea sesizării privind controlul judiciar pe cauțiune de către instanța de control judiciar în cadrul procedurii înlocuirii măsurii arestului preventiv sau a arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pe cauțiune se realizează în ședință publică sau în cameră de consiliu.

02.06.2014, ora 10.00

 

 

 

Minuta deciziei

nr. 11

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

12/1/2014/HP/P

01.04.2014

3004/215/2014

Tribunalul Dolj

penal

contestație

art.6 alin.1 C.p.

Dacă, în aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei, potrivit art.6 alin.1 C.p. se pot lua în considerare la maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită circumstanțele atenuante sau agravante reținute condamnatului și care apar valorificate în pedeapsa concretă, atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de legea nouă.

26.05.2014, ora 10.00

 

 

 

Minuta deciziei

nr. 8

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

13/1/2014/HP/P

08.04.2014

790/62/2014

Curtea de Apel Brașov

penal

contestație

art.367 alin.1 din Noul Cod penal

Dacă infracțiunile prevăzute de art.323 din Codul penal din 1968 și art.8 din Legea 39/2003 își găsesc corespondent în art.367 alin.1 din Noul Cod penal sau dimpotrivă sunt dezincriminate deoarece legiuitorul a înțeles să incrimineze în dispozițiile art.367 alin.1 Noul Cod penal numai infracțiunea prevăzută de art.7 din Legea 39/2003.

02.06.2014, ora 10.00

 

 

 

Minuta deciziei

nr. 12

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

14/1/2014/HP/P

09.04.2014

530/258/2014

Tribunalul Harghita

penal

contestație

art.6 alin.1 C.p.

Modul de aplicare a dispozițiilor articolului 6 alineatul 1 din Noul cod penal cu privire la condamnări pronunțate de un alt stat față de cetățeni români, aflați în executarea acelei pedepse pe teritoriul României

05.06.2014,

ora 10.00

 

 

Minuta deciziei

nr. 13

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

15/1/2014/HP/P

30.04.2014

4527/281/2014

Tribunalul Prahova

penal

contestație

 

art.6 din Noul Cpp

Dacă în interpretarea art.6 din Noul Cpp, în ipoteza în care este vorba despre o hotărâre de condamnare cu aplic.art.320 ind.1 din vechiul Cpp, se reduce pedeapsa la maximul special prevăzut de lege pentru infracțiunea săvârșită, maxim ce se se va reduce cu 1/3 ca urmare a judecării cauzei prin aplicarea principiului recunoașterii vinovăției.

16.06.2014,

ora 12.00

 

 

 

Minuta deciziei

nr. 14

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

16/1/2014/HP/P

07.05.2014

276/93/2014

Curtea de Apel București

penal

contestație

 

art.6 NCP

Dacă prevederile art.43 alin.5 din noul cod penal ce reglementează regimul sancționator al recidivei, în situația în care fapta a fost săvârșită după executarea unei pedepse aplicate printr-o condamnare anterioară, pot fi interpretate în sensul că pot fi aplicabile și persoanelor ce au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu reținerea art.37 lit.b din V. Cod penal, în situația în care pedeapsa aplicată a fost redusă în baza art.6 din noul Cod penal.

23.06.2014,

ora 12.00

 

 

Minuta deciziei

nr. 15

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

17/1/2014/HP/P

12.05.2014

2496/4/2014

Tribunalul București

penal

contestație

art.22 alin.4 lit.b din Legea nr.187 din 24.10. 2012; art.129 alin.2 lit.b din Noul Cod penal

Dacă prevederile art.22 alin.4 lit.b din Legea nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal cu referire la art.129 alin.2 lit.b din Noul Cod penal pot fi interpretate în sensul că sunt aplicabile și în cazul faptelor definitiv judecate la data de 01 februarie 2014?

23.06.2014,

ora 12.00

 

 

Minuta deciziei

nr. 16

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

18/1/2014/HP/P

12.05.2014

1686/4/2014

Tribunalul București

penal

contestație

art.22 alin.4 lit.b din Legea nr.187 din 24.10. 2012; art.129 alin.2 lit.b din Noul Cod penal

Dacă prevederile art.22 alin.4 lit.b din Legea nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal cu referire la art.129 alin.2 lit.b din Noul Cod penal pot fi interpretate în sensul că sunt aplicabile și în cazul faptelor definitiv judecate la data de 01 februarie 2014?

23.06.2014,

ora 12.00

 

 

Reunit la dosarul nr. 17/1/2014/HP/P.

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

19/1/2014/HP/P

03.06.2014

1296/233/2014

Tribunalul Galați

penal

contestație

art.21(1) și (3) din Legea nr.187/2012

Privind modalitatea de interpretare și aplicare a dispozițiilor art.21 (1) și (3) din Legea nr.187/2012 privind aplicarea Noului Cod Penal.

15.09.2014, ora 12.00

 

 

Minuta deciziei

nr. 18

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

20/1/2014/HP/P

05.06.2014

345/229/2013

Curtea de Apel București

penal

apel

art.228-229 alin.1 lit.b NCP cu referire la art.230NCP; art.2 alin.1 pct.1 din Legea nr.61/1991; art.372 alin.1 lit.a NCP.

Dacă în cazul în care numai conform noului Cod penal este incidentă o cauză de încetare a procesului penal pentru una din infracțiunile care intră în concurs, este obligatorie sau nu aplicarea pedepsei pentru cealaltă infracțiune care intră în concurs, tot conform noului Cod penal.

15.09.2014,

ora 12:00

 

 

Minuta deciziei

nr. 19

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

21/1/2014/HP/P

06.06.2014

 

8526/3/2014

 

Curtea de Apel București

penal

contestație

art.215 alin.8 NCPP

Dacă în aplicarea dispozițiilor art.215 alin.8 Cpp, în cursul urmăririi penale, competența de a dispune asupra unor noi obligații pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse inițial revine judecătorului de drepturi și libertăți care a luat măsura sau, dimpotrivă, procurorului.

01.09.2014,

ora 14:00

 

 

Minuta deciziei

nr. 17

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

22/1/2014/HP/P

03.07.2014

1373/95/2014

Curtea de Apel Craiova

penal

contestație

art.175 alin.1 și 2 din Codul penal

În vederea pronunțării unei hotărâri prealabile prin care să se dea o rezolvare de principiu modalității de interpretare a dispozițiilor art.175 alin.1 și 2 din Codul penal privind funcționarii publici, respectiv dacă expertul judiciar este funcționar public în sensul alin.1 ori alin.2.

 29.09.2014

Ora 12:00

 

 

Minuta deciziei

nr. 20

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

23/1/2014/HP/P

10.07.2014

7269/320/2011

Curtea de Apel Tg.Mureș

penal

apel

art.5 alin.1 Cod penal în interpretarea deciziei nr.2/2014 a ÎCCJ și a deciziei nr.265/2014 a Curții Constituționale

Art.5 alin.1 C.pen. trebuie interpretat in sensul ca legea penala mai favorabilă este aplicabilă în cazul infracțiunilor săvârșite anterior datei de 1 februarie 2014 care nu au fost încă judecate definitiv și față de care s-a împlinit prescripția răspunderii penale până la data de 20 mai 2014 în interpretarea dată art.5 C. pen. prin decizia nr. 2/2014 a ÎCCJ, însă față de care prescripția răspunderii penale nu este împlinită în interpretarea dată aceluiași text legal prin decizia nr.265/2014 a Curții Constituționale?                                În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, principiul legalității pedepsei permite ca, în situații precum cea în speță, după revirimentul jurisprudențial din 20 mai 2014, să se aplice o condamnare în ipoteza în care la momentul dezbaterilor judiciare, răspunderea penală era prescrisă și participanții la procesul penal nu au avut nicio dispută asupra acestei chestiuni?

06.10.20014

ora 12:00

 

 

Minuta deciziei

nr. 21

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

24

24/1/2014/HP/P

14.07.2014

…/…/2014

Curtea de Apel Oradea

penal

contestație

modul de aplicare a dispozițiilor art.6 alin.1 din Noul cod penal

Modul de aplicare a dispozițiilor articolului 6 alineatul 1 din Noul Cod penal, respectiv cu privire la posibilitatea formulării unei noi cereri de aplicare a dispozițiilor articolului 6 alineatul 1 din Noul cod penal privind aplicarea legii penale mai favorabile ulterior respingerii unei astfel de cereri, în situația în care, după respingerea cererii s-a pronunțat de către ÎCCJ o hotărâre prin care s-a dat o rezolvare de principiu unei chestiuni de drept incidentă în cauză.

06.10.2014

Ora 12:00

 

 

Minuta deciziei

nr. 22

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

25

25/1/2014/HP/P

21.07.2014

1103/54/2014

Curte de Apel Craiova

penal

fond

art.72 alin.1, teza a II-a Cpp și art.75 alin.3 Cpp

Admisibilitatea formulării unei cereri de strămutare în procedura din cameră preliminară în care se verifică plângerea formulată împotriva soluției procurorului de neurmărire penală.

06.10.2014

Ora 12:00

 

 

Minuta deciziei

nr. 23

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

26

26/1/2014/HP/P

05.08.2014

23234/3/2014

Curtea de Apel București

penal

contestație

art.213 și art.204 Cpp

 

Dacă este admisibilă calea de atac a contestației, formulată în temeiul art.204 Cod procedură penală, împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi și libertăți se pronunță asupra plângerii, în temeiul art.213 Cod procedură  penală împotriva ordonanței procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar.

06.10.2014

Ora 12:00

 

 

Minuta deciziei

nr. 24

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

27

27/1/2014/HP/P

26.09.2014

10204/233/2014

Curtea de Apel Galați

penal

apel

art.396 alin.10 Cpp

Poate procurorul în faza de urmărire penală, în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, să rețină în incadrarea juridică data faptei inculpatului și disp. art.396 alin.10 Cpp, cu consecințe directe asupra reducerii limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru săvârșirea infracțiunii săvârșită?

17.11.2014, ora 12.00

 

 

Minuta deciziei

nr. 25

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

28

28/1/2014/HP/P

20.10.2014

7932/102/2012

Curtea de Apel Tg.Mureș

penal

apel

art.175 C. pen. rap. la art.289 C.pen.

Art.175 C. pen se interpretează în sensul că medicul chirurg - angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, trimis în judecată sub acuza săvârșirii infracțiunii de luare de mită prevăzută de art.289 C. pen. - se incadrează în categoria funcționarilor publici prevăzută la art.175 alin.1 lit.c C. pen, sau în categoria funcționarilor publici prevăzută la art.175 alin.2 C. pen?

03.12.2014, ora 12.00

 

 

Minuta deciziei

nr. 26

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

29

29/1/2014/HP/P

27.10.2014

1819/271/2009*

Curtea de Apel Oradea

penal

recurs

art.308 Cod penal și art.295 alin.1 Cod penal.

modul de interpretare a dispozițiilor  art.295 alin.1 coroborat cu art.308 c.penal, în sensul în care prima întrebare constă în faptul dacă infracțiunea prev.de art.308 c.penal este o infracțiune autonomă, o cauză de reducere a limitelor de pedeapsă sau o formă atenuantă a infracțiunii prev. de art.295 c.penal, iar cea de-a doua întrebare se referă la cazul dacă pentru infracțiunea prev.de art.308 c.penal, termenul de prescripție a răspunderii penale este de 5 ani potrivit art.154 alin. 1 lit.d corespunzător limitelor de pedeapsă reduse și cuprinse între 1 an 4 luni închisoare și 4 ani 8 luni închisoare sau este de 8 ani potrivit art.154 alin. 1 lit.c corespunzător limitelor de pedeapsă stipulate de lege pentru forma de bază, respectiv între 2 ani și 7 ani închisoare.

19.01.2015

ora 12:00

 

 

Minuta deciziei

nr. 1

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

30

30/1/2014/HP/P

02.12.2014

214/59/2008*

Curtea de Apel Timișoara

penal

apel

art.465 Cpp

Care este calea de atac legală în urma desființării deciziei date în recurs, în calea de atac a revizuirii reglementată în procedura prevăzută de art.465 Cpp (revizuirea în cazul hotărârilor CEDO), în condițiile în care cauza a parcurs trei grade de jurisdicție (primă instanță, apel și recurs), în ultima instanță soluționându-se recursul procurorului?

02.02.2015

Ora 12:00

 

 

Minuta deciziei

nr. 2

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

31

31/1/2014/HP/P

17.12.2014

8624/245/2014

Tribunalul Iași

penal

contestație

art.6 C. pen

Dacă în aplicarea dispozițiilor art.6 C. pen. la stabilirea pedepsei aplicabile potrivit noii legi în cazul unei pluralități de infracțiuni care, potrivit Codului penal din 1969 presupunerea reținerea strării de recidivă postcondamnatorie, iar potrivit Noului Cod penal condițiile art.41 nu mai sunt întrunite, se ia în considerare pedeapsa aplicabilă potrivit art.43 alin.1, fără aprecieri asupra stării de recidivă, sau cea aplicabilă potrivit art.44 rap. la art.39 din Noul Cod penal.

16.02.2015 ora 12:00

 

 

Minuta deciziei

nr. 3

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.