ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia contenciosului administrativ și fiscal

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2023

Ultima actualizare – 22 ianuarie 2024

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

184/1/2023

20.01.2023

1322/96/2022

Tribunalul Harghita

contencios administrativ și fiscal

refuz acordare drepturi persecutați politic D.L nr. 118/1990

art. 1 alin. (2) lit. b din Decretul-lege nr. 118/1990

Dacă prevederile art. 1 alin. (2) lit. b din Decretul-lege nr. 118/1990 au în vedere și persoanele înrolate în armata maghiară, care au fost constituite în prizonieri de către armata sovietică după data de 23 august 1944.

03.04.2023

21.02.2023

24.02.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

279/1/2023

02.02.2023

556/110/2021

Curtea de Apel Bacău

Contencios administrativ și fiscal

contestație act administrativ fiscal

art. 311 alin.(10) lit. a din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal și pct. 85 alin.(6) din HG 1/2016 din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal; pct. 85 alin.(6) din HG 1/2016 din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal; art. 294 alin.(1) lit. g și art. 271 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal; art. 3 pct. 15 lit. d și art. 4 din OG 2/2018; art. 2 pct. 1 lit. c din OG 107/1999

Interpretarea prevederilor art. 311 alin.(10) lit. a din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal și pct. 85 alin.(6) din HG 1/2016 din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, prin raportare la prevederile art. 294 alin.(1) lit. g și art. 271 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal în vederea identificării ipotezelor în care agenția de turism are un drept de opțiune între aplicarea regimului normal de taxă (scutire cu drept de deducere TVA) și aplicarea regimului special de TVA (19% pe marjă) pentru activitatea de vânzare de bilete de avion și în vederea identificării criteriilor de delimitare a noțiunii de „alte servicii turistice”, respectiv dacă noțiunea de „alte servicii turistice” din Codul Fiscal poate fi interpretată prin raportare la prevederile art. 3 pct. 15 lit. d și art. 4 din OG 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative, respectiv art. 2 pct. 1 lit. c din OG 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, sau noțiunea din Codul Fiscal are o definiție specifică în aplicarea prevederilor referitoare la fiscalizarea activității turistice.

03.04.2023

07.03.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

285/1/2023

02.02.2023

12578/3/2021

Curtea de Apel București

Contencios administrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici (Legea Nr.188/1999)

art. 31 alin.(1) ind.2 din Legea nr. 360/2002; art. I din Legea nr. 288/2018

Dacă art. 31 alin.(1) ind.2 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, modificată și completată prin art. I din Legea nr. 288/2018 se interpretează în sensul că poate avea calitatea de beneficiar pentru compensația lunară aferentă chiriei, în vederea achitării ratei/fracțiunii de rată aferentă creditului ipotecar/imobiliar contractat, de la data intrării în vigoare a legii - 9 decembrie 2018, și funcționarul public cu statut special - polițist care a încheiat un contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării locuinței, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018, și care îndeplinea la momentul dobândirii imobilului, condițiile pentru decontarea chiriei.    

03.04.2023

09.03.2023

27.03.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

364/1/2023

10.02.2023

3652/110/2021

Curtea de Apel Bacău

contencios administrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici statutari

art. 31 alin. (1) ind. 2 din Legea nr. 360/2002 raportat la art. 31 alin. (1) și art. 31 alin. (1) ind. 1 din aceeași lege

Dacă, în interpretarea art. 31 alin. (1) ind. 2 din Legea nr. 360/2002 raportat la art. 31 alin. (1) și art. 31 alin. (1) ind. 1 din aceeași lege, pentru a beneficia de compensația lunară pentru chirie în vederea plății ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului ipotecar/imobiliar, este necesar ca locuința achiziționată de polițist să fie situată obligatoriu în localitatea în care polițistul își desfășoară activitatea sau locuința poate fi situată în altă localitate (eventual limitrofă)

22.05.2023

 

Amână soluționarea cauzei la 25.09.2023

25.04.2023

 

14.09.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

521/1/2023

24.02.2023

20243/3/2021

Curtea de Apel București

contencios administrativ și fiscal

obligare emitere act administrativ

art. 456 alin. (4) Cod fiscal și art. 464 alin. (4) Cod fiscal

Interpretarea prevederilor art. 456 alin. (4) Cod fiscal și art. 464 alin. (4) Cod fiscal, pentru a se stabili dacă :
-reducerea la plata impozitelor prevăzută de textele de lege menționate anterior se aplică doar în cazul imobilelor și a terenurilor utilizate pentru prestarea unor servicii turistice, a căror durată este limitată în mod natural pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic sau
-reducerea la plata impozitelor prevăzută de textele de lege menționate anterior se aplică și în privința imobilelor și a terenurilor care pot fi utilizate în mod natural, obiectiv, pentru prestarea unor servicii turistice pe întreaga durată a unui an calendaristic, însă, din motive independente de voința persoanelor fizice sau juridice și pentru motive care exclud culpa acestora în ce privește durată de prestarea a serviciilor turistice, această activitate este limitată pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic.

22.05.2023

25.04.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

933/1/2023

28.03.2023

244/102/2021*

Curtea de Apel Târgu Mureș

Contencios administrativ și fiscal

pretentii

art. 19 din Legea nr. 554/2004; art. 18 alin. (3) raportat la art. 8 din Legea nr. 554/2004

În vederea interpretării art. 19 din Legea nr. 554/2004 respectiv dacă sintagma „persoana vătămat㔠are în vedere strict persoana care a solicitat anterior, în condițiile art. 18 alin. (3) raportat la art. 8 din Legea nr. 554/2004, anularea unui act administrativ normativ fără a solicita totodată și acordarea despăgubirilor pentru daune materiale și morale sau dacă în noțiunea de „persoana vătămat㔠se include în sensul art. 19 din Legea nr. 554/2004 și o persoană care solicită despăgubiri în raport de vătămarea cauzată de un act administrativ normativ anulat la cererea unui terț.

12.06.2023

16.05.2023

08.06.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

1050/1/2023

07.04.2023

6050/318/2022

Tribunalul Gorj

Contencios administrativ și fiscal

anulare proces verbal de contravenție

art.10 alin. (1), (3) și (10) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase; Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010; H.G. nr. 497/2020; art.(I) lit. t din Anexa nr. 1 la norme; art. 19 alin.(2) lit. c din Legea nr. 171/2010

Interpretarea dispozițiilor art. 10 alin. (1), (3) și (10) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn aprobate prin H.G. nr. 497/2020 în forma în vigoare până la data de 20.04.2022, coroborate cu dispozițiile art.(I) lit. t din Anexa nr. 1 la norme, volumul de material lemnos ce depășește 20 mc transportat într-o perioadă de 12 luni consecutive de către o persoană fizică sau juridică și care nu s-a înregistrat în SUMAL 2.0. ca transportator profesionist, reprezintă material lemnos fără proveniență legală și în consecință persoana transportatoare săvârșește contravenția prevăzută de art. 19 alin.(2) lit. c din Legea nr. 171/2010 în forma în vigoare de la data de 05.10.2021.

12.06.2023

19.05.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

1379/1/2023

15.05.2023

4899/118/2021

Curtea de Apel Constanța

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art. 1 alin. (6) din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

In interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (6) din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral cu caracter normativ poate solicita instanței anularea acestuia?

25.09.2023

 

Amână soluționarea cauzei la 20.11.2023

11.08.2023

28.08.2023

08.11.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

1499/1/2023

26.05.2023

5900/233/2021

Tribunalul Galați

contencios administrativ și fiscal

anulare proces verbal de contravenție

 

1. Instanța de judecată învestită cu soluționarea unei plângeri contravenționale poate dispune modificarea conținutului procesului verbal de constatare contravenție în sensul aplicării unei amenzi într-un cuantum mai mic atunci când amenda aplicată de către agentul constatator depășește cuantumul maxim stabilit de lege?

2. Atunci când legea contravențională stabilește o competență exclusivă în ceea ce privește aplicarea sancțiunii și a cuantumului amenzii în persoana agentului constatator, poate instanța de judecată să stabilească un alt cuantum decât cel indicat în procesul verbal contestat?

3. În cazul în care instanța de judecată constată că a fost aplicată o sancțiune contravențională peste limita maximă stabilită de lege, poate aceasta să reducă amenda aplicată la un cuantum prevăzut de lege, cu toate că această soluție nu fusese solicitată de către contestator?

25.09.2023

29.08.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

1616/1/2023

08.06.2023

20776/3/2021

Curtea de Apel București

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art.13 și 40 pct.2 din Tratatul din 2002 între România și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile ratificat prin Legea nr.3/2005; O.U.G. 82/2021

Dacă prevederile art.13 și 40 pct.2 din Tratatul din 2002 între România și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile ratificat prin Legea nr.3/2005 sunt aplicabile cu ocazia soluționării cererii de redobândire a cetățeniei române de către Comisia pentru Cetățenie din cadrul A.N.C., procedură finalizată prin emiterea unui act administrativ supus controlului instanțelor de contencios administrativ (în ipoteza cererilor soluționate anterior intrării în vigoare a O.U.G. 82/2021).

09.10.2023

11.09.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

1618/1/2023

08.06.2023

7156/3/2021

Curtea de Apel București

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art.22 din Tratatul din 1996 dintre România și Republica Moldova ratificat prin Legea nr.177/1997 coroborate cu dispozițiile art.1 lit. a și b și art.2 pct. 2 din același Tratat; O.U.G. 82/2021; art.12 din Tratatul între Republica Populară Română și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea asistenței juridice în cauzele civile, familiale și penale ratificat prin Decretul nr.334/1958, publicat în B.Of. nr.30 din 4 august 1958 coroborat cu art.1 pct.2 din același Tratat

1) Dacă prevederile art.22 din Tratatul din 1996 dintre România și Republica Moldova ratificat prin Legea nr.177/1997 coroborate cu dispozițiile art.1 lit. a și b și art.2 pct. 2 din același Tratat se interpretează în sensul că actele care emana de la autoritățile competente sau de la alte instituții ale Republicii Moldova sunt valabile fără vreo alta legalizare cu ocazia soluționării cererii de redobândire a cetățeniei române de către Comisia pentru Cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, procedură finalizată prin emiterea unui act administrativ supus controlului instanțelor de contencios administrativ (în ipoteza cererilor soluționate anterior intrării în vigoare a O.U.G. 82/2021).                               2) Dacă art.12 din Tratatul între Republica Populară Română și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea asistenței juridice în cauzele civile, familiale și penale ratificat prin Decretul nr.334/1958, publicat în B.Of. nr.30 din 4 august 1958 coroborat cu art.1 pct.2 din același Tratat sunt aplicabile cu ocazia soluționării cererii de redobândire a cetățeniei române de către Comisia pentru Cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, procedură finalizată prin emiterea unui act administrativ supus controlului instanțelor de contencios administrativ (în ipoteza cererilor soluționate anterior intrării în vigoare a O.U.G. 82/2021).

09.10.2023

11.09.2023

02.10.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

1649/1/2023

12.06.2023

8923/118/2022

Tribunalul Constanța

contencios administrativ și fiscal

refuz acordare drepturi

art. 3 ind.1 alin.(3) și alin.(6) din OG nr.105/1999

1) În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3 ind.1 alin.(3) și alin.(6) din OG nr.105/1999, după intrarea în vigoare a acestor dispoziții persoana născuta în timpul perioadei de persecuție a părinților săi mai poate fi considerată ea însăși persoană persecutată din motive etnice?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ,

2) În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.3 ind.1 alin.(3) și alin.(6) din OG nr.105/1999, de prevederile acestor dispoziții pot beneficia și copiii persoanelor care s-au născut în perioada de persecuție a părinților lor - considerați persecutați potrivit răspunsului la prima întrebare - sau doar copiii persoanelor care existau sau erau concepute la începutul persecuțiilor prevăzute la art. 1 alin. (1)lit. a)-e) și g)?

09.10.2023

06.09.2023

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

1688/1/2023

14.06.2023

8890/118/2022

Tribunalul Constanța

contencios administrativ și fiscal

refuz acordare drepturi

art. 3 ind.1 alin.(3) din O.G. nr. 105/1999

Dacă recunoașterea calității de persecutat etnic a persoanei născute în timpul refugiului părinților are ca efect stabilirea doar în favoarea acesteia a drepturilor prevăzute de O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice sau implică și acordarea către copilul acestei persoane a indemnizației prevăzute de art. 3 ind.1 alin.(3) din același act normativ.

conexat la dosarul nr.1649/1/2023 cu termen de soluționare la 09.10.2023

 

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

1711/1/2023

16.06.2023

937/322/2022

Tribunalul Covasna

civil

plângere contravențională

34 alin.(2) lit. b, c, d și g din Legea nr. 126/1995, Anexa nr. 1 la HG nr. 1102/2014

În aplicarea și interpretarea Hotărârii Guvernului nr. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice, care transpune în dreptul național Directiva nr. 2013/29/UE a Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European din data de 12 iunie 2013 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea pe piață a articolelor pirotehnice, respectiv a principiilor rangului prioritar al dreptului unional, securității juridice, legalității și aplicării imediate a legii noi, distanțelor de securitate în materia articolelor pirotehnice li se aplică prevederile art. 34 alin.(2) lit. b, c, d și g din Legea nr. 126/1995 sau prevederile Anexei nr. 1 la HG nr. 1102/2014?

30.10.2023

03.10.2023

13.10.2023

25.10.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

1861/1/2023

05.07.2023

12395/55/2022

Tribunalul Arad

contencios administrativ și fiscal

anulare proces verbal de contravenție

art.31 alin.(2) teza a II-a din OG nr.2/2001;  art.1 alin.(2) Cod civil

Persoana vătămată, alta decât contravenientul, căreia i s-a dispus demolarea construcției prin procesul verbal de contravenție, poate fi asimilată persoanei vătămate căreia îi aparțin bunurile confiscate în sensul art.31 alin.(2) teza a II-a din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, prin analogia reglementată de art.1 alin.(2) Cod civil ?

30.10.2023

03.10.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

1864/1/2023

05.07.2023

215/96/2023

Tribunalul Harghita

contencios administrativ și fiscal

refuz acordare drepturi persecutați politic D.L nr. 118/1990

art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990.

Cu privire la art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990.

30.10.2023

 

Amână soluționarea cauzei la 20.11.2023

28.09.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

1865/1/2023

05.07.2023

174/96/2023

Tribunalul Harghita

contencios administrativ și fiscal

refuz acordare drepturi persecutați politic D.L nr. 118/1990

art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990.

Cu privire la art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990.

conexat la dosarul nr.1864/1/2023 cu termen de soluționare la 30.10.2023

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

1866/1/2023

05.07.2023

547/96/2023

Tribunalul Harghita

contencios administrativ și fiscal

refuz acordare drepturi persecutați politic D.L nr. 118/1990

art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990.

Cu privire la art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990.

conexat la dosarul nr.1864/1/2023 cu termen de soluționare la 30.10.2023

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

1867/1/2023

05.07.2023

176/96/2023

Tribunalul Harghita

contencios administrativ și fiscal

refuz acordare drepturi persecutați politic D.L nr. 118/1990

art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990.

Cu privire la art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990.

conexat la dosarul nr.1864/1/2023 cu termen de soluționare la 30.10.2023

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

1868/1/2023

05.07.2023

548/96/2023

Tribunalul Harghita

contencios administrativ și fiscal

refuz acordare drepturi persecutați politic D.L nr. 118/1990

art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990.

Cu privire la art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990.

conexat la dosarul nr.1864/1/2023 cu termen de soluționare la 30.10.2023

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

1919/1/2023

14.07.2023

575/118/2023

Tribunalul Constanța

contencios admnistrativ și fiscal

refuz acordare drepturi

Articolul 5 din O.G. nr. 105/1999

Articolul 5 din O.G. nr. 105/1999 trebuie interpretat în sensul că și drepturile reglementate de acest articol se vor acorda începând cu data de 01.01.2024 sau prorogarea termenului de acordare privește doar plata indemnizației reglementate de art. 3 ind. 1 din OG nr. 105/1999?

20.11.2023

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

1939/1/2023

18.07.2023

7835/2/2021

Curtea de Apel București

contencios admnistrativ și fiscal

contestație act administrativ fiscal

art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data de 20.11.2018); art. 478 și următoarele din Codul de procedură penală; art. 486 alin. (2) din Codul de procedură penală

Dacă, în ipoteza pronunțării unei soluții de condamnare a inculpatului care achită integral pretențiile părții civile, în condițiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data de 20.11.2018), ca urmare a admiterii unui acord de recunoaștere a vinovăției în condițiile art. 478 și următoarele din Codul de procedură penală, sunt incidente prevederile art. 486 alin. (2) din Codul de procedură penală.

23.10.2023

03.10.2023

16.10.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

1977/1/2023

24.07.2023

15134/3/2021

Curtea de Apel București

contencios admnistrativ și fiscal

anulare act administrativ

art. 13 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 295/2004;art. 1 alin. (1) din Legea nr. 80/1995; art. 1 din Legea nr. 384/2006

Dacă termenul de "militari" folosit la art. 13 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 295/2004 se referă doar la "cadrele militare" - definite la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 80/1995 sau se referă și la "soldații și gradații profesioniști" - definiți la art. 1 din Legea nr. 384/2006

20.11.2023

26.10.2023

16.11.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

24

2505/1/2023

18.10.2023

8481/211/2022

Tribunalul Cluj

civil

obligație de a face

art. 32 alin.(1) din Legea nr. 50/1991; art. 28 alin.(1) din Legea nr. 50/1991; art. 32 alin.(1) lit. b din Legea nr. 50/1991; art. 59 din Ordinul nr. 839/2009; art. 59 alin.(2) din Ordinul nr. 839/2009

1. Dacă în interpretarea și aplicarea art. 32 alin.(1) din Legea nr. 50/1991 este necesară aplicarea de către organul competent a uneia dintre sancțiunile complementare prevăzute de art. 28 alin.(1) din Legea nr. 50/1991 sau acesta se poate adresa instanței judecătorești inclusiv în situația în care prin procesul-verbal de contravenție s-a dispus măsura intrării în legalitate într-un anumit termen, iar la expirarea acestuia contravenientul nu a obținut autorizația necesară? 2. Dacă în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 32 alin.(1) lit. b din Legea nr. 50/1991 și a prevederilor art. 59 din Ordinul nr. 839/2009 este obligatorie parcurgerea de către organul care a aplicat sancțiunea a procedurii prevăzute de art. 59 alin.(2) din Ordinul nr. 839/2009 anterior promovării acțiunii în instanță sau Primarul unității administrativ-teritoriale poate trece direct la promovarea unei acțiuni în instanță de desființare a construcției în cazul în care prin procesul-verbal de constatare a contravenției s-a aplicat sancțiunea complementară de oprire a lucrărilor și s-a dispus măsura intrării în legalitate într-un anumit termen, iar la expirarea acestuia contravenientul nu a obținut autorizația de construire?

22.01.2024

20.12.2023

16.01.2024

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

25

2667/1/2023

08.11.2023

108/96/2023

Tribunalul Harghita

contencios administrativ și fiscal

refuz acordare drepturi persecutați politic D.L nr. 118/1990

art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990

Cu privire la art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990.

conexat la dosarul nr.1864/1/2023 cu termen de soluționare la 30.10.2023

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

26

2668/1/2023

08.11.2023

1388/96/2023

Tribunalul Harghita

contencios administrativ și fiscal

refuz acordare drepturi persecutați politic D.L nr. 118/1990

art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990

Cu privire la art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990.

conexat la dosarul nr.1864/1/2023 cu termen de soluționare la 30.10.2023

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.