ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia contenciosului administrativ şi fiscal

Informaţii referitoare la dosare şi şedinţele de judecată

Anul 2020

Ultima actualizare – 15 februarie 2021

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

133/1/2020

16.01.2020

6701/107/2017

Curtea de Apel Alba Iulia

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

art.28 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr.50/1991

Dacă, în ipoteza în care partea nu a demarat sau nu a finalizat în termenul acordat procedura de intrare în legalitate, iar autoritatea nu a obţinut o hotărâre de demolare a construcţiei,  prevederile art.28 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr.50/1991 trebuie interpretate în sensul că  termenul stabilit în procesul verbal de constatare a contravenţiei, este unul imperativ sau de recomandare?

27.04.2020

16.03.2020

30.03.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

397/1/2020

12.02.2020

1658/88/2016*

Curtea de Apel Constanţa

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind domeniul public

art.91 alin.(4) lit.a) şi art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.8 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor

În interpretarea art.91 alin.(4) lit.a) şi art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  şi a art.8 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, pentru rezilierea convenţională şi/sau judiciară a unui contract de concesiune încheiat cu un consiliu judeţean este necesară adoptarea unei decizii de către  consiliul judeţean sau rezilierea poate fi decisă doar de către preşedintele consiliului judeţean, fără a fi necesară respectarea principiului simetriei formelor.

25.05.2020

28.04.2020

18.05.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

573/1/2020

24.02.2020

26842/211/2017

Tribunalul Cluj

contencios administrativ şi fiscal

anulare proces verbal de contravenţie

art.37 alin.(5) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.26 alin.(1) lit.a) şi b) din aceeaşi lege, art.31 din aceeaşi lege

Interpretarea art.37 alin.(5) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, respectiv dacă sancţiunea contravenţională prevazută de art.26 alin.(1) lit.a) şi b) din aceeaşi lege se poate aplica oricând, contravenţia având caracter continuu, ori dacă termenul de prescripţie prevăzut de art.31 din aceeaşi lege începe să curgă de la savârşirea faptei în materialitatea ei

25.05.2020

24.04.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

608/1/2020

27.02.2020

2468/121/2018

Curtea de apel Galaţi

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

art.76 alin.(2) din Legea nr.293/2014 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din A.N.P., art.8 din Decretul nr.167/1958 şi la art.22 din OMJ 1760/C/2013,art.21 din O.G. nr.66/2011

Interpretarea dispoziţiilor art.76 alin.(2) din Legea nr.293/2014 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, raportat la art.8 din Decretul nr.167/1958 şi la art.22 din OMJ 1760/C/2013 referitor la aprobarea metodologiei privind stabilirea răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, în sensul de a se stabili dacă procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilirea creanţelor bugetare emis în baza art.21 din O.G. nr.66/2011, act administrativ prin care s-a aplicat autorităţii o corecţie financiară, marchează sau nu, în funcţie de data emiterii notei de constatare, începutul termenului de prescripţie extinctivă a dreptului conducătorului autorităţii publice de a emite dispoziţia de imputare unui funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor

15.06.2020

14.04.2020

02.06.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

669/1/2020

03.03.2020

19328/3/2018

Curtea de Apel Bucureşti

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999)

art. 21 alin.(4) din Legea nr. 360/2002, forma anterioară modificării prin O.U.G. nr. 53/2018 (până la data de 01.07.2018); art. 4 din Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 din 2 septembrie 2016; art. 2 alin.(1) din Legea nr. 188/1999

În interpretarea dispoziţiilor art. 21 alin.(4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, forma anterioară modificării prin O.U.G. nr. 53/2018 (până la data de 01.07.2018) şi ale art. 4 din Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 din 2 septembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, noţiunea de „pregătire şi vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului”, în funcţie de care se acordă gradele profesionale poliţiştilor, raportat la definiţia „funcţiei publice” prevăzută de art. 2 alin.(1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, include şi cazul poliţiştilor care au ocupat o funcţie cu cerinţe minime de ocupare studii medii, dar ale căror atribuţii şi responsabilităţi au fost extinse în temeiul unor proceduri anume reglementate în perioada de referinţă, pentru a beneficia de un spor salarial pentru studiile superioare corespunzătoare domeniilor de activitate?

15.06.2020

14.05.2020

02.06.2020

03.06.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

1907/1/2020

23.07.2020

4362/90/2017

Curtea de Apel Piteşti

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

art.12 alin.(3) din Legea nr.393/2004

Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.12 alin.(3) din Legea nr.393/2004 prefectul are obligaţia de a verifica în ce măsură decizia de excludere din partid a consilierului este definitivă în sistemul căilor de atac prevăzut de statutul partidului politic sau organizaţiei din care face parte acesta şi de a solicita documente justificative privind procedura excluderii.

02.11.2020

11.09.2020

29.09.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

2196/1/2020

13.08.2020

2897/109/2018

Tribunalul Argeş

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

art. 26 alin. (3) teza I din Legea nr. 176/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007, art. 2517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, pct. 27 şi 28 din Decizia nr. 449/2015 ref. la respingerea exc. de neconstituţionalitate a preved. art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8, art. 10, art. 11, art. 25 şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010

Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 26 alin. (3) teza I din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, prevederi referitoare la prescripţia aplicării sancţiunii, în corelare cu termenul aplicabil prescripţiei răspunderii civile – cel prevăzut de art. 2517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi cu momentul de la care începe să curgă acest termen, conform considerentelor de la pct. 27 şi 28 din Decizia nr. 449/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8, art. 10, art. 11, art. 25 și art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010, sub aspectul modului de aplicare a regulii ce instituie termenul de prescripţie a aplicării sancţiunii atunci când a intervenit prescripţia răspunderii în condiţiile reţinute prin decizia menţionată, şi anume în termenul general de 3 ani, prevăzut de art. 2517 Cod civil, al cărui moment de început este data săvârşirii faptei susceptibile a fi considerată cauză de incompatibilitate?

16.11.2020

 

08.12.2020 - cerere de îndreptare eroare materială

 

19.01.2021 - amânare pt. cerere de îndreptare eroare materială 

27.10.2020 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

3144/1/2020

25.11.2020

3428/90/2019

Curtea de Apel Piteşti

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)

art.52 alin.(4) din Legea nr.80/1995, Legea nr.101/2019, art.36 alin.(1) lit.e) şi h) din lege

Dispoziţiile art.52 alin.(4) din Legea nr.80/1995, introduse prin Legea nr.101/2019, se interpretează în sensul că de la data intrării lor în vigoare, se aplică şi persoanelor prevăzute de art.36 alin.(1) lit.e) şi h) din lege, care au trecut în corpul ofiţerilor anterior Legii nr.101/2019?

15.02.2021

18.01.2021

29.01.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.