ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia contenciosului administrativ şi fiscal

Informaţii referitoare la dosare şi şedinţele de judecată

Anul 2019

Ultima actualizare – 24 februarie 2020

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

604/1/2019

22.02.2019

14196/55/2017

Tribunalul Arad

contencios administrativ şi fiscal

anulare proces verbal de contravenţie

art. 3 pct. 26 şi pct. 27  din Legea nr. 61/1991

 

*Notă:  În considerentele încheierii se face referire la art.2 pct.26 şi 27. La art.3 din actul indicat nu se regăsesc pct.26 şi 27

1. Dacă  în interpretarea art. 3 pct. 26 şi pct. 27  din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, aceste prevederi legale se coroborează/întregesc cu Ordinul nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei în ce priveşte limita de presiune acustică/nivelul de zgomot ? 2.  Dacă stabilirea zgomotului la „intensitate mare” în sensul art. 3 pct. 26 din Legea nr.61/1991  sau la „intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor” în sensul art. 3 pct. 27 din Legea nr. 61/1991 trebuie să se facă în mod obiectiv prin mijloace tehnice omologate sau nu ?

06.05.2019

09.04.2019

25.04.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

946/1/2019

01.04.2019

2335/318/2018

Tribunalul Gorj

contencios administrativ şi fiscal

anulare proces verbal de contravenţie

art. 26 alin. (1) lit. a raportat la art. 31 coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Prevederile art. 26 alin. (1) lit. a raportat la art. 31 coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii se pot interpreta în sensul că pentru contravenţiile constând în executarea totală, fără autorizaţie de construire, a unei construcţii ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată, termenul de prescripţie a dreptului de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 curge de la data la care autoritatea competentă a constatat comiterea faptei?

28.06.2019

05.06.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

1794/1/2019

28.06.2019

331/33/2019

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind achiziţiile publice

art. 61 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 101/2016

Care este interpretarea care trebuie să se dea noţiunilor de „valoare estimată a contractului”, respectiv „valoare stabilită a contractului”, în sensul dispoziţiilor art. 61 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 101/2016?

23.09.2019

19.08.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

1812/1/2019

02.07.2019

33478/245/2017

Tribunalul Iaşi

contencios administrativ şi fiscal

anulare proces verbal de contravenţie

art. 7 din O.U.G. 194/2002; art.18 alin.(1) din O.U.G. 105/2001

Dacă, raportat la art. 7 din O.U.G. 194/2002, compania aeriană are sau nu obligația de a efectua controlul pașapoartelor și al celorlalte documente sau vize, sau sancțiunea prevăzută de dispoziţia legală intervine numai în situația în care îmbarca pasagerii care nu sunt în posesia documentelor de călătorie necesare pentru intrarea pe teritoriile părților contractante după ce autoritățile de la frontieră au constatat lipsa documentelor de trecere a frontierei sau falsul/falsificarea acestora; Dacă, prin raportare la dispoziţiile Convenției de Aplicare a Acordului Schengen, la dispozițiile art.18 alin.(1) din O.U.G. 105/2001 privind frontiera de stat a României, controlul pașapoartelor și al celorlalte documente pentru trecerea frontierei de stat române, eliberate de autoritățile române, precum și al celor eliberate de autoritățile străine, recunoscute sau acceptate de statul român, potrivit legii, se face numai  de către polițistul de frontieră sau şi de către companiile de transport aeriene.

23.09.2019

23.08.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

2384/1/2019

24.09.2019

37478/3/2018

Curtea de Apel Bucureşti

contencios administrativ şi fiscal

suspendare executare act administrativ

Ordonanţa Guvernului nr.71/2002, art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001

Dacă hotărârile consiliului local privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, reglementate de Ordonanţa Guvernului nr.71/2002, intră în sfera noţiunii de „hotărâri privind patrimoniul” folosită de art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001

16.12.2019

20.11.2019

13.12.2019

16.12.2019

30.12.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

2747/1/2019

25.10.2019

3568/208/2018

Tribunalul Caraş Severin

contencios administrativ şi fiscal

anulare proces verbal de contravenţie

art. 21 din Anexa „Definiţii” a Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, art. 4 alin. 4 din HG nr. 470/2014, Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010, HG nr. 1373/2008

Sunt aplicabile prevederile art. 21 din Anexa „Definiţii” a Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic şi prevederile art. 4 alin. 4 din HG nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, în domeniul reglementat de HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, respectiv dacă pentru transportul bunurilor precum deşeuri lemnoase, rumeguş, tocătură lemnoasă, trebuie îndeplinite obligaţiile prevăzute de art. 5 lit. a, b din HG nr. 1373/2008.

27.01.2020

31.12.2019

22.01.2020

30.01.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

2957/1/2019

13.11.2019

3369/118/2018

Curtea de Apel Constanţa

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999)

art. 55 alin.(3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Dispoziţiile art. 55 alin.(3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor pot fi interpretate în sensul asimilării deciziei zilnice pe unitate prin care se dispune îndeplinirea atribuţiilor specifice unei funcţii de conducere cu împuternicirea în funcţia de conducere prevăzută de lege?

10.02.2020

14.01.2020

23.01.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

3169/1/2019

29.11.2019

3699/30/2018

Curtea de Apel Timişoara

contencios administrativ şi fiscal

pretenţii

OUG nr.66/2011

- existenţa şi, după caz, întinderea dreptului la plata unor daune interese moratorii beneficiarului unui contract de finanţare nerambursabilă, în ipoteza anulării unui act de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare emis în baza OUG nr.66/2011 împotriva sa, în executarea căruia acesta a restituit sumele încasate cu titlu de finanţare nerambursabilă, pentru perioada de la data plăţii sumelor de către acesta şi până la data restituirii lor de către autoritatea contractantă;                                                                                               - existenţa şi, după caz, întinderea dreptului la plata unor daune interese moratorii beneficiarului unui contract de finanţare nerambursabilă, în ipoteza remiterii sumelor aferente tranşelor de plată după data scadenţei rezultată din contract.

24.02.2020

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

3232/1/2019

05.12.2019

1648/30/2016

Curtea de Apel Timişoara

contencios administrativ şi fiscal

litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)

art. 46 alin.(1) din O.G. nr.26/2000, art.69 alin.(1) - (2) din Legea nr.69/2000, art.71 alin.(2) lit.d), art.71 alin.(3), lit.c) şi art.72 lit.b) din Legea nr.69/2000, Legea nr.215/2000

- lămurirea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 46 alin.(1) din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, potrivit cu care: „veniturile asociaţiilor sau federaţiilor provin din: a) alocaţiile membrilor; b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii; d) venituri realizate din activităţi economice directe; e) donaţii, sponsorizări sau legate; f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale” şi, respectiv, ale art.69 alin.(1) - (2) din Legea nr.69/2000: „Structurile sportive fără scop patrimonial şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz. (2) Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul şi volumul activităţilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanţarea programelor, defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite şi controlul financiar se fac în condiţiile legii. (3) Prevederile contractului au putere deplină pentru cele două părţi, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.”, ale art.71 alin.(2) lit.d), art.71 alin.(3), lit.c) şi art.72 lit.b) din Legea nr.69/2000, potrivit cu care „sursele de finanţare a cluburilor sportive provin din: …d) cotizaţii, contribuţii şi penalităţi aplicate membrilor săi, sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi tehnicieni, potrivit statutelor şi regulamentelor proprii”, „sursele de finanţare a asociaţiilor sportive fără personalitate juridică se asigură prin: ...c) alte surse” şi „sursele de finanţare a asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport, se asigură din: …b) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi, potrivit statutelor şi regulamentelor proprii” - raportat la situaţia de speţă, spre a se concluziona dacă asociaţiile sportive, cluburile sportive şi asociaţiile judeţene pe ramuri de sport pot să beneficieze de sume de la bugetele locale în condiţiile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii ori în condiţiile prevăzute de Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, respectiv, a Legii nr.215/2000 privind administraţia publică locală depinde soluţionarea pe fond a cauzei, întrucât este necesar a fi lămurit dacă asociaţiile sportive pot beneficia de sume de la bugetele locale doar în baza unor contracte de finanţare, aşa cum prevede art.69 alin.(1) şi (2) din Legea nr.69/2000 sau este posibilă şi legală acordarea de sume din bugetele locale şi prin intermediul cotizaţiilor în condiţiile art.46 alin.(1) din O.G. nr.26/2000, fără încheierea contractelor de finanţare de care face vorbire art. 69 din Legea nr.69/2000

24.02.2020

27.01.2020

03.02.2020

10.02.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.