ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia contenciosului administrativ și fiscal

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2021

Ultima actualizare – 4 aprilie 2022

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

63/1/2021

11.01.2021

4088/99/2019

Curtea de Apel Iași

contencios administrativ și fiscal

obligația de a face

art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004

Interpretarea dispozițiilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, în ce privește admisibilitatea cererii de stabilire a despăgubirilor pentru neexecutarea în natură a obligației, formulată de creditor pe cale separată, în condițiile în care despăgubirile nu au fost solicitate anterior prin cererea de stabilire a sumei datorate cu titlu de penalități formulată în condițiile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004.

05.04.2021

10.03.2021

29.03.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

527/1/2021

23.02.2021

1805/90/2019

Curtea de Apel Pitești

contencios administrativ și fiscal

contestație act administrativ fiscal

art.3 lit.b) din Legea nr.571/2003, respectiv art.3 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Cod fiscal, Legea nr.30/2019, art.72 alin.(2) din Legea nr.571/2003, respectiv  art.114 alin.(1) din Legea nr.227/2015

În raport de principiul fiscal al certitudinii impunerii (art.3 lit.b) din Legea nr.571/2003, respectiv art.3 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Cod fiscal), anterior intrării în vigoare a Legii nr.30/2019, veniturile din transferul de monedă virtuală trebuiau considerate venit impozabil „din alte surse” în accepțiunea art.72 alin.(2) din Legea nr.571/2003, respectiv  art.114 alin.(1) din Legea nr.227/2015, beneficiarului obligației revenindu-i în consecință  obligația declarării acestuia?

24.05.2021

28.04.2021

21.05.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

932/1/2021

31.03.2021

971/2/2020

Curtea de Apel București

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art.50 alin.(1) din OG nr.39/2005 privind cinematografia

1) În interpretarea și aplicarea art.50 alin.(1) din OG nr.39/2005 privind cinematografia, noțiunea de "nerespectarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță privind acordarea creditului direct pentru producție" trebuie interpretată în sensul în care Comisia de Soluționare a Contestațiilor constituite în cadrul Ministerului Culturii are atribuția de a reevalua scenariile proiectelor cinematografice?; 2) Art.50 alin.(1) din OG nr.39/2005 se poate interpreta în sensul în care participanții Ia Concursul de selecție a proiectelor cinematografice organizat de Centrul Național al Cinematografiei au deschisă calea contestației în ceea ce privește evaluarea propriu-zisă a proiectelor cinematografice (calitate scenariu, calitate regizor, calitate producător)? 3) Art.50 din OG nr.39/2005 poate fi interpretat în sensul în care Comisia de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Ministerului Culturii are atribuția de a reevalua scenariile proiectelor cinematografice înscrise în Concurs?

07.06.2021

07.05.2021

07.06.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

960/1/2021

05.04.2021

2346/117/2020

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ și fiscal

comunicare informații de interes public (Legea nr.544/2001)

art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, art. 1892 C.civ

1. Dacă art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, în care este menționat termenul „persoane”, se referă și la societățile civile simple menționate la art. 1892 C.civ, respectiv societatea civilă de avocați, reglementată în condițiile legii speciale, care nu are personalitate juridică, nefiind un subiect de drept distinct. 2. În cazul în care răspunsul la prima întrebare este unul afirmativ, solicităm a se statua dacă prezintă relevanță principiul specializării capacității de folosință pentru partea care solicită comunicarea informațiilor publice – societate civilă de avocați fără personalitate juridică.

14.06.2021

17.05.2021

04.06.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

1618/1/2021

02.06.2021

31/63/2021

Tribunalul Dolj

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art.5 alin.(7) din Decretul-lege nr.118/1990, modificat prin Legea nr.130/2020, Legea nr.232/2020, art.1 alin.(1) lit.a)-f) din Decretul-Lege nr.118/1990, dec. Curții Constituționale nr.55/2000 și nr.56/2000

1. Legea aplicabilă stabilirii dreptului copilului aflat în situația prevăzută de art.5 alin.(7) din Decretul-lege nr.118/1990, modificat prin Legea nr.130/2020, este cea în vigoare la momentul formulării cererii de către copil sau cea de la data soluționării cererii de către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), respectiv Legea nr.232/2020? 2. Dispozițiile art.5 alin.(7) din Decretul-Lege nr.118/1990, în forma modificată prin Legea nr.232/2020, se interpretează în sensul că dreptul copilului se va stabili prin reanalizarea dreptului părintelui la data depunerii cererii de către copil, urmând a se analiza dacă părintele s-ar afla la data depunerii cererii de către copil într-una din situațiile prevăzute de art.1 alin.(1) lit.a)-f) din Decretul-Lege nr.118/1990 și dacă la acel moment ar întruni condițiile prevăzute de acest act normativ pentru a beneficia de indemnizație sau se va ține cont de încadrarea părintelui în una din situațiile prevăzute de art.1 alin.(1) lit.a)-f) din Decretul-Lege nr.118/1990, stabilită printr-o hotărâre emisă anterior pe numele său și de faptul că hotărârile emise anterior datei de 31.07.1997 sunt acte administrative cu caracter jurisdicțional, care nu pot fi revocate conform deciziilor Curții Constituționale  nr.55/2000 și nr.56/2000?

20.09.2021

20.08.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

2007/1/2021

08.07.2021

3008/97/2018

Curtea de Apel Alba Iulia

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art. 76 al. 2 lit. k și art. 76 al. 4 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

,,Cum se interpretează și se aplică prevederile art. 76 al. 2 lit. k și art. 76 al. 4 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care dispun că indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați, potrivit legii, pe perioada detașării în străinătate în interesul serviciului, nu constituie venit impozabil în limita plafonului stabilit, în cazul indemnizațiilor specifice detașării care sunt considerate parte a salariului minim, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale?”.

18.10.2021

24.09.2021

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

2056/1/2021

15.07.2021

640/104/2020

Curtea de Apel Craiova

contencios administrativ și fiscal

anular act emis de autoritati publice locale

art.96 alin. 2 din legea nr. 1/2011

Dacă în interpretarea dispozițiilor art. 96 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, reprezentarea Consiliului Local în Consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică se realizează exclusiv printr-un consilier local sau poate fi mandatată și o altă persoană fizică.

25.10.2021

Amână cauza la 22.11.2021

28.09.2021

13.10.2021

20.10.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

2482/1/2021

27.09.2021

2689/97/2018

Curtea de Apel Alba Iulia

Contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art. 152 indice 2 alin. (2), (3), (7) din Codul fiscal; art. 152 indice 2 alin. (4); art. 6 alin. (1) din OUG 44/2008; art. 152 indice 2 alin. (13) din Codul fiscal și pct.64 alin. (7) din Normele Metodologice; art. 152 indice 2 alin. (4) din Codul fiscal

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 152 indice 2 alin. (2), (3), (7) din Codul fiscal, regimul fiscal special, reglementat pentru operațiuni second hand de art. 152 indice 2 alin. (4), nu se aplică persoanelor fizice care nu au îndeplinit obligația prevăzută de art. 6 alin. (1) din OUG 44/2008 și care au efectuat activitate economică de revânzare autoturisme second hand, atunci când înscrierea ca plătitor de TVA s-a efectuat din oficiu de organul fiscal, urmare a controlului efectuat? În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 152 indice 2 alin. (13) din Codul fiscal și pct.64 alin. (7) din Normele Metodologice, îndeplinirea obligațiilor menționate în textele legale de către persoana fizică care efectuează operațiuni economice condiționează aplicarea regimului special prevăzut de art. 152 indice 2 alin. (4) din Codul fiscal de către organul fiscal care a dispus înscrierea din oficiu a persoanei ca plătitoare de TVA?

13.12.2021

17.11.2021

06.12.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

2990/1/2021

07.12.2021

391/39/2021

ICCJ

Contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art.II din OUG nr.77/05.09.2018; art.67 din Legea nr. 317/2004 privind CSM

În interpretarea art. II din Ordonanta de urgentă nr.77/05.09.2018, pentru completarea art.67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767/05.09.2018, se poate aprecia că această procedură este de natură să confere Guvernului o competentă directă de numire în aceste funcții si să dea naștere unor îndoieli legitime cu privire la utilizarea prerogativelor si a funcțiilor Inspecției Judiciare ca instrument de presiune asupra activității judecătorilor si a procurorilor sau de control politic al acestei activități? În situația in care răspunsul la prima întrebare este afirmativ, această reglementare este de natură să afecteze legalitatea actelor emise în perioada interimatului?

14.03.2022

17.02.2022

28.02.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

3160/1/2021

31.12.2021

1587/46/2021

Curtea de Apel Pitești

contencios administrativ și fiscal

litigiu privind achizițiile publice

art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020; art.7 ind.1 din Ordinul nr. 10/368/11/2010 

Dacă dispozițiile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se aplică și în cazul valabilității indicației de utilizare în unitățile sanitare a produselor biocide pentru care nu s-au întocmit rapoarte de testare a eficacității biocide conform art.7 ind.1 din Ordinul nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României?

04.04.2022

01.03.2022

14.03.2022

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.