ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia contenciosului administrativ și fiscal

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2016

Ultima actualizare – 10 aprilie 2017

 


Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

603/1/2016

01.02.2016

5644/83/2013

Curtea de Apel Oradea

contencios administrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici (Legea Nr.188/1999)

art. 99 alin. 6 art. 99 alin. 1 lit. a din Legea nr. 188/1999

Dacă prevederile art. 99 alin. 6 se aplică la ambele situații reglementate de art. 99 alin. 1 lit. a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

18.04.2016

23.03.2016

27.06.2016

 11.03.2016

14.04.2016

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 


Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

604/1/2016

01.02.2016

5645/83/2013

Curtea de Apel Oradea

contencios administrativ și fiscal

litigiu privind funcționarii publici (Legea Nr.188/1999)

art. 99 alin. 6 art. 99 alin. 1 lit. a din Legea nr. 188/1999

Dacă prevederile art. 99 alin. 6 se aplică la ambele situații reglementate de art. 99 alin. 1 lit. a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

conexat la dos. nr.603/1/2016 cu termen la 18.04.2016

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

1276/1/2016

21.03.2016

2377/115/2015

Curtea de Apel Timișoara

contencios administrativ și fiscal

obligare emitere act administrativ

 

- dacă dispozițiile art. 3 din Legea nr. 554/2004 („Tutela administrativă”) se interpretează în sensul că Prefectul poate ataca în fața instanțelor de contencios administrativ refuzul (asimilat cu un act administrativ potrivit dispozițiilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 554/2004) Consiliului Local de a pune pe ordinea de zi a ședinței și de a lua act de încetarea de drept a mandatului de consilier local înainte de termen, refuzat exprimat la cererea Prefectului adresată potrivit atribuțiilor reglementate de dispozițiile art. 19 alin. 1 lit. a și e din Legea nr. 340/2004;

- incidența dispozițiile art. 9 alin. 2 lit. f din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali în cazul amânării aplicării pedepsei stabilite potrivit dispozițiilor art. 83 alin. 1 Cod penal (Legea nr. 286/2009), coroborate cu dispozițiile art. 396 alin. 4 Cod procedură penală (Legea nr. 135/2010).

29.06.2016

 

10.10.2016

08.06.2016

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 

 

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

1731/1/2016

21.04.2016

1650/46/2013

ICCJ - Secția de cont.adm. și fiscal

contencios administrativ și fiscal

contestație act administrativ fiscal

 

Dacă, în sensul art.127 din Codul fiscal, se poate considera că o unitate administrativ-teritorială care contractează lucrări de construcții pentru obiective finanțate din bugetul de stat și cu aplicarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, obiective utilizate ulterior pentru realizarea de operațiuni impozabile, acționează de manieră independentă, având calitatea de persoană impozabilă cu drept de deducere a TVA aferentă lucrărilor în cauză.

10.10.2016

22.09.2016

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

1886/1/2016

09.05.2016

1216/33/2015

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

art.21 alin.2 din Legea nr.554/2004

Art. 21 alin.2 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ se interpretează în sensul că motivul de revizuire este admisibil în baza unor decizii CJUE ulterioare hotărârii a căror revizuire se cere și în lipsa invocării dispozițiile de drept unional în litigiul de bază sau motivul de revizuire este admisibil doar în baza deciziilor CJUE existente la data pronunțării hotărârii a cărei revizuire se cere și în condițiile invocării respectivelor dispoziții în litigiul de bază ? În ipoteza admisibilității cererii de revizuire, care este termenul în care se poate formula cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art.21 alin.2 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ ?

10.10.2016

12.12.2016

20.09.2016

04.10.2016

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

2160/1/2016

01.06.2016

2650/208/2015

Tribunalul Caraș-Severin

contencios administrativ și fiscal

anulare proces verbal de contravenție

 

Dacă, în sensul dispozițiilor art. 1 alin. 1 lit. b din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind  aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, răspunderea contravențională pentru contravenția prevăzută de art. 8 alin. 1 din același act normativ revine persoanelor fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare care îndeplinesc, la momentul săvârșirii contravenției, condiția de a fi proprietare ale autovehiculului sau răspunderea contravențională revine persoanelor fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare ca proprietare, chiar dacă la momentul săvârșirii faptei respectivul autovehicul era înstrăinat, în baza unor acte translative de proprietate purtând dată certă prin prezentarea la o autoritate publică, însă acesta nu a fost înmatriculat pe numele noului proprietar. 

Dacă termenul de două luni prevăzut de art. 9 alin.(8) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind  aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România este un termen special de prescripție, în sensul art. 13 alin. 4 din OG nr. 2/2001, iar în caz afirmativ, dacă acesta se calculează de la data la care autovehiculul a fost surprins în trafic de camerele video amplasate pe rețeaua de drumuri naționale ori de la data la care agentul constatator, în urma vizualizării înregistrării, a constatat că pentru respectivul autovehicul lipsește rovinieta valabilă și a identificat utilizatorul vehiculului, pe baza datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

31.10.2016

21.11.2016

14.10.2016

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

2200/1/2016

06.06.2016

24103/3/2013

ICCJ - Secția de cont.adm. și fiscal

contencios administrativ și fiscal

amendă pentru neexecutarea hotărârii judecătorești (art.24 din Legea nr.554/2004 )

 

Dacă în aplicarea dispozițiilor art.24 alin.( 1) din Legea nr.554/2004 trebuie să se țină seama de termenele prevăzute de art. 32 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea  procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

31.10.2016

14.10.2016

04.11.2016

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

2551/1/2016

07.07.2016

11338/306/2014

Tribunalul Sibiu

contencios administrativ și fiscal

anulare proces verbal de contravenție

anulare proces verbal de contravenție

Interpretarea dispozițiilor art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, respectiv:

1. dacă acest text de lege se interpretează în sensul că plângerea împotriva procesului verbal de constatare a contravenției trebuie și motivată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal de contravenție și

2. care este sancțiunea ce intervine în cazul nemotivării plângerii contravenționale în acest termen, respectiv:

- decăderea contravenientului din dreptul de a mai invoca orice aspecte de nelegalitate și netemeinicie a procesului verbal de contravenție sau

- decăderea din dreptul de a invoca alte aspecte de nelegalitate a procesului verbal înafara celor prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancțiunea nulității, pe care instanța le poate constata și din oficiu.

21.11.2016

04.11.2016 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

3478/1/2016

20.10.2016

23520/271/2014

Tribunalul Caras Severin

contencios administrativ si fiscal

anulare proces verbal de contravenție

 

Dacă, în sensul dispozițiilor art. 109 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002  privind  circulația pe drumurile publice,  art. 180 și 181 din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006  privind Regulamentul de aplicare al Ordonanței de Urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, coroborate cu art. 15 și 21 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001  privind  regimul juridic al contravențiilor, polițistul poate încheia procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în urma informațiilor comunicate prin radio de către operatorul radar, aflat în alt loc decât acela în care se află polițistul sau doar ca urmare a verificării în mod nemijlocit a înregistrării aparatului radar.

30.01.2017

10.01.2017

26.01.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

3774/1/2016

17.11.2016

4190/109/2015

Curtea de Apel Pitești

contencios administrativ și fiscal

anulare act administrativ

 

interpretarea și  aplicarea dispozițiilor art. II alin.4 din Legea nr.124/2015   situației în care agentul economic a achitat taxa de autorizare înainte de termenele prevăzute de art.14 alin.2 lit b), pct.v. B din O.U.G. nr.77/2009 și înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr.92/2014 și a Legii nr.124/2015.

27.02.2017

13.03.2017

14.02.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

3776/1/2016

17.11.2016

3498/100/2015

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ și fiscal 

litigiu privind funcționarii publici (Legea Nr.188/1999)

 

Aplicabilitatea dispozițiilor art. 98 lit f  teza a II-a din Legea nr. 188/1999 în forma în vigoare la data de 28.12.2012 -ce vizează încetarea de drept a raportului de serviciu - în caz de condamnare prin hotărâre judecatorească definitivă pentru o altă faptă decât cele prevăzute de art. 54 lit h din aceeași lege la o sancțiune privativă de libertate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei cu aplicarea art. 81-82 C.pen ,respectiv cu executarea în alte condiții decât cele prevăzute de art. 57 alin. 1 din Codul Penal .

27.02.2017

06.02.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

3970/1/2016

08.12.2016

38427/3/2015

Curtea de Apel București

contencios administrativ și fiscal

pretenții

 

Cum se interpretează dispozițiile art. 54 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în ceea ce privește sfera cheltuielilor finanțate pentru învățământului special și special integrat, respectiv posibilitatea de decontare a acestora între autoritățile administrației publice locale?

10.04.2017

22.03.2017

03.04.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.