ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2024

Ultima actualizare – 8 aprilie 2024

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

216/1/2024

02.02.2024

48817/3/20217

Curtea de Apel București

penal

abuzul în serviciu (art.297 NCP)

art. 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, art. 49 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, art. 23 alin. (12) din Constituția României, art. 15 alin. (2) din Constituția României, art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, art. 1 alin. (4) din Constituția României

1. Dacă lăsarea neaplicată a unor dispoziții din dreptul intern care se circumscriu standardului național de protecție referitor la previzibilitatea legii penale este compatibilă cu art. 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului? 2. Dacă concursul de legi penale în timp este susceptibil de tratament juridic diferit, în funcție de natura infracțiunii, fără încălcarea legalității incriminării, respectiv a art. 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, art. 49 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, art. 23 alin. (12) din Constituția României, art. 15 alin. (2) din Constituția României și fără încălcarea art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului prin introducerea unui tratament discriminatoriu? 3. Dacă în absența unor criterii prestabilite prin lege  care să definească noțiunile de „risc sistemic de impunitate”, „număr semnificativ de cauze”, instanța de judecată poate statua incidența acestora fără să încalce principiul legalității incriminării și pedepsei, astfel cum este protejat de art. 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului? 4. Dacă, prin raportare la principiul separațiilor puterilor în stat consacrat de art. 1 alin. (4) din Constituția României, evaluarea „riscului sistemic de impunitate” este compatibilă cu atribuția de judecată ce revine unei instanțe învestite cu soluționarea unei cauze concrete sau conduce la preluarea unor atribuții ce aparțin autorităților cu competențe în domeniul de reglementare al politicilor penale? 5. Dacă riscul sistemic de impunitate, apreciat ca atare, legitimează/justifică întreruperea cursului prescripției, de o manieră clandestină, prin acte care nu se comunică suspectului sau inculpatului, fără a se crea o stare de incertitudine perpetuă dată de imposibilitatea unei aprecieri a intervalului de timp în care poate fi tras la răspundere penală, cu încălcarea art. 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului?

25.03.2024

preschimbat pentru 22.04.2024

preschimbat pentru 22.05.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

359/1/2024

20.02.2024

3288/300/2023

CA București

penal

violarea vieții private (art.226 Ncp)

 

Dacă noțiunile de locuință, încăpere sau dependință la care face referire art. 226 alin. (1) din Codul penal sunt mai extinse decât cea de domiciliu prevăzută de art. 224 din Codul penal, incluzând și acele spații care, chiar dacă nu pot fi calificate drept domiciliu, oferă o protecție vieții private a persoanei, de pildă grupul sanitar al unei clinici sau la care au acces mai multe persoane, o cabină de probă dintr-un magazin, vestiarul unei săli de sport

22.04.2024

08.04.2024

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

400/1/2024

23.02.2024

3323/197/2023

CA Brașov

penal

lovirea sau alte violențe (art.193 NCP)

 

Dacă în cazul infracțiunilor pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate sau din oficiu, iar persoana vătămată a depus deja o asemenea plângere, acțiunea penală mai poate fi pusă în mișcare din oficiu

22.04.2024

preschimbat pentru 20.05.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

516/1/2024

06.03.2024

12867/303/2023

Curtea de Apel București

penal

furtul calificat (art.229 NCP)

art. 229 alin.(2) lit. b C.pen.

Dacă reprezintă sediu profesional în sensul prevederilor art. 229 alin.(2) lit. b C.pen. spațiul comercial - ce constituie punct de lucru al unei persoane juridice - în intervalul de timp în care accesul publicului nu este permis?

20.05.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

620/1/2024

15.03.2024

2769/338/2022

Curtea de Apel Brașov

penal

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (art.336 NCP)

art. 336 alin. (2) din Codul penal

În cazul infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive prev. de art. 336 alin. (2) din Codul penal, pentru realizarea cerinței esențiale preexistente ca inculpatul să se fi aflat sub influența unor substanțe psihoactive este suficient  să se constate prezența în probele biologice a substanței psihoactive, indiferent de concentrația acesteia, influența asupra capacității de a conduce fiind prezumată absolut ori dacă această prezumție este una relativă, putând fi combătută prin mijloace de probă științifice potrivit cărora, în ciuda prezenței substanțelor psihoactive într-o concentrație minimală, persoana nu se află sub influența substanțelor psihoactive, cu afectarea capacității de a conduce autovehicule pe drumurile publice?

20.05.2024

preschimbat pentru  17.06.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

681/1/2024

22.03.2024

2958/102/2021

Curtea de Apel Târgu Mureș

penal

infracțiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - infracțiunea de spălare de bani

Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală; hotărârea Curții de Justiție pronunțată în 24 iulie 2023 în cauza C-107/23 PPU

Instanțele de judecată sunt obligate să lase neaplicată dezlegarea chestiunii de drept privitoare la aplicarea principiului mitior lex în materia întreruperii cursului prescripției, dată prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în limitele rezultate din hotărârea Curții de Justiție pronunțată în 24 iulie 2023 în cauza C-107/23 PPU?

20.05.2024

preschimbat pentru  03.06.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

724/1/2024

27.03.2024

2889/219/2022

Curtea de Apel Cluj

penal

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (art.336 NCP)

art. 336 alin. (2) din Codul penal

Dacă dispoziția “aflată sub influența unor substanțe psihoactive”, din cuprinsul infracțiunii prev. de art. 336 alin. (2) din Codul penal se referă la o persoană care a consumat substanțe psihoactive sau la o persoană a cărei capacitate de a conduce un vehicul (pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere) este alterată în urma consumului de substanțe psihoactive?

atașat la dos. 620/1/2024 cu termen de soluționare la 20.05.2024

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.