ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia contenciosului administrativ şi fiscal

Informaţii referitoare la dosare şi şedinţele de judecată

Anul 2015

Ultima actualizare –29 februarie 2016


Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

25/1/2015

05.01.2015

4322/84/2013

Tribunalul Sălaj

contencios administrativ şi fiscal

fond - obligaţia de a aface

Art.2 alin.1, art.4 alin.1 şi art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001; art.1 alin.1 din HG nr.31/2003; art.7, art.8 şi art.38 din OG nr.2/2001.

Dacă în raport de dispoziţiile art.2 alin.1, art.4 alin.1 şi art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal; art.1 alin.1 din HG nr.31/2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OG nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal; art.7, art.8 şi art.38 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, sancţiunea avertismentului se înscrie sau nu în cazierul fiscal.

23.03.2015

25.02.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

427/1/2015

02.02.2015

7752/101/2013

Curtea de Apel Craiova

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

art.23 din Legea nr.554/2004

Dispoziţiile art.23 din Legea nr.554/2004 se interpretează în sensul în care hotărârea judecătoreasca prin care s-a anulat un act administrativ cu caracter normativ produce efecte numai în privinţa actelor administrative individuale emise în temeiul acestuia, ulterior hotărârii de anulare sau şi celor care, deşi anterior emise, la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare erau contestate în cauze în curs de soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti.

11.05.2015

03.04.2015

 

Minuta deciziei  

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

447/1/2015

03.02.2015

612/122/2013

Curtea de Apel Bucureşti

drept administrativ

anulare act emis de autorităţi publice locale

art.3 din Legea nr. 554/2014; art. 63 alin. 5 lit. e şi art. 115 alin. 2 din Legea nr. 215/2001; art. 19 alin. 1 lit. a şi e din Legea nr. 340/2004 şi art. 123 alin. 5 din Constituţie

dacă dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 554/2014 coroborate cu dispoziţiile art. 63 alin. 5 lit. e şi art. 115 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, rep. şi cu art. 19 alin. 1 lit. a şi e din Legea nr. 340/2004 şi art. 123 alin. 5 din Constituţie, se interpretează în sensul că Prefectului îi este recunoscut dreptul de a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ toate actele administraţiei publice locale pe care le consideră nelegale, sau doar actele administraţiei publice locale care se încadrează în sfera celor prevăzute de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004(doar actele administrative).

11.05.2015

03.04.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

479/1/2015

04.02.2015

30461/3/CAF/2013

Curtea de Apel Bucureşti

drept administrativ

anulare act emis de autorităţi publice locale

Legea nr.215/2001; Legea nr.554/2004

Dacă în condiţiile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, unitatea administrativ teritorială prin autoritatea sa executivă, respectiv primarul, are dreptul de a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ hotărârile adoptate de autoritatea sa deliberativă, respectiv consiliul local sau CGMB.

11.05.2015

25.05.2015

03.04.2015

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

590/1/2015

11.02.2015

2643/119/2013

Curtea de Apel Braşov

contencios administrativ şi fiscal

obligaţia de a face

art. 3 alin. 1 lit. b) şi art. 14 din Legea 88/1993 şi a dispoziţiilor art. 29 alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 75/ 2005, precum şi a dispoziţiilor art. 120 alin. 2 din Legea 1/2011 şi art. 97 alin 3 din OMECTS 6239/2012

Interpretarea dispoziţiilor art. 3 alin. 1 lit. b) şi art. 14 din Legea 88/1993 şi a dispoziţiilor art. 29 alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 75/ 2005, precum şi a dispoziţiilor art. 120 alin. 2 din Legea 1/2011 şi art. 97 alin 3 din OMECTS 6239/2012 este în sensul că pentru absolvenţii care deţin diplome de licenţă, condiţia referitoare la acreditarea forme de învăţământ absolvite trebuie sau nu îndeplinită în vederea înscrierii la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, faţă de faptul că emiterea diplomelor de licenţă este numai prerogativa instituţiilor de învăţământ superior acreditate?

08.06.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

689/1/2015

17.02.2015

3036/109/2013

Curtea de Apel Piteşti

contencios administrativ şi fiscal

obligaţia de a face

art.9 din Legea nr.118/2010, dispoziţie de principiu preluată şi în art.9 din O.U.G. nr.80/2010, art.9 din Legea nr.283/2011, art.2 din O.U.G.nr.84/2012, art.10 din O.U.G. nr.103/2013 raportat şi la art.20 din anexa VII din Legea nr. 284/2010.

 

 

în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile în privinţa interpretării şi efectelor dispoziţiilor art.9 din Legea nr.118/2010, dispoziţie de principiu preluată şi în art.9 din O.U.G. nr.80/2010, art.9 din Legea nr.283/2011, art.2 din O.U.G.nr.84/2012, art.10 din O.U.G. nr.103/2013 raportat şi la art.20 din anexa VII din Legea nr. 284/2010.

 

08.06.2015

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 


Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

862/1/2015

02.03.2015

7570/63/2013

Curtea de Apel Piteşti

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

art.8 din O.U.G. nr.79/2008

Conform art.8 din O.U.G. nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, prevederile art.1 şi art.2 din Anexa H.G. nr.1211/2001 privind înfiinţarea Fondul Naţional pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, raportat la art.5 lit.c), art.6 alin.1 şi alin.3 din Legea nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare şi la art.3, art.7 pct.10 şi art.7 pct.14 din O.U.G.nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în forma în vigoare în perioada 2009-2011, prin noţiunea de societăţi financiar-bancare legiuitorul a înţeles şi instituţiile financiar-nebancare constituite ca societăţi comerciale pe acţiuni, la care statul este acţionar unic sau majoritar ?

08.06.2015

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

1063/1/2015

16.03.2015

3786/115/2014

Tribunalul Caraş-Severin

contencios administrativ şi fiscal

anulare act emis de autorităţi publice locale

art.15 alin.1 lit. E

Aplicabilitatea dispoziţiilor 15 alin.1 lit. e - ce vizează,  încetarea mandatului de primar, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul de condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicare art. 81-82 C.pen,respectiv  cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Codul penal

08.06.2015

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

1228/1/2015

26.03.2015

3903/89/2013

Curtea de apel Bacău

contencios administrativ şi fiscal

anulare act emis de autorităţi publice locale

art. 1 din Legea petrolului nr. 238/2004

Din interpretarea art. 1 din Legea petrolului nr. 238/2004 rezultă că gazele de şist cad sub incidenţa acestei legi?

29.06.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

1749/1/2015

06.05.2015

3178/62/2014

Curtea de Apel Braşov

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

art. 97 alin. 1 lit. b) din Codul silvic coroborat cu art. 6 alin. 2 din H.G. nr. 861/2009 prin raportare la art. 4 lit. s) punct 4 coroborat cu art. 5 alin. 1 din O.G. nr. 14/2010.

Interpretarea disp. art. 97 alin. 1 lit. b) din Codul silvic coroborat cu art. 6 alin. 2 din H.G. nr. 861/2009 prin raportare la art. 4 lit. s) punct 4 coroborat cu art. 5 alin. 1 din O.G. nr. 14/2010 este în sensul că pentru acordarea, după 01.01.2010, a compensaţiilor prevăzute de Codul silvic, singura condiţie de acordare este existenţa deciziei favorabile a Comisiei Europene privind ajutoarele de stat sau dacă, pe lângă avizul Comisiei Europene, este necesară adoptarea normelor metodologice ulterioare, în condiţiile art. 5 din O.G. nr. 14/2010?

28.09.2015

(modificat conform procesului verbal din 15.06.2015),

26.10.2015

 

23.11.2015

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

3306/1/2015

08.09.2015

8392/118/2014

Curtea de Apel Constanţa

contencios administrativ şi fiscal

comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001)

 

1. „Doar numele şi prenumele unei persoane se încadrează în definiţia dată "datelor cu caracter personal" de către Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, în sensul în care numai ele reprezintă un element suficient care să permită identificarea unei persoane?"

2. „Existenţa unor date personale în cuprinsul unor documente din categoria informaţiilor publice poate constitui un motiv de refuz de eliberare a fotocopiilor de pe aceste documente chiar şi cu informaţiile respective anonimizate (înnegrite cu marker-ul, acronimizate)?"

7.12.2015

11.11.2015

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

4149/1/2015

16.11.2015

2434/118/2012*

Curtea de Apel Constanţa

Contencios administrativ şi fiscal

comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001)

 

Dispoziţiile art.24 alin.5 din Legea nr.554/2004 , introduse prin legea nr.138/2014 , se aplică şi în ipoteza executării obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive înainte de intrarea în vigoare a legii nr.138/2014?

29.02.2016

01.02.2016

18.02.2016 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

4216/1/2015

20.11.2015

9692/117/2013*

Curtea de Apel Cluj

Contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

Art. 23 din Legea 554/2004

Art. 23 din Legea 554/2004  se interpretează în sensul că hotărârea judecătorească prin care s-a anulat un act administrativ cu caracter normativ produce efecte doar în cazul actelor administrativ individuale contestate  în litigiile pendinte în care s-a invocat motivul de nelegalitate reţinut în hotărârea judecătorească de anulare a actului administrativ normativ sau şi în litigiile în care un asemenea motiv nu a fost invocat în contestaţia reglementată de art. 205 şi urm din OG 92/2003, în cererea de chemare în judecată şi în cererea de recurs ci doar oral sau prin note de sedinţă în cursul judecării recursului?

29.02.2016

01.02.2016

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.