ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia contenciosului administrativ şi fiscal

Informaţii referitoare la dosare şi şedinţele de judecată

Anul 2018

Ultima actualizare – 26 martie 2019

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

116/1/2018

16.01.2018

737/62/2017

Curtea de Apel Braşov

asigurări sociale

obligaţie de a face

Dacă abrogarea unei norme legale ce prevede un drept în favoarea unei categorii de persoane determină încetarea efectelor actului administrativ cu caracter individual, emis anterior abrogării, prin care se constată îndreptăţirea unei anumite persoane la beneficiul dreptului respectiv şi, în caz afirmativ, dacă această încetare a efectelor se produce de drept sau este condiţionată de revocarea sau anularea actului administrativ cu caracter individual.

29.03.2018

13.03.2018

26.03.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

611/1/2018

05.03.2018

32287/215/2016

Tribunalul Dolj

contencios administrativ şi fiscal

anulare proces verbal de contravenţie

art. 3 raportat la art. 1 lit. b din Legea nr. 12/1990

Interpretarea dispoziţiilor art. 3 raportat la art. 1 lit. b din Legea nr. 12/1990

11.06.2018

17.05.2018

04.06.2018

06.06.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

702/1/2018

14.03.2018

1674/104/2016

Curtea de Apel Craiova

contencios administrativ şi fiscal

pretenţii

art.68 din Lg.101/2016, în forma in vigoare anterioară modificării prin OUG nr. 107/2017, art.7 din Lg.554/2004

Interpretarea dispoziţiilor art.68 din Lg.101/2016, în forma in vigoare anterioară modificării prin OUG nr. 107/2017, în sensul de a se stabili dacă sunt incidente dispoziţiile art.7 din Lg.554/2004 în litigiile privind executarea contractelor de achiziţie publică

11.06.2018

27.04.2018

24.05.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

807/1/2018

26.03.2018

1362/117/2017

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, art. 30 din Legea nr. 284/2010, art. 11 din OUG nr. 83/2014

1. Dacă Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, reprezentând dreptul comun în materia contenciosului administrativ, este aplicabilă litigiilor de funcţie publică vizând stabilirea/acordarea drepturilor salariale din perspectiva necesităţii parcurgerii procedurii prealabile, în raport de prevederile art. 30 din Legea nr. 284/2010, art. 11 din OUG nr. 83/2014, precum şi de cele statuate în Decizia pronunţată în recurs în interesul legii nr. 9/2017 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv, în măsura în care legea specială care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice nu prevede parcurgerea unei proceduri prealabile pentru anumite categorii de drepturi salariale, neprevăzând explicit nici vreo excepţie cu privire la acestea de la regula generală reglementată de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, este obligatoriu ca, anterior sesizării instanţei, funcţionarul public să parcurgă procedura prealabilă? 2. Dacă omisiunea parcurgerii procedurii prealabile, în termenele şi în condiţiile prevăzute de art. 30 din Legea nr. 284/2010, art. 11 din OUG nr. 83/2014, respectiv Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, după caz, împotriva actelor administrative ai căror beneficiari sunt funcţionarii publici prin care li s-au stabilit anterior drepturi salariale definitivează aceste drepturi salariale stabilite prin deciziile de salarizare, consecinţa acestei definitivări fiind aceea că funcţionarii publici nu vor mai putea solicita ulterior obligarea angajatorului, pe o altă cale judiciară, la acordarea altor drepturi salariale în afara celor stabilite în aceste decizii de salarizare, indiferent dacă actul de stabilire a drepturilor salariale face sau nu referire la componenta salarială pretinsă?

25.06.2018

04.06.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

1315/1/2018

17.05.2018

4506/2/2017

Curtea de Apel Bucureşti

contencios administrativ şi fiscal

alte cereri

art. 47 alin. 5 din Legea nr. 317/2004 republicată, art. 47 alin. 1 lit. c)

Dispoziţiile art. 47 alin. 5 din Legea nr. 317/2004 republicată se interpretează în sensul că rezoluţia de respingere a sesizării, prevăzută la art. 47 alin. 1 lit. c), poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti doar de către persoana care a formulat sesizarea sau şi de către o altă persoană, care se consideră vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim privat, cum ar fi, spre exemplu, magistratul împotriva căruia a fost formulată sesizarea la Inspecţia Judiciară, sesizare ce a fost respinsă

24.09.2018

03.09.2018

18.09.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

1316/1/2018

17.05.2018

7787/2/2017

Curtea de Apel Bucureşti

contencios administrativ şi fiscal

alte cereri

art. 47 alin. 5 din Legea nr. 317/2004,  art. 47 alin. 1 lit. b)

Dispoziţiile art. 47 alin. 5 din Legea nr. 317/2004 (aplicate prin analogie în ipoteza rezoluţiei de clasare, în temeiul art. 5 alin. 3 din Codul de procedură civilă, urmare deciziei Curţii Constituţionale nr. 397/03.07.2014 şi vidului legislativ existent) se interpretează în sensul că rezoluţia de clasare, prevăzută de art. 47 alin. 1 lit. b), poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti doar de către persoana care a formulat sesizarea sau şi de către o altă persoană care se consideră vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim privat, cum ar fi, spre exemplu, magistratul împotriva căruia a fost formulată sesizarea la Inspecţia Judiciară, sesizare ce a fost clasată

24.09.2018

16.07.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

1320/1/2018

17.05.2018

156/39/2018

Curtea de Apel Suceava

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind achiziţiile publice

art. 65, art. 104 alin. 3, art. 133 şi art. 134 alin. 1 din HG nr. 395/2016 raportat la art. 28 alin. 1 din Legea nr. 101/2016

Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 65, art. 104 alin. 3, art. 133 şi art. 134 alin. 1 din HG nr. 395/2016 raportat la art. 28 alin. 1 din Legea nr. 101/2016 autoritatea contractantă are dreptul de a proceda la reevaluarea integrală a ofertei ca urmare a controlului de legalitate exercitat de CNSC şi/sau instanţa de judecată, cu posibilitatea de a solicita cu prilejul reevaluării clarificări noi ale elementelor tehnice şi aspectelor financiare ale ofertei, care privesc alte motive de respingere decât cele avute în vedere şi pentru care s-a admis anterior contestaţia/plângerea.

24.09.2018

01.10.2018

05.09.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

1381/1/2018

24.05.2018

2489/98/2016

Curtea de Apel Bucureşti

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)

art. 19 din Legea nr. 554/2004, prin raportare la dispoziţiile art. 11 alin 2 din acelaşi act normativ

Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 554/2004, prin raportare la dispoziţiile art. 11 alin 2 din acelaşi act normativ, în sensul de a se stabili care este momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii în despăgubire, respectiv de la momentul comunicării actului administrativ nelegal sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a acestui act

24.09.2018

03.09.2018

20.09.2018

24.09.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

1432/1/2018

29.05.2018

11132/211/2017

Tribunalul Cluj

contencios administrativ şi fiscal

anulare proces verbal de contravenţie

art. 31 alin. (1) teza I coroborat cu art. 15 alin. (1) din O.G. nr.2/2001

1. Dacă poate fi calificată ca şi sancţiune contravenţională situaţia în care călătorul care urcă într-un mijloc de transport în comun fără bilet de călătorie este obligat să îşi procure un bilet la suprataxă, urmând ca în cazul refuzului să i se încheie proces-verbal de contravenţie şi să i se aplice o sancţiune contravenţională? 2. Dacă art. 31 alin. (1) teza I coroborat cu art. 15 alin. (1) din O.G. nr.2/2001 trebuie interpretat în sensul că se poate formula plângere contravenţională împotriva unui înscris prin intermediul căruia se aplică o sancţiune de natură contravenţională chiar dacă acesta nu a fost denumit „proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei”? 3. În situaţia în care răspunsul la întrebările anterioare este afirmativ, ar putea instanţa sesizată cu o plângere contravenţională să dispună anularea sancţiunii constând în plata biletului cu suprataxă, în condiţiile în care persoana interesată nu a atacat şi nu a obţinut anularea actului administrativ care prevede posibilitatea achiziţionării biletului cu suprataxă?

24.09.2018

03.09.2018

18.09.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

1960/1/2018

17.07.2018

530/100/2017

Curtea de Apel Cluj

contencios administrativ şi fiscal

anulare act emis de autorităţi publice locale

dispoziţiile art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 554/2004; art. 7 alin. (21) din Legea nr. 50/1991;art. 76 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 839/2009

• Dacă termenul de 30 de zile în care terţul care se consideră vătămat prin emiterea unei autorizaţii de construire în beneficiul unei alte persoane poate formula plângere prealabilă, în condiţiile art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 554/2004, începe să curgă, în toate cazurile, de la data afişării autorizaţiei de construire pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau la sediul acesteia, în condiţiile art. 7 alin. (21) din Legea nr. 50/1991, dacă acest termen începe să curgă, în toate cazurile, de la data afişării panoului de identificare a investiţiei la locul realizării construcţiei, în temeiul art. 76 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 839/2009, sau dacă acest termen curge, în toate cazurile, de la momentul la care se dovedeşte că terţul a luat efectiv la cunoştinţă de autorizaţia de construire? În acest din urmă caz, termenul curge de la data când a fost cunoscută existenţa autorizaţiei de construire şi, eventual, conţinutul său sau de la data la care terţul putea, cu eforturi rezonabile, să cunoască conţinutul documentaţiei care a stat la baza emiterii ei?

• Dacă, în situaţia în care au fost începute lucrările de construire, se poate considera că autorizaţia de construire a intrat în circuitul civil, în sensul prevederilor art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004, astfel încât a devenit irevocabilă? În situaţia în care răspunsul la această întrebare este afirmativ, dacă, în acest caz, ţinând cont de faptul că autorizaţia de construire este irevocabilă, mai trebuie formulată plângere prealabilă împotriva acesteia înainte de formularea acţiunii în anulare?

29.10.2018

10.10.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

1980/1/2018

20.07.2018

829/33/2013*

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

contencios administrativ şi fiscal

contestaţie act administrativ fiscal

dispoziţiile art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

În interpretarea dispoziţiilor art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, se poate considera că dobânzile şi/sau majorările de întârziere au caracterul unor sancţiuni fiscale cărora li se poate aplica principiul proporţionalităţii, astfel cum C.J.U.E. a reţinut în cauza C-183/14 Salomie şi Oltean ?

29.10.2018

10.12.2018

09.10.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

2301/1/2018

06.09.2018

2371/3/2014*

Curtea de Apel Bucureşti

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

Faţă de abrogarea expresă a dispoziţiilor art. 720 ind.1 din vechiul Cod de procedură civilă, art. 7 alin. 6 din Legea nr. 554/2004

Faţă de abrogarea expresă a dispoziţiilor art. 720 ind.1 din vechiul Cod de procedură civilă, este obligatorie parcurgerea procedurii prealabile, reglementate de art. 7 alin. 6 din Legea nr. 554/2004, în cazul acţiunilor având ca obiect nulitatea, anularea, executarea, rezilierea sau rezoluţiunea unui contract administrativ, inclusiv în situaţia în care acţiunea este formulată de o autoritate publică, precum şi în situaţia în care acţiunea este formulată de o autoritate publică la recomandarea/propunerea unui organism de control intern sau internaţional?

05.11.2018

15.10.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

3179/1/2018

29.11.2018

15930/231/2016

Tribunalul Vrancea

contencios administrativ şi fiscal

anulare proces verbal de contravenţie

art. 191 din HG 1391/2006, art. 109, al.(1) din OUG 195/2002

Interpretarea art. 191 din HG 1391/2006 în sensul dacă aceasta trebuie interpretat ca o normă specială ce derogă de la norma generală instituită de art. 109, al.(1) din OUG 195/2002 şi stabilesc o competenţă specială a şefului serviciului politiei rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată contravenţia sub aspectul aplicării sancţiunii contravenţionale complementare în situaţia în care, contravenientul a săvârşit fapta pe raza de competenţă a altui judeţ decât cel care îl are în evidenţă

25.02.2019

16.01.2019

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

3446/1/2018

28.12.2018

654/103/2018

CurtCurtea de Apel Bacău

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999)

art. 25 al. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

Dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 25 al. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, pentru o persoană  care a ocupat o funcţie  eligibilă şi faţă de care s-a constatat în legătură cu această funcţie existenţa conflictului de interese, se aplică decăderea din dreptul de a exercita o funcţie publică (respectiv din dreptul de  a accede la poziţia de funcţionar public) potrivit art. 25 al. (2) teza I din Legea nr. 176/2010  sau i se aplică  doar decăderea prevăzută de dispoziţiile art. 25 al. (2) teza a II- a din Legea nr. 176/2010  (respectiv din dreptul de a accede la o funcţie electivă)

25.03.2019

21.02.2019

12.03.2019

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.