ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Informaţii referitoare la dosare şi şedinţele de judecată

Anul 2020

Ultima actualizare – 18 februarie 2021

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

21/1/2020

06.01.2020

918/271/2019

Curtea de Apel Oradea

penal

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)

art. 335 alin. 3 Cod penal

Dacă în condiţiile art. 335 alin. 3 Cod penal, acţiunea de încredinţare a unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care ştia că se află sub influenţa alcoolului, trebuie să vizeze o persoană care să aibă o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80g/l alcool pur în sânge sau este suficient ca aceasta să aibă o îmbibaţie alcoolică indiferent de gradul de alcoolemie?

10.03.2020

Amână cauza la 28.04.2020

Amână pronunţarea la 25.05.2020, ora 11.00

 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

76/1/2020

13.01.2020

1241/242/2017

Curtea de Apel Cluj

penal

tulburarea ordinii şi liniştii publice (art.371 NCP)

art.105 alin.1 C.pen.

Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.105 alin.1 C.pen. sintagma „Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la acordarea liberării” vizează strict situaţia faptelor săvârşite anterior liberării condiţionate şi descoperite după acordarea liberării condiţionate, respectiv pe parcursul termenului de supraveghere sau vizează şi situaţia faptelor săvârşite şi descoperite anterior liberării condiţionate

28.04.2020

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

264/1/2020

29.01.2020

1972/113/2019

Tribunalul Brăila

penal

confirmare redeschidere urmărire penală (art.335 alin.4 NCPP)

art. 335 alin. 1 din Codul de Procedură Penală

Dacă Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, în cazul infirmării unei soluţii dispuse de către un procuror din cadrul parchetului de pe lângă tribunal, are sau nu calitatea expres stipulată de art. 335 alin. 1 din Codul de Procedură Penală în care se face referire la „procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia”

28.04.2020

Amână pronunţarea la 25.05.2020

Repus pe rol termen la 19.06.2020

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

347/1/2020

07.02.2020

3975/117/2014

Curtea de Apel Alba Iulia

penal

infracţiuni de corupţie (Legea nr.78/2000)

art.29 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

1. În interpretarea art.29 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție,  se poate considera că judecătorul de la instanţa de fond care, anterior, a fost desemnat titular al unui complet specializat pentru judecarea cauzelor de corupție, iar ulterior colegiul de conducere a instanţei nu l-a desemnat într-un complet specializat, este competent să judece cauze de corupţie repartizate în perioada în care nu a fost desemnat prin hotărârea colegiului de conducere ca titular al unui complet specializat, în condițiile în care, în perioada respectiva, niciun complet al secţiei penale a instanței respective nu a fost desemnat pentru a judeca cauze de corupţie? 2. În ipoteza unui răspuns negativ, care este sancţiunea în acest caz, nulitatea relativă sau nulitatea absolută?

28.04.2020

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

350/1/2020

10.02.2020

1934/220/2019

Curtea de Apel Timişoara

penal

conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP)

art. 269 şi art. 270 din Codul de procedură penală

Dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 269 şi art. 270 din Codul de procedură penală, actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen, este trimis prin e-mail/fax, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile, este socotit a fi făcut în termen; chiar dacă actul de procedură se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului

28.04.2020

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

481/1/2020

18.02.2020

4233/109/2018

Curtea de Apel Piteşti

penal

luarea de mită (art.289 NCP)

art. 308 alin. (1) Cod penal rap. la art. 175 alin. (2) teza a II-a Cod penal, art. 175 alin. (2) Cod penal

Dacă întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale reprezintă în sensul prevăzut de art. 308 alin. (1) Cod penal rap. la art. 175 alin. (2) teza a II-a Cod penal, persoană care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) Cod penal, respectiv în cadrul unei întreprinderi individuale ce exercită un serviciu de interes public, care este supusă controlului ori supravegherii autorităţilor publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public

04.05.2020

Prescimbat la

07.05.2020

06.04.2020

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

699/1/2020

05.03.2020

21263/325/2019

Tribunalul Timiş

penal

alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP)

art. 117 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, care reglementează Regula specialităţii „cu excepţia cazurilor menţionate la alin. (1) şi (4), persoana predată autorităţilor române nu va putea fi urmărită, judecată sau privată de libertate pentru o altă faptă anterioară predării decât dacă statul membru de executare o consimte”, cu raportare la situaţia ce face obiectul prezentei cauze, în care statul de trimitere refuză extrădarea pentru executarea uneia din infracţiunile aflate în concurs, pentru care persoana este condamnată, fiind necesar a se clarifica dacă pedeapsa pentru care extrădarea a fost respinsă va trebui să fie executată sau nu de către persoana condamnată după executarea pedepsei pentru care extrădarea a fost admisă.

28.05.2020

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

838/1/2020

17.03.2020

678/740/2019

Curtea de Apel Bucureşti

penal

tâlhărie (art.233 NCP)

art.124 alin.(3) Cod de procedură penală

În aplicarea dispoziţiilor art.124 alin.(3) Cod de procedură penală, în cazul înlocuirii măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura internării într-un centru de detenţie, fiind incidentă ipoteza concursului de infracţiuni, se scade din durata măsurii educative a internării într-un centru de detenţie perioada executării măsurii educative a internării într-un centru educativ?

28.05.2020

Amână pronunţarea la 19.06.2020

 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

856/1/2020

20.03.2020

12265/299/2019

Curtea de Apel Bucureşti

penal

furt calificat (art.229 NCP)

În cazul în care o infracţiune (A) este concurentă atât cu infracţiunea ce reprezintă primul termen (B), cât şi cu infracţiunea ce reprezintă al doilea termen (C) al unei recidive postcondamnatorii, operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante implică: 1. Aplicarea întâi a regulilor recidivei postcondamnatorii cu privire la pedepsele stabilite pentru infracţiunile B şi C, rezultanta fiind ulterior contopită, potrivit regulilor concursului de infracţiuni, cu pedeapsa stabilită pentru infracţiunea A, concurentă atât cu infracţiunea B, cât şi cu infracţiunea C? sau 2. Aplicarea regulilor concursului de infracţiuni între pedepsele stabilite pentru infracţiunile A şi B, rezultantei fiindu-i aplicate ulterior regulile recidivei postcondamnatorii prin raportare la pedeapsa stabilită pentru infracţiunea C, considerând că intervenţia recidivei duce la ruperea concurenţei dintre infracţiunile A şi C?

16.06.2020

09.07.2020

 

 

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

895/1/2020

26.03.2020

13613/271/2018

Curtea de Apel Oradea

penal

ultrajul (art.257 NCP)

art. 257 alin. 4 Cod penal, Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, Legea nr. 360/2002 privind Statul Poliţistului, Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale şi Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

Dacă noţiunea de poliţist prevăzută de art. 257 alin. 4 Cod penal are un sens restrâns şi se referă doar la poliţiştii a căror activitate şi statut sunt reglementate de Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi Legea nr. 360/2002 privind Statul Poliţistului sau are un sens larg, general care cuprinde şi poliţiştii locali a căror activitate şi statut sunt reglementate de Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale şi Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

22.06.2020

19.05.2020 

 11.06.2020

 Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

964/1/2020

10.04.2020

24247/3/2019

Curtea de Apel Bucureşti

penal

furt calificat (art.229 NCP)

art.43 alin. 1Cp, art.167 alin. 5 Cp

dacă în aplicarea art. 43 alin. 1 Cod penal, in cazul unor condamnări multiple, verificarea îndeplinirii condiției referitoare la împlinirea termenului de reabilitare se face în raport de dispoziţiile art 167 al in. 5 Cod penal sau in raport de fiecare condamnare în parte pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile de existenta ale recidivei postexecutorii

16.06.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)   

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

1060/1/2020

04.05.2020

792/1748/2019

Curtea de Apel Bucureşti

penal

înşelăciune (art.244 alin.1 Cp)

art.39 alin.1 lit.c Cod penal

interpretarea dispozitiilor art. 39 alin. 1 lit.c Cod penal cu privire la calculul pedepsei amenzii in caz de concurs de infracţiuni, în situaţia în care suma corespunzătoare unei zile - amendă stabilită pentru fiecare infracţiune concurentă este diferită

07.07.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

1144/1/2020

21.05.2020

2113/89/2019/a1

Curtea de Apel Bucureşti

penal

infracţiuni de corupţie (Legea nr.78/2000)

art. 324 alin. 3 din Codul de procedură penală, art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul MAI

Dacă lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul Direcţiei generale anticorupţie pot efectua, conform art. 324 alin. 3 din Codul de procedură penală, acte de cercetare penală prin delegare şi în alte cauze penale decât cele prevăzute în art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

07.07.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

2352/1/2020

04.09.2020

24527/302/2019

Tribunalul Bucureşti

penal

contestaţie la revizuire

art.452 alin. 1 Cpp

Dacă în interpretarea dispoziţiilor art. 452 alin. 1 Cod proc.pen. o cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 453 alin. 1 lit. f Cod poate fi îndreptată şi împotriva unei hotărâri penale definitive, dar care nu soluţionează fondul acţiunii penale.

03.11.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

2413/1/2020

11.09.2020

2682/196/2020

Tribunalul Brăila

penal

alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP)

În ipoteza în care un inculpat major a fost condamnat după data de 01.02.2014 prin 3 sentinţe astfel: -Prima, în ordine cronologică, constituie primul termen al recidivei postexecutorii faţă de a doua sentinţă; -A doua pedeapsă se află în stare de recidivă postexecutorie cu prima sentinţă şi în concurs cu cea de a treia sentinţă; -a treia sentinţă, în ordine cronologică, cuprinzând o pedeapsă pentru o infracţiune care a fost săvârşită anterior rămânerii definitive a primei sentinţe şi un rest dintr-o măsură educativă, Care este mecanismul de contopire a pedepselor ?

03.11.2020

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

2534/1/2020

23.09.2020

9010/197/2019

Curtea de Apel Braşov

penal

şantajul (art.207 NCP)

art.325 Cod penal

Dacă fapta de a deschide şi utiliza un cont pe o reţea de socializare deschisă publicului (reţea care nu solicită dovezi din care să reiasă folosirea numelui real de către deţinătorul unui cont), furnizând ca nume de utilizator numele unei alte persoane şi introducând date reale vizând această  persoană (informaţii, fotografii, imagini video etc.) realizează  condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de fals informatic prevăzută de art. 325 Cod penal, cu referire la cerinţele ca acţiunea de introducere a unor date informatice să fie realizată fără drept şi, respectiv, să aibă ca rezultat date necorespunzătoare adevărului.

25.11.2020

Termen 20.01.2021 ora 11.00

Amână pronunţarea la 25.01.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

2882/1/2020

28.09.2020

8066/3/2020

Curtea de Apel Bucureşti

penal

punerea în circulaţie de valori falsificate (art.313 NCP)

art. 250 alin. 1 și 2 C.pen., art. 360 C.pen, art. 250 alin. 1 și 2 C.pen.    

Dacă retragerea de numerar cu carduri falsificate, folosind datele cardurilor copiate, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 250 alin. 1 și 2 C.pen. în concurs ideal cu infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 360 C.pen sau doar infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin. 1 și 2 C.pen.    

20.01.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

2986/1/2020

09.11.2020

1841/740/2017

Curtea de Apel Bucureşti

penal

sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri (art. 275 alin.1 Cp)

art.275 alin.1 Cp

,,1. Infracţiunea de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri prevăzută de art. 275 alin. 1 Cod penal are ca situaţie premisă existenţa unei proceduri judiciare deja începute?

2. Poate fi subiect activ al infracţiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri în modalitatea prevăzută de art. 275 alin. 1 Cod penal autorul faptei prevăzute de legea penală ce face obiectul procesului penal în care urmau să fie folosite înscrisurile ori mijloacele materiale de probă presupus a fi sustrase sau distruse?

20.01.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

3096/1/2020

18.11.2020

19055/197/2019

Curtea de Apel Braşov

penal

vătămarea corporală din culpă (art.196 NCP)

art. 20 alin.1 Cod procedură penală

Dacă instanţa penală poate analiza elementele răspunderii civile delictuale a inculpatului în ipoteza în care persoana vătămată se constituie parte civilă cu respectarea termenului prevăzut de art. 20 alin.1 Cod procedură penală, dar după finalizarea procedurii de cameră preliminară, iar asigurătorul RCA refuză să participe în procesul penal ca parte responsabilă civilmente

18.02.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

3104/1/2020

19.11.2020

6396/740/2019

Curtea de Apel Bucureşti

penal

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)

art. 335 alin. 3 Cod penal, art. 335 alin. 2 Cod penal, art. 335 alin. 1 Cod penal, art. 336 Cod penal

Dacă formularea cuprinsă în art. 335 alin. 3 Cod penal, respectiv „cu aceeaşi pedeapsă”, face trimitere la pedeapsa prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal sau face trimitere la pedeapsa prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal, art. 335 alin. 2 Cod penal sau art. 336 Cod penal, în funcţie de elementul material alternativ al faptei comise

18.02.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

3274/1/2020

11.12.2020

12831/280/2019/a1

Tribunalul Argeş

penal

măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

art.13 ind.2 din Legea nr.79/2000 rap. la art.297 C.pen. sau la art.248 C.pen. din 1969, art.13 alin.1 lit.a din OUG nr.43/2002, art.13 alin.1 lit.a teza a IIa din OUG nr.43/2002, art.13 alin.1 din OUG nr.43/2002

- dacă infracţiunea de abuz în serviciu, în situaţia în care funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.79/2000 raportat la art.297 C.pen. sau la art.248 C.pen. din 1969, la descrierea căreia s-a reţinut indiferent de calitatea persoanelor care sunt acuzate, obţinerea pentru altul a unui folos necuvenit echivalent cu sumele stabilite drept prejudiciu, în cuantum superior sumei de 10.000 de euro, este de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prin raportare la prev. art.13 alin.1 lit.a din OUG nr.43/2002”. - dacă noţiunea de „folos necuvenit” prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 se circumscrie sintagmei „valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 de euro”, prev. de art.13 alin.1 lit.a teza a IIa din OUG nr.43/2002, cu consecinţa atragerii competenţei materiale a D.N.A. în temeiul art.13 alin.1 din OUG nr.43/2002.

18.02.2021

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.