ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Informaţii referitoare la dosare şi şedinţele de judecată

Anul 2018

Ultima actualizare – 26 februarie 2019

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

375/1/2018

12.02.2018

3320/109/2016

Curtea de Apel Piteşti

penal

infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)

art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000 

Dacă infracţiunea prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea 78/2000 este o infracţiune economică de natură a-i fi aplicabile dispoziţiile art. 74 ind. 1 din Codul penal 1968?

26.04.2018

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

436/1/2018

16.02.2018

16205/299/2017

Curtea de Apel Bucureşti

penal

furtul (art 228 NCP)

art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013;art. 104 alin. 2 coroborat cu art. 43 alin. 1 Cod penal;

În interpretarea dispoziţiilor art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, pentru determinarea restului de pedeapsă rămas neexecutat în vederea aplicării tratamentului sancţionator de la art. 104 alin. 2 coroborat cu art. 43 alin. 1 Cod penal, trebuie recalculată, începând cu data de 24.07.2012, „perioada executată efectiv” din pedeapsa din executarea căreia inculpatul a fost liberat condiţionat anterior intrării în vigoare a Legii nr.169/2017 (prin considerarea ca executate, suplimentar, a 6 zile din pedeapsa aplicată pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, cu efectul micşorării restului rămas neexecutat din pedeapsa anterioară)?

26.04.2018

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

664/1/2018

09.03.2018

4920/270/2016

Curtea de Apel Bacău

penal

vătămarea corporală din culpă (art.196 NCP)

art. 196 alin.1 Cod penal

Dacă pentru întrunirea tipicităţii infracţiunii prevăzute de art. 196 alin.1 Cod penal, privind vătămarea corporală din culpă, sintagma din teza I a acestui text incriminator, respectiv „(…)sub influenţa băuturilor alcoolice(…)”, trebuie interpretată ca referindu-se la un anumit grad de îmbibaţie  de alcool pur în sânge, eventual cel indicat de legiuitor la art. 336 alin.1 Cod penal, sau, indiferent de gradul de îmbibaţie alcoolică în sânge, este atrasă răspunderea penală a oricărei persoane care săvârşeşte o vătămare corporală din culpă sub această modalitate normativă, dacă a consumat alcool depistabil prin mijloace tehnice sau medico-legale prevăzute de legislaţie.

23.05.2018

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

918/1/2018

04.04.2018

3109/270/2017

Curtea de Apel Bacău

penal

actul sexual cu un minor (art.220 NCP)

art.274 din Codul de procedură penală, art.115 din C.p.

Dacă în aplicarea dispoziţiilor art.274 din Codul de procedură penală inculpatul minor faţă de care s-a luat o măsură educativă prev. de art.115 din C.p,, poate fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat

19.06.2018

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

1129/1/2018

27.04.2018

4877/86/2017

Curtea de Apel Suceava

penal

combaterea produselor etnobotanice - Legea 194/2011

art. 2 lit. b din Legea nr.194/2011, art. 16 din aceeaşi lege

Dacă activitatea de procurare, ca modalitate alternativă a operaţiunii cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, astfel cum această noţiune este definită de art. 2 lit. b din Legea nr.194/2011 şi incriminată la art. 16 din aceeaşi lege, se referă la procurare ca activitate legală de import, export ori intermediere de produse sau priveşte procurarea unor astfel de produse în orice împrejurare şi cu orice titlu, inclusiv de către consumatorul final al produselor susceptibile a avea efecte psihoactive.

12.09.2018

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare) 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

1198/1/2018

07.05.2018

824/86/2017

Tribunalul Suceava

penal

confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP)

art. 318  alin. 12 Cod procedură penală

Care este natura juridică a  termenului  de 10 zile prevăzut de art. 318  alin. 12 Cod procedură penală, dacă este un termen de decădere sau de recomandare

12.09.2018

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

1245/1/2018

11.05.2018

4318/118/2015

Curtea de Apel Constanţa

penal

luarea de mită (art.289 NCP)

art.367 alin.9 Cod pr.penală, art.29 din Legea nr. 47/1992

Dacă interdicţia absolută de suspendare a judecăţii cauzei, în materie penală, prevăzută de art.367 alin.9 Cod pr.penală, se raportează la interpretarea sintagmei „ ridicarea unei excepţii de neconstituţionalitate „ ca având înţelesul „ invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate” sau „ sesizarea Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate „ invocată în condiţiile cumulative prev. de art.29 din Legea nr. 47/1992, după statuarea preliminară de către instanţa de trimitere privind îndeplinirea condiţiilor pentru sesizarea Curţii Constituţionale

12.09.2018

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

1416/1/2018

24.05.2018

4971/86/2016

Curtea de Apel Suceava

penal

luarea de mită (art.289 NCP)

art. 289 alin. 1 Cod penal, art. 175 al. 2 teza a II-a Cod penal

Dacă medicul care funcţionează în cadrul unei societăţi comerciale care are contract de prestări servicii medicale cu CNAS, trimis în judecată sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal, se încadrează în categoria funcţionarilor publici prev. de disp. art. 175 al. 2 teza a II-a Cod penal.

12.09.2018

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

1562/1/2018

11.06.2018

3654/245/2017

Curtea de Apel Suceava

penal

contestaţie la executare (art.598 NCPP)

art.598 alin.1 lit.c teza I Cod procedură penală

Care este numărul de judecători ce intră în componenţa completului de judecată învestit cu soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva unei hotărâri date de către instanţa de apel într-o cauză având ca obiect contestaţie la executare întemeiată pe disp. de art.598 alin.1 lit.c teza I Cod procedură penală şi care vizează o hotărâre ce a fost pronunţată potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală anterior

26.09.2018

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

1748/1/2018

28.06.2018

676/267/2017

Curtea de Apel Craiova

penal

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)

art. 43 alin. 1 şi alin. 5 C.p., art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, art. 71 C.p. raportat la art. 186 C.p.

În interpretarea dispoziţiilor art. 43 alin. 1 şi alin. 5 C.p., pentru pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei,  prin pedeapsă  “ executată sau considerată ca executată” se are în vedere pedeapsa astfel recalculată urmare a aplicării art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013 sau durata pedepsei aplicată anterior prin hotărârea definitivă de condamnare calculată conform dispoziţiilor art. 71 C.p. raportat la art. 186 C.p.

26.09.2018

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

1818/1/2018

04.07.2018

2199/104/2014

Curtea de Apel Craiova

penal

constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)

art.281 alin.1 lit a Cod procedură penală raportat la art.406 alin.2 Cod procedură penală

„Motivarea sentinţei penale de către o persoană care a avut calitatea de judecător în  momentul pronunţării, dar care nu o mai are în momentul redactării motivelor, ca urmare a eliberării din funcţie prin pensionare, reprezintă un motiv de nulitate absolută a hotărârii respective, în temeiul art.281 alin.1 lit. a Cod procedură penală raportat la art.406 alin.2 Cod procedură penală?”

11.10.2018

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

2018/1/2018

26.07.2018

6533/107/2017

Curtea de Apel Alba Iulia

penal

omorul calificat (art.189 NCP)

art. 189, alin. 1, lit. e, C. pen. prin raportare la dispoziţiile art. 169, C. pen., art. 189, al. 1 lit. e Cod penal

Să se stabilească dacă în interpretarea dispozițiilor art. 189, alin. 1, lit. e, C. pen. prin raportare la dispozițiile art. 169, C. pen., intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat, condamnat anterior definitiv pentru o infracţiune de omor sau tentativă la infracţiunea de omor, împiedică reţinerea agravantei prevăzute de art. 189, al. 1 lit. e Cod penal, în cazul comiterii unei noi infracţiuni de omor sau tentativă la infracţiunea de omor?

11.10.2018

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

2621/1/2018

08.10.2018

135/97/2018

Curtea de Apel Alba Iulia

penal

trafic internaţional de droguri (Legea 143/2000 art.3)

art. 3 și art. 4 din Legea nr. 143/2000

Dacă acțiunea unică de transport, respectiv deținerea fără drept pentru consum a drogurilor de risc sau de mare risc pe teritoriul altui stat și, ulterior, pe teritoriul României, poate constitui elementul material al infracțiunilor prev. de art. 3 și art. 4 din Legea nr. 143/2000 în concurs formal de infracțiuni sau constituie infracțiunea unică prev. de art. 4 din Legea nr. 143/2000

05.12.2018

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

2750/1/2018

22.10.2018

1495/85/2016

Curtea de Apel Alba Iulia

penal

constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)

art. 213 din Codul penal

Să se stabilească: Dacă în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 din Codul penal - în modalitatea înlesnirii practicării prostituţiei, lipseşte tipicitatea ca şi trăsătură esenţială a infracţiunii, în cazul în care dacă faptele sunt săvârşite faţă de o persoană majoră ce are calitatea de concubina/soţie a inculpatului; Dacă în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 din Codul penal - în modalitatea "obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei" lipseşte tipicitatea ca şi trăsătură esenţială a infracţiunii, în cazul în care dacă faptele sunt săvârşite faţă de o persoană majoră ce are calitatea de concubina/soţie a inculpatului; Dacă în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 din Codul penal - în modalitatea săvârşirii întregii activităţi de prostituţie pe teritoriul altui stat in care aceasta activitate este autorizată potrivit legii lipseşte tipicitatea ca şi trăsătură esenţială a infracţiunii

15.01.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

3002/1/2018

15.11.2018

24590/300/2017

Curtea de Apel Bucureşti

penal

neexecutarea sancţiunilor penale (art.288 NCP)

art. 112 lit. d) din Codul penal anterior (din 1969), art. 288 alin. (1) C.pen., art. 66 alin.1 lit.l) C.pen.

Fapta de sustragere de la executarea măsurii de siguranţă prevăzută în art. 112 lit. d) din Codul penal anterior (din 1969) („interzicerea de a se afla în anumite localităţi”) se regăseşte în incriminarea de la art. 288 alin. (1) C.pen. (sub forma sustragerii de la executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării dreptului de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă, pedeapsă prevăzută de art. 66 alin.1 lit.l) C.pen.), sau a fost dezincriminată ca urmare a abrogării Codului penal anterior la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/2012 (respectiv, 1 februarie 2014)?

30.01.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

3384/1/2018

20.12.2018

41901/3/2016

Curtea de Apel Bucureşti

penal

sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)

art. 480-485 din Codul de procedură penală

Dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 480-485 din Codul de procedură penală instan?a de judecată poate, în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, să intervină asupra individualizării pedepsei cu privire la care procurorul ?i inculpatul au ajuns la un acord, cu consecinţe directe asupra reducerii pedepsei?

26.02.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

3394/1/2018

21.12.2018

1996/1/2018

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

penal

plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)

art. 67 alin. (3) din Legea nr. 304/2004,  art. 88 ind.8 alin. (2) din Legea nr. 207/2018 şi a art. 3 alin. (1) lit. c) ind.2 din O.U.G. nr. 43/2002

În interpretarea dispoziţiilor art. 67 alin. (3) din Legea nr. 304/2004,  art. 88 ind.8 alin. (2) din Legea nr. 207/2018 şi a art. 3 alin. (1) lit. c) ind.2 din O.U.G. nr. 43/2002, participarea la şedinţele de judecată în cauzele de competenţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, în care urmărirea penală s-a efectuat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, se  asigură de procurori din cadrul Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ?

26.02.2019

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.